Send solen til Stigsnæs - Nej tak til solceller ved Fodsporet

received_436587285276056_(2).jpeg

En lokalplan er nu i høring, den giver mulighed for at anlægge et 40 hektar stort solcelleanlæg, svarende til 56 fodboldbaner, mellem to små byer, men borgerne ønsker den til et industriområde/- erhvervsområde.

Solcelleparken opsluger Fodsporet mellem de to byer Tjæreby og Tystofte v/Skælskør, med sine 40 ha.

Kort sagt:

  • Tages særligt værdifuldt landbrugsjord ud af drift. 
  • Produktionen af foder og fødevarer begrænses. 
  • Natur og kulturlandskabet reduceres. 
  • Værdien på huse og ejendomme i området forringes. 
  • Folks lyst til at flytte til fjernes. 
  • Fodsporet ændres til en tunnel.
  • Det opstilles med en forventet levetid på 50 år. 

Skriv under...

Hvis du mener at solcelleindustriparken hører til i et industriområde, som ved Stigsnæs og dermed ikke placeres på god landbrugsjord, i et kulturlandskab langs fodsporet.

 

Se hele udsendelsen på tv2øst HER

Kort over placeringen af Solcelleparken

kortoversolpark.jpg

Fodsporet 

Oprindelig en gave på en nedlagt jernbanestrækning mellem Skælskør, Slagelse og Næstved.

Naturen kan for gående, cyklende og andre nydes på Sjællands bedste og mest familievenlige banesti, hvor der undervejs kan findes naturlegepladser, sundhedspladser og shelterpladser med bål steder.

Landskabet langs Fodsporet er et typisk dansk kulturlandskab med småbyer, marker, herregårde og kirker. På vejen kan du se de gamle stationsbygninger og perronerne, som nu er blevet indtaget af naturen.

I området er der også flere gravhøje, §3 – beskyttede søer, fredet markfirben og en Jættestue, hvor udpegningen ligger.

Nu indtager solen de danske marker, - naboer føler sig belejret

Dette gælder også for borgerne ved Tjæreby og Tystofte, hvor planen er at god landbrugsjord skal omdannes til en solcellepark.

Alene for at en lodsejer kan tjene mange penge sammen med en projektmager fra København.

Der er i forvejen mange vindmøller i området, vi har taget vores del af den grønne omstilling og er ikke modstandere af grøn energi. Vi har taget vores del.

Udpeget speciel god agerjord

Størstedelen af det planlagte område ligger inden for et særligt værdifuldt landbrugsområde.  Etablering af en solcellepark vil begrænse produktionen af foder, eller fødevarer i en årrække på min 50 år.

Vores indsigelse/underskriften går ikke mod der bliver etableret solcelleindustripark anlæg, men mod beliggenheden på god agerjord.

Stigsnæs industri / - erhvervsområder

Solcelleindustripark anlægget kunne evt. placeres ved Stigsnæs industriområde, hvor der både er den nødvendige forsyningstekniske infrastruktur til transport af strøm, samt gode tilkørselsforhold, efter kraftværket. Her kan sort energi blive til grøn energi med dertil hørende arbejdspladser.

 

Vi har brug for din opbakning som borger/- bruger i lokalområdet med DIN underskrift.

Vi har brug for DIN støtte, og underskrift til Byrådet for at få ændret placeringen.

!! Har du lyst til at give din direkte mening til kende, kan der fremsendes et høringssvar til Slagelse kommune på e-mailen plan@slagelse.dk !! 

Høringsperioden slutter den 17. februar 2023


Nej tak til solceller ved Fodsporet    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Nej tak til solceller ved Fodsporet vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi visser ikke disse oplysninger offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...