få fjernet stats afgiften på både kasko forsikringer .1,34 % af det forsikredes værdi .

vi er ret mange her i Danmark som nyder at have en båd og få weekenderne til at gå med også ferier .  men hvorfor skal staten tjene 1,34 % af hvad at din båd er forsikret for . et lille regne stykke vi siger at vi har en båd der er 250 000 kr værd og det forsikrer vi den så for ved vores forsikrings og vi får en årlig præmie  men + en stats afgift på 1,34 % af de 250 000 kr = 3350 kr hvert år for at få lov til at have en kasko forsikring på sin båd  . det kan da ikke være rimeligt at man tager afgift af en fiktiv værdi hvert eneste år  .


afskaf stats afgift på båd kasko forsikringer .( face book gruppe )    Kontakt forfatteren af dette andragende