Agedrup Skole: Flere penge til folkeskolerne i Odense

 

Som I sikkert ved, er folkeskolernes budgetter i Odense Kommune beskåret med 25 % i løbet af de sidste fire år. Det betyder, at vi nu indtager en bundplacering på listen over, hvor mange penge der tildeles pr. elev sammenlignet med alle landets øvrige kommuner. Odense kommune afsatte i 2010 gennemsnitligt 64.266 kr. per elev. I budgettet for 2015-16 er beløbet helt nede på 48.136 kr., et fald på 25 %. Til sammenligning afsættes der i Nordfyns kommune 58.315 kr. per elev, altså 20 % mere.   

Det betyder eksempelvis, at vi på Agedrup Skole med det udmeldte budget ikke har mulighed for:

  • at sikre vikar/underviser til alle skolens klasser, når vi sender skolens personale på efteruddannelse, ved sygdom og afvikling af senior- og omsorgsdage. Det udmeldte vikarbudget er for lille.
  • at leve op til folkeskolereformens rammer i forhold til inklusion, differentieret undervisning, it, osv.
  • at vi har svært ved at leve op til Agedrup Skoles vision: At maksimere alle elevers læring og dannelse ved at sikre trygge, inspirerende og udfordrende læringsmiljøer og –fællesskaber.

Vi kræver:

  • at byrådet tilbageruller de sidste 5 års besparelser og igen afsætter et budget for folkeskolen på linje med andre sammenlignelige kommuner
  • at folkeskolen og vores børn bliver en del af Odense Kommunes vækststrategi

Vi håber, at I som forældre deltager i denne underskriftsindsamling, som er igangsat på tværs af folkeskolerne i Odense.  

På forhånd mange tak!

Venlig hilsen skolebestyrelsen på Agedrup Skole

 

MED DENNE UNDERSKRIFT BAKKER JEG OP OM SKOLEBESTYRELSENS KRAV TIL ODENSE BYRÅD


Skolebestyrelsen Agedrup Skole    Kontakt forfatteren af dette andragende