For et mere menneskeligt Danmark

Midt i den værste flygtningekrise siden 2. verdenskrig vil et flertal i Folketinget vende ryggen til verden. Der gives afslag på samlebånd til flygtninge, som tvangsudvises til lande, hvor de risikerer tortur og forfølgelse.

De siger, at ”vi skal hjælpe i nærområderne”, mens de skærer i hjælpen til nærområderne. Kun 10 % af verdens flygtninge kommer til Europa. Syriens nabolande, som er langt fattigere end Danmark, har f.eks. modtaget mere end 5 millioner flygtninge. De over 5.000 flygtninge og migranter, der druknede i Middelhavet sidste år, er bl.a. en konsekvens af EU-landenes lukning af de legale flugtruter.

Mens den samlede rigdom i Danmark er større end nogensinde, skæres der i velfærden. Der er både råd til velfærd og til at hjælpe flygtninge, og nedskæringer ikke er ikke flygtninge, migranter og etniske mindretals skyld.

Folketinget leger med nationalismens ild og risikerer at give højrenationalistiske og fascistiske kræfter medvind. Historien viser faren. Danmark må vedkende sig sit globale ansvar, ikke mindst som krigsførende nation i de områder, flygtningene kommer fra. Humanisme og solidaritet kender ikke til landegrænser.

Derfor må almindelige borgere rejse sig og sige aktivt fra over for den umenneskelig politik, der føres i vores navn. Nok er nok. Nok har været mere end nok længe. Derfor opfordrer vi til at støtte denne underskriftsindsamling og gå på gaden og demonstrere landet over tirsdag den 20. juni - på FN's internationale flygtningedag. 

Vi skal have humanismen i højsædet. Danmark er multikulturelt, og det er en styrke. Flygtninge er velkomne her. For et mere menneskeligt Danmark!


For et mere menneskeligt Danmark    Kontakt forfatteren af dette andragende