Nyeste Underskriftindsamlinger

Befri Lucy, Diana og Sirius - uskyldige hunde, der bliver kollektivt dømt af hundeloven

https://www.facebook.com/100000992824263/posts/3073796732663391/     Jeg er vokset op sammen med min søster Joan i et hjem med 3 hunde. Min søster har fra barnsben været med til, at træne og socialisere vores hunde og hun har altid haft en stor interesse for dette.   Det har derfor været naturligt, at hun som ung og voksen fortsatte af denne vej. Joan fik en meget succesfuld kennel, med hvalpekøbere, der kom igen og igen og hvor mange blev nære venner til min søster og hendes to børn (D

Oprettet: 2020-06-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1553 1331

Støt Omø ø-lejr

SKRIV UNDER, SÅ VI KAN GENNEMFØRE OMØ Ø-LEJR I ÅR PÅ TRODS AF COVID19. DET KAN SAGTENS LADE SIG GØRE. 

Oprettet: 2020-06-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 24 24

Sidste skoledag Aarhus 2020!!

Gymnasieeleverne fik lov til at køre ved at presse på og stå sammen ved at samle underskrifter og aktivere pressen. Jeg bor i Solbjerg, 2 kilometer herfra på Virring Skole er der 431 elever, hele årgangen må spise fælles morgenmad på skolen, være sammen og lave nomineringer foran skolen med et par årgange, og det er fordi, de er en del af Skanderborg Kommune, hvorfor skal vi straffes for at være i Aarhus Kommune? Forsamlingsforsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer alle steder og 500 persone

Oprettet: 2020-06-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 287 287

Genindfør beboernes ret til at modtage besøg i egen bolig på landets plejecentre.

11.juni : Landets plejehjem er så lukkede, at de ældre reelt er frihedsberøvede i omkring halvdelen af kommunerne. De ældre der ikke ved egen kraft kan forlade centret, kan ikke have noget der ligner normal kontakt med ægtefæller, børn og nære familiemedlemmer. Beboerne må ingen steder modtage besøg i egen  bolig. I 3 måneder har beboerne på landets plejehjem ikke måttet modtage besøg i egen bolig. Som udgangspunkt blev alle landets borgere underlagt restriktioner af selvbestemmelsesretten, de æ

Oprettet: 2020-06-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 290 287

NEJ til reeksamen af Prøve A - Modul 3

Kære Ann-Berit Schelde samt øvrig ledelse af Absalon Roskilde. Vi siger tak, men nej tak til re-eksamen af 3. semester prøve A! Som I ved, var vi, 3. semester sygeplejestuderende, hold A og B, til prøve A - lægemiddel-eksamen i går (tirsdag d. 9. juni), hvor der viste sig at være tekniske problemer, som medførte, at vi ikke kunne besvare essay-spørgsmålene. Vejen til eksamensdagen har været meget lang og desværre fyldt af større og mindre bump, som har gjort hele forløbet nær uudholdeligt for o

Oprettet: 2020-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 138 138

Nyt renseanlæg på Odden

Til Havnebyens beboer og andre interesserede! Vi skal have nyt renseanlæg i havnebyen, og det er godt for havmiljøet. MEN vi er nogle, der syntes den påtænkte placering ikke er godt for bymiljøet. Det skal placeres syd for Odden vejen, (se kort udsnit røde plet). Det er det højeste punkt i byen og der hvor vinden kommer fra de fleste dage om sommeren. En kreds af borgere i Havnebyen har foreslået en anden placering, 600-700 længere mod vest, hvor der langt til nærmeste beboelse (se kort udsnit g

Oprettet: 2020-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 70 70

Naturområde uden vindmøller

Lemvig ligger ved Vesterhavet. Helt oppe ved Limfjorden. Her er stadig meget uberørt og rå natur. Noget af denne natur er ved at blive godkendt som naturpark under Unesco: https://www.geoparkvestjylland.dk/geopark/om-geoparken/hvad-er-en-geopark.Samtidig har folketinget godkendt at opsætte 21 vindmøller under 10 km fra kysten ud for det område, som Unesco har fundet særligt og bevaringsværdigt. Nu bliver dette område til et industriområde, hvor man vil kunne fornemme en maskinel summen og der vi

Oprettet: 2020-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 17 17

Nej til Grusgrav ved Rosmus by og skole/børnehus

Der er kommet en råstofplan for nye grusgrave, hvor der er lagt op til en ny grusgrav, der vil ligge imellem Rosmus Skole, børnehuset(vuggestue og børnehave), Rosmus landsby og klods op af Rosmus Smedie.  Problemer ved dette:- Store støjgener for beboerne i Rosmus, nabogårdene og skolen- Støv der vil sprede sig til byen og skolen. - Tung trafik vil gøre det usikkert at færdes med cykler.Det sidste år er der blevet renoveret 5 huse i Rosmus, det er en landsby i udvikling, hvor der flytter børnef

Oprettet: 2020-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 156 156

Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Jeg håber vi med denne underskriftsindsamling kan få åbnet øjenene hos politikere og øvrige interessenter fordi: Vi skal have stoppet og lukket de klappladser der er i Lillebælt.  Vi vil ikke have Kolding og andre kommuners bundslam.  Vi skal værne om vores natur og dermed også naturpark Lillebælt.  Et sundt Lillebælt betyder flere fisk, flere fisk betyder flere turister, flere turister betyder stærkere økonomi og dermed en levende by Stop forureningen af Lillebælt  Underskrifterne vil forsøgt b

Oprettet: 2020-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2265 2249

Midtjysk motorvej NEJ-TAK - Men bevar motorvejs af/til-kørsel 65 ved Lejrskov...

Vi kan ikke acceptere en ny Midtjysk motorvej.Men skulle den alligevel komme, kan vi ikke acceptere at, af/til-kørsel 65 på E20 ved Lejrskov nedlægges. Det er en væsentlig forringelse af til og frakørselsforholdene til hele området, det vil resultere i en forringelse af lokal udviklingsmulighederne, faldende huspriser og vil forlænge ventetiden på eksempelvis udrykningskøretøjer.

Oprettet: 2020-06-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 387 387Facebook