Folketings Løn reform

 

Er det ikke på tide at den Danske befolkning giver til kende deres mening om den luksus klub som folketinget er blevet?

Er det ikke på tide at vi utvetydigt tilkendegiver vores mening om den systemmatiske afskaffelse af det Danske velfærdsstat?

Er det ikke et godt sted at starte med et reform af Folketingets løn og ydelser?

Denne forslag er ikke tænkt som et absolut forslag men en tanke på at gøre opmærksomt på og understrege den klasse fordeling der eksisterer efterhånden i Danmark, og hvordan syge folk som ofte har slidt sig op på arbejde, kun til at blive belønnet med tortur fra det offentliges side, eller hvad andet kan mand kalle det at sende folk med seng i arbejdsprøvning på 3 gange 10 minuter?

Hvis I er enige i at Danmark trænger til at blive mere menneskeligt igen så stem for dette forslag.

 

1.  Slut med Minister pension / folketings pension og slut med pension eller lommepenge til familie.

2.  Folketingsmedlemmer får løn medens de bestrider deres post, Efter aftrædelse ingen vederlag.

3.  Ved sygdom så følger folketingsmedlemmer de samme retningslinjer / regler som den øvrige befolkning om udbetaling af sygedagpenge og sygedagpenge satser.

4.  Alle midler der hidtil har været brugte til folketings pensioner og lignende vil i fremtiden overføres til folkepension puljen.

5.  Hvis en folketingsmedlem vil ekstra efterløn/pension så laver den privat pension opsparing på lige fod med resten af befolkningen.

6.  Folketingsmedlemmer får den samme pension ydelse som den øvrige befolkning og pensionsalderen er den samme.

7.  Folketinget vil fremover ikke forhøje deres egen løn, men derimod følger deres løn den automatiske lønregulering.

8.  Folketingsmedlemmer vil fremover modtage fradrag for deres udeblivelse fra folketingsmøder uden gyldig grund, ligesom de vil få fradraget et fast beløb for hver gang de udebliver fra folketings afstemning uden gyldig grund.

9.  Får en folketingsmedlem betaling for deltagelse i bestyrelses arbejde eller andre honorar som ikke direkte vedkommer deres stilling som folkevalgt medlem af folketinget så betragtes det og beskattes som B indkomst endvidere hvis det arbejde forgår i deres arbejdstid som folketingsmedlemmer bliver det modregnet i deres løn.

10.Regler om transport, dobbelthusførelse, og lignende skal følge regler om samme på det almindelige arbejdsmarked.

11.Når reformen træder i kraft, opsiges alle andre aftaler med nuværende og forhenværende folketingsmedlemmer.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Haraldur Johannesson tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook