Eksklusionen af Viggo Jonasen skal trækkes tilbage!

Viggo Jonasen er den 20. marts 2022 blevet ekskluderet af Enhedslisten efter § 23, stk. 1 og 2 i Enhedslistens vedtægter. Anvendelsen af denne § er den ultimative reaktion/straf som Enhedslisten kan anvende overfor sine medlemmer. En sådan reaktion/straf kræver, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved vejen dertil – at den anklagedes retssikkerhed er opfyldt til punkt og prikke.

 

§23, stk. 1 og 2 lyder:

Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som handler til skade for Enhedslisten, kan udelukkes fra Enhedslisten.

Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af Hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun afdelinger, afdelingsbestyrelser og Forretningsudvalget kan indstille medlemmer til udelukkelse af Enhedslisten. Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig.

 

Anklagerne mod Viggo handler om sexisme og chikane. Disse anklager er imidlertid blevet tilbagevist, og der er i øvrigt ingen, der har forsøgt at løse de påståede problemer lokalt, inden FU rejste sagen om eksklusion. Vi opfatter derfor eksklusionen som helt overvejende politisk begrundet, idet Viggo har været en kritisk røst i mange sager i partiet.

 

Den politiske motivation har åbenbart været så stærk, at eksklusionen er blevet hastet igennem, og man ikke har givet sig tid til at overholde vedtægter. Der er således blevet rejst tvivl om, hvorvidt Viggos retssikkerhed er opfyldt.

 

Nedenstående områder er blandt de indvendinger der er blevet nævnt:

  • Anklagerne mod Viggo er ikke blevet verificeret.

  • FU besluttede at indstille Viggo til eksklusion, før de havde hørt ham.

  • Den frist Viggo fik til at besvare anklagerne var 2 dage og 19 timer, hvilket kun kan betegnes som en urimeligt kort frist.

  • Beslutningen om at ekskludere Viggo blev ikke vedtaget med 5/6-flertal, som vedtægterne foreskriver (20 stemte for, 4 imod og 1 undlod. 20 ud af 25 er ikke 5/6-flertal).

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Joachim Speck vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...