Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sig nej til strenge og begrænsende altanregler i København

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet vil stramme altanreglerne i København yderligere, stik imod titusindvis af københavnske borgeres ønske. Den 8. Oktober blev der således sendt et forslag i høring angående nye restriktive altanretningslinjer, som vil betyde, hvis de bliver vedtaget, at det bliver langt sværere at få altaner i København - og at de altaner, som der rent faktisk bliver givet tilladelse til, vil blive op til 22% mindre.  Denne underskriftindsamling har til formål at få

Oprettet: 2020-10-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1459 1452
24 timer 27 27

Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

  Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19:   Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhed

Oprettet: 2020-10-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 30596 30005
24 timer 25 23

Nej til kæmpevindmøller ved Aarhus Havn

Nej tak til kæmpevindmøller på Aarhus HavnPå Aarhus Ø er det tanken, at der skal bo 12.000 og være tusindvis af arbejdspladser. En af visionerne for Aarhus Ø er, at området skal være særligt attraktivt med spændende arkitektur, grønne områder og visuel kontakt med vand og skibe. I efteråret 2019 blev det offentliggjort, at man påtænkte at sætte 2 kæmpevindmøller på Aarhus Havn, 150 m høje. (en fodboldbane er 105 m lang). Der er kun 1200 m. fra det sted vindmøllerne skal opsættes til Aarhus Ø. En

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 451 450
24 timer 22 22

Bevar 10 klasse i Lemvig folkeskole.

Hejza  Lemvig kommune arbejde pt på en plan om at flytte 10 klasse over på Gymnasiet.  Det vil komme til at betyde at flere af vores børn vil blive nød til at have flere skoleskift undervejs i skole systemet for at fuldføre 10 års skole gang. Jeg mener at så vidt det er muligt skal vi undgå at flytte dem for mange gange, hvis der er muligt. 10 klasse skal blive i folkeskolen, og skal som altid være et tilbud til de unge som måtte ønske at blive et år mere for lige at få helt styr på hvad de vil

Oprettet: 2020-11-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 404 404
24 timer 22 22

Takkebrev til Ståle Solbakken

Kære Ståle Solbakken! Vi fans i FCK ønsker at takke dig for alt det arbejde du har udført for klubben ! Du har skaffet os pokaler i Danmark og deltagelse i 13 europæiske klubturneringer, hvad Ingen anden klub i Danmark har formået... !: Så sent som i år 1/4 finale mod selveste Manchester United som vi desværre tabte. Du har givet os så meget glæde og stolthed over vores klub I alle de år du har været træner for klubben... ! Det er desværre ikke gået så godt på det  sidste, men vi er sikker du ku

Oprettet: 2020-10-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 896 888
24 timer 21 21

Anke over Lergrav ved Annisse Nord

Område 12 syd, Annisse nord - Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden Graveområde 12 Syd, for ler, ligger klods op ad et større gammelt boligområde. Mange mennesker vil blive generet af støj, støv og tung trafik, hvis der gives tilladelse til at grave her. Vejnettet er uegnet til den tunge transport. Der er ikke foretaget de nødvendige konkrete vurderinger af indvirkning på sundhed, trafik, miljø og samfundshensyn, som beskrevet i råstofloven. Regionen har blot videreført en gammel

Oprettet: 2020-11-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 111 111
24 timer 20 20

Protest mod L102 arbejdsgivers ret til at pålægge ansat test for covid-19

Protest mod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards hastelovforslag, fremsat den 12. november 2020. Loven giver (flg. kopieret direkte fra lovudkastet): “en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Et krav om testning skal kunne tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsm

Oprettet: 2020-11-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1070 1056
24 timer 19 19

Motorvej mellem Gedved & Falling -NEJ TAK

I forbindelse med en eventuel Kattegatforbindelse, er der en ny motorvej mellem Gedved og Falling på tegnebrættet. Vejdirektoratet sår selv tvivl om motorvejens relevans: "Hvis der kører 8000-10.000 biler, er det måske ikke rimeligt at anlægge motorvej, så vi undersøger andre vejstandarder, siger Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet." Denne underskriftsindsamling er til for at tydeliggøre at vi er mange der ønsker at det smukke landsbylandskab mellem Gedved og Falling skal skånes. For os er den østj

Oprettet: 2020-11-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 23 23
24 timer 18 18

Trafikale forhold for et skole- og daginstitutions område

Trafikale forhold for et skole- og daginstitutions område Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden vedr. Lergrav, Område 12 Syd, Annisse Nord.  Vi ønsker en redegørelse for ad hvilke veje man må transportere råstof fra lergraven og hvordan det kan lade sig gøre at placere en lergrav forsvarligt tæt på et skole- og daginstitutions og familieområde. Trafikpåvirkningen bør derfor uddybes af regionen ved analyser af indvinding fra den planlagte lergrav i Annisse Nord. Vi mener, at vejene

Oprettet: 2020-11-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 17 17
24 timer 17 17

Høringssvar, Gummerup Skole fra os forældre til tidligere elever

Vi er mange, som troede at løbet var kørt. I sommers fik vi meddelelsen, at Gummerup Skole/Huset lukker. Af økonomiske årsager havde skolebestyrelsen anmodet Kommunen om at afvikle Skolen. Årsagen var for få elever til 0.klasse pga. lavt fødselstal og en hel 5. klasse, hvor forældrene har valgt at flytte deres børn til andre skoler. Det var en trist besked. Til borgermødet den 18/11 i Køng Forsamlingshus fik vi indtryk af, at skolebestyrelsen har handlet lidt overilet, at nok udviste 2014 et la

Oprettet: 2020-11-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 16 16
24 timer 16 16Facebook