Dansk-Iransk Manifest

Hej venner,

Vi er nogle iranere her i Danmark, der er gået sammen om at samfatte det her manifest, som vi gerne vil udgive til et af de store danske medier i den nærmeste fremtid.

Vi vil gerne bede jer med iransk afstamning om, at hvis i er enige i budskabet, så skriv endelig under med jeres fulde navn, så i kommer med, hvis manifestet bliver udgivet i et dansk medie.

Ellers må i meget gerne dele og sprede budskabet og tøv endelig ikke med at tage fat, hvis i har nogle spørgsmål.

VIGTIGT: Uanset om i skriver under anonymt eller ej, så vil enhver underskrift blive angivet som medafsendere af manifestet, når det bliver udgivet. Hvis dette er noget, du ikke ønsker, så lad venligst vær med at skrive under.

Deadline: Mandag den 16. Klokken 06 (morgenen)

 

 

 

Dansk-iranere: Fire krav til den nye regering i håndteringen af regimet i Iran. 

Siden september 2022 har iranerne krævet regimets afgang gennem protester på gaderne, strejker i flere brancher og daglig civil ulydighed. Nu er det nok! Med begivenhederne i Iran de seneste tre måneder må nok være nok, og Danmark skal gå forrest og stoppe legitimeringen af det islamiske regime.

Kære ministre, tillykke med jeres nye titler i den nydannede regering. Det er i sandhed et privilegium at være vidne til et demokratisk folketingsvalg og et magtskifte i ro og orden. Det er dog ikke alle, der nyder godt af det privilegium. Det kan vi dansk-iranere skrive under på. Iranerne kæmper for at få lov til at leve i et demokrati med basale frihedsrettigheder, og det skal vi støtte op om. Som dansk-iranere har vi derfor fire krav til jer nye ministre:

1.     Afbryd de diplomatiske relationer med Iran! 

Send regimet et kraftigt signal om, at deres brutale håndtering af protester og strejker er uacceptable. Danmark skal som foregangsland, hvad angår demokrati og menneskerettigheder, ikke stiltiende acceptere dette og bør som svar afbryde alle diplomatiske forbindelser til regimet i Teheran. Derfor skal den iranske ambassade i København lukkes i protest mod regimets behandling af den iranske befolkning. Wienerkonventionens artikel ni tilskriver, at Danmark har mulighed for at erklære det diplomatiske personale for persona non grata, hvilket vil tvinge Iran til at tilbagekalde deres diplomater, da de kan risikere at få deres diplomatiske immunitet frataget. 

Regimet vil med al sandsynlighed svare igen ved at lukke den danske ambassade, men det er en pris, som den danske stat bør være villige til at betale. Canada har ingen ambassade i Iran, men får varetaget det konsulære ansvar for Iran, gennem den canadiske ambassade i Tyrkiet. Det bør dermed også være muligt for Danmark, at have en lignende løsning.  Ambassaden bliver også brugt som en spioncentral imod eksil-iranere. Det udgør en fare for iranernes ytringsfrihed i Danmark, da de potentielt set kan blive anset som landsforrædere og blive straffet hårdt, hvis de ytrer sig kritisk om regimet.

Ambassaden er desuden kendt for at sortliste iranske aktivister, så de ved en eventuel hjemrejse kan mødes med længerevarende frihedsberøvelse, fængsling og/eller tortur ved afhøringer. Iranerne er ikke længere bange for regimet, men det ændrer ikke på, at man skal affinde sig med fremmed aktører, der truer dansk-iranernes ret til at ytre sig.  

Iranere i Danmark har selv taget sagen i egen hånd og lavet en underskriftsindsamling (borgerforslag) om at få ambassaden lukket - den fik over 7000 underskrifter på blot en uge.

2.     Sanktionér regimets medlemmer! 

Regimets medlemmer og deres familiemedlemmer lever frie og luksuriøse liv i Vesten, mens de undertrykker resten af den iranske befolkning. Det har vi set mange eksempler på fra Canada og Storbritannien. Det er uacceptabelt og skal stoppes ved at gå direkte efter individuelle medlemmer af regimet. Det skal ikke være omkostningsfrit at undertrykke, torturere og dræbe den iranske befolkning.USA indførte den globale Magnitsky lov i 2016, der gjorde det muligt at sanktionere udenlandske staters repræsentanter, hvis de bliver anset for at bryde menneskerettigheder. Det betyder, at USA kan indefryse deres aktiver og forbyde dem indrejse i landet. Det kom eksempelvis til udtryk, da Rusland eskalerede deres invasion af Ukraine tilbage i februar, og det russiske styres familiemedlemmer blev sanktioneret. EU vedtog også en lignende lovgivning tilbage i 2020, og nu er det på tide, at den bliver brugt mod regimet og dets håndlangere.

3.     Revolutionsgarden skal på listen over terroristorganisationer

Danmark skal arbejde på, at få den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) på EU’s terrorist liste. Regimet har tidligere gennemført eller forsøgt at lave terrorattentater i EU, hvor en iransk diplomat blev idømt 20 års fængsel for forsøg på et bombeangreb i Frankrig. Revolutionsgarden er også involveret i krigen i Ukraine, hvor de har forsynet russerne med selvmords droner, og derudover blev store dele af Sjællands trafik lammet tilbage i 2018, da de forsøgte at begå et attentat i Danmark. Revolutionsgarden er den særlige milits, regimet benytter sig af, når der skal laves militære aktioner og attentater i udlandet. 

Tyskland og Holland er ved at undersøge muligheden for at smide dem på terrorlister, og man undersøger også, hvordan man på national plan kan lave endnu hårdere sanktioner mod regimet end hvad EU har gjort. Det vil sende et endnu stærkere signal fra dansk side om, at vi ikke tolererer præstestyrets forbrydelser.

4.     Drop atomaftalen!

Det sidste krav vi som dansk-iranere har til den nye regering er, at de skal lægge diplomatisk pres for at få droppet atomaftalen. Hvis regimet virkelig ønsker det, så skal de nok forsøge at få skaffet sig de atomvåben med alle midler muligt.  

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) har også fastslået, at Iran er i gang med at udbygge deres atomanlæg og planlægger at bygge nye centrifuger for berigelse af mere uran. Regimet har ingen intentioner om at stoppe deres mål om at anskaffe atomvåben, da det er deres livsforsikring mod truslen fra andre lande. Atomaftalen fik heller ikke regimet til at ændre adfærd i Mellemøsten. De fortsatte ufortrødent med at sponsorere shia-ekstremister i regionen, og dermed gjorde verden mere usikker. De ekstra ressourcer, som regimet vil få adgang til med sådan en aftale, vil blot blive brugt på yderligere sponsorering af terror, som er med til at gøre hele verdenen mere usikker.