En venstre svingbane i T krydset Viborgvej/Grovebakkevej.

Så skete der igen et alvorligt trafikuheld med 4 involverede biler.

Det drejer sig om T-krydset A16 Viborgvej/Grovebakkevej 8920 Randers NV. Vores borgere er dagligt i fare, når de via Viborgvej skal dreje til venstre ad Grovebakkevej, ved modkørende trafik, er man nødsaget til at holde i midten af vejen, og vente på fri bane fra modkørende.

Der er dagligt meget trafik i krydset, mellem byerne Ø. Bjerregrav og Ålum, da skolebørn fragtes til og fra skolen i Bjerregrav.

Desuden har man i Fussingø-området i de senere år oplevet en stærkt stigende interesse fra gæster til badning og gåture i skoven, og desuden er området jo kommende naturnationalpark. På denne baggrund og af hensyn til borgere, som dagligt skal passere dette kryds, mener vi, der bør gøres noget.

Vi mener at en venstresvingsbane er den bedste løsning, hvor bilisterne i fred,  kan holde og vente på at kunne krydse vejen.

Oversigtsforholdene, når man kører mod krydset i vestlig retning, er ikke gode, og faren for påkørsel bagfra er stor, hvilket de mange uheld i tiden viser.

På vegne af vores borgere beder vi  Miljø og teknik udvalget byrådet om at se på denne sag, så der forhåbentlig ikke skal ske flere uheld.

Denne skrivelse er også sendt til vejdirektoratet.

 

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Ø. Bjerregrav & O. Fussing

 

Grethe Tøttrup Formand

Mary Schriver

Grethe Nielsen 

Karen marie Severinsen 

Kirsten Søgaard


Beboerforeningen for Ø. Bjerregrav & O. Fussing    Kontakt forfatteren af dette andragende