Covid-19 antistof-test til gigtpatienter

Vi ønsker at gigtpatienter, som løbende går til kontrol og får foretaget blodprøvetests, får tilbudt, i samme anledning, at blive testet for antistof Covid-19.

Gigtpatienter er i risikogruppen ift. Covid-19, mange er på immunforsvarsdæmpende medicin samtidig med at de er forældre, bedsteforældre, del af arbejdstyrken mm.

Ingen ved hvor udsatte gigtpatienter faktisk er, eller hvordan Covid-19 påvirker dem. De risikerer at skulle isolere sig meget længe, blive ensomme, ikke have kontakt til kære, være utrygge osv.

En test af antistof Covid-19 vil give et statistisk indblik i disse patienters udsathed ifbm. covid-19. En antistof test Covid-19 vil ligeledes give patienter et afsæt for at kunne forholde sig til egen personlige situation, samt mulige isolation, på et langt højere oplyst grundlag.

Skriver du under her, støtter du at gigtpatienter tilbydes test for antistof Covid-19, når de går til kontrol og får foretaget blodprøver.

Vi opfordrer desuden Gigtforeningen til at arbejde for muligheden for test af antistof covid-19 til gigtpatienter (og gerne i samarbejde med andre patientforeninger).

Mvh Laila Grøn Truelsen, leddegigtpatient på immunforsvarshæmmende medicin, mor og i fuldtidsarbejde i undervisningssektoren

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Laila Grøn Truelsen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook