En sikker og tryg fodgængerovergang ved svinget på svalegårdsvej ved børnehaverne Kridthuset og Tiziana

Denne underskriftindsamling henvender sig til dig, der også mener, at de trafikale forhold ved svinget på svalegårdsvej i Aalborg ved børnehaverne ikke er god nok i henhold til sikkerhed for særligt fodgængere.

Jeg har personligt flere ubehagelige oplevelser når jeg sammen med min 4 årige datter, barnevogn og hund skal krydse vejen, hvor bilerne kommer faretruende tæt på fra særligt nordgående retning, før de bremser. 

Det har resulteret i stor utryghed ved at krydse vejen for min datter. (og mig) 

Svinget gør det svært for både biler og fodgængere at se om der er anden trafik, hvorfor vi fodgængere ofte er på vejen, før vi ved, om der kommer en bil. Skiltningen er minimal, gemt og malplaceret, så særligt bilerne fra nordgående retning bliver dårligt orienteret om at der er børnehaver beliggende ved svinget, og mange kommer i meget høj fart.

Ra nordgående retning kan man faktisk ikke se skiltningen A22 børn før man er I svinget, og derved har svært ved at nå at bremse.

Da både Børnehaven Kridthuset, og børnehuset Tiziana ligger lige der ved, er det ofte små børn, der kun er ved at lære at køre på cykel ssmt færdes i trafikken der skal krydse vejen. Derudover benyttes krydset af mange ældre fra omegavejsområdet med ganghjælpemiddel, der ikke kan krydse vejen i normal ganghastighed, hvorfor krydset bliver særligt farligt.

Underskriftindsamlingen sigter mod at:

1. Sikre optimale trafikale forhold for fodgængrer ved opførelse af fodgængerovergang i svinget ved børnehaverne med tydelig markering af dette fra både nordgående- og sydgående retning med blinkende lamper. Herved opsættelse af skilt A17 fodgængerfelt.

2. Udbedring af aktuelle skiltning ved A22 Børn, der fra nordgående retning er placeret i blind vinkel og gemt bag grene fra træerne. Der er behov for tavle A17 fodgængerfelt samt A22 børn.

3.udbedring af fartbom fra nordgående retning der aktuel ingen fartsænkende effekt har. Den er simpelthen for lav, og hindrer ikke bilister i at køre med 50-60 km i timen gennem svinget.

Er du enig, beder jeg om din underskrift. Jeg sender den til relevante politikere og kommunen ultimo august.

Konstruktiv kritik af forslaget eller bedre alternativer til løsninger modtages gerne per mail.

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Simone Nygaard Wiehl tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...