Bus Søges

Tønder Kommune og Sydtrafik er i færd med at lave ændringer i bustrafikken i kommunen. Ændringerne indebærer bl.a. nedlæggelse af flere afgange, hvilket, især for elever på ungdomsuddannelserne, vil betyde længere ventetid og at det for nogle slet ikke er muligt at bruge offentlig transport for at komme til og fra skole og arbejde.
I en kommune som Tønder, hvor indbyggerne er spredt ud over et stort areal, er det yderst vigtigt, at der er gode muligheder for offentlig transport. Dette er nødvendigt, hvis vi vil have så mange som muligt til at tage en ungdomsuddannelse, og hvis det skal være attraktivt at blive i eller flytte til kommunen.
Derfor protesterer vi mod Tønder Kommunes og Sydtrafiks planlagte ændringer af bustrafikken.

Skriv under for en bedre bustrafik i Tønder.