Mest populære underskriftsindsamlinger i dette år

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Chaussesten på Stausvej bør fjernes

På Stausvej har vi et stort ønske om, at de to rækker chaussesten, som allerede er fjernet i forbindelse med der skal nedsættes nye kantstene, forbliver fjernet og vejen bliver ca. 40 cm bredere. Alternativ kunne være, at vi må parkere med et hjulsæt, på chaussestenene/fortorvet.Vi ønsker IKKE parkeringsbåse og parkeringsbøder.  

Oprettet: 2021-02-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 40 40
2021 40 40

Ja til RAB-registreringen.Ja til forskning i komplementær behandling.

I 2004 indførte man I Danmark RAB(Registreret Alternativ Behandler)-registreringen. Formålet var at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfyldte en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere fik en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene blev fastsat af den forening, som den alternative behandler var registreret i, idet der i lovgivningen bl.a.

Oprettet: 2019-10-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3901 3870
2021 39 38

Imod tvungen Coronatests to gange om ugen

Underskriftsindsamling imod vi alle skal lade os Coronateste to gange om ugen imod regeringen vil åbne samfundet op. Det giver ingen mening at teste hele Danmarks befolkning - det koster milliarder af kroner og ressourcer og det er meningsløst at teste da mange mennesker er raske - altså Cornonafri. Desuden bliver mange vaccineret og vil derfor smitte mindre. Det er en "noget for noget" deal som bliver trukket ned over hovederne på os og det er ikke okay.  Så skriv under så vi kan få stoppet den

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 38 37
2021 38 37

Støt Inger Støjberg og DF. Gør barnebrude forbudt i Danmark og EU.

Pædofili er ulovligt i Danmark og i EU. Inger Støjberg ville sammen med DF, hjælpe de stakkels piger/ barnebrude der bor sammen med ældre mænd, og skille dem ad, da det ses som pædofili i Danmark. Derfor opfordre vi borgere til at tage skapt afstand fra dette, og give en underskrift for at hjælpe Inger Støjberg og de stakkels barnebrude, ved at forbyde ægteskab mellem små piger og ældre mænd i Danmark og i EU. Børnenes tarv skal i fokus, og den form for pædofili kan aldrig legitimeres. Skriv und

Oprettet: 2020-05-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 327 324
2021 38 36

Stop minkavl i Danmark

Opdatering: 24-02-2021 Med Covid-19 og truslen fra nye mutationer blev der igangsat en aflivningsprocess, som kostede op mod ca. 17 mio. dyr livet. Disse dyr er nu aflivet, men nye kræfter (Danske Mink) forsøger at genetablere dette såkaldte erhverv igen med Louise Simonsen i spidsen. Denne underskriftsindsamling har ét formål, og det er at igangsætte en permanent afvikling af minkavl i Danmark, da pelsavl dels strider mod basal etik, og dels fastholder dyrene i en kummerlig eksistens. Det kan i

Oprettet: 2020-10-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 84 83
2021 37 37

Afskaf obligatoriske covid19 tests - fingrene væk fra vores børn og unge!!!

Regering har besluttet, at nu skal de unge testes 2 gange ugentligt, hvis de vil gennemføre uddannelser. Ellers ingen  adgang.  Dette er tvang, voldtægt, forbrydelse og fascisme i mine øjne. Er du enig, skriv under. Det er ligegyldigt, om du er ung eller ældre, forælder, barnløs eller ikke har børn i skolealderen. Dette berør alle. Regering skal ikke have lov til at bestemme over os, vores kroppe, hvad vi tænker.  Giver du regering lov til at begå denne og andre lignende fascistiske forbrydelser

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 36 36
2021 36 36

BEVAR ÅLØKKESKOVEN! Nej til boligbyggeri i skoven! Nej til endnu mere trafik i Åløkkekvarteret!

Byggeselskabet Olav de Linde har planer om at bygge seks boligblokke på op til fem etager i Åløkkeskoven. Vi er imod projektet og mener ikke der bør gives tilladelse til byggeriet af flere årsager. Åløkkeskoven er en af Odenses ældste skove. Den ønsker vi at bevare i sin fulde udstrækning til glæde for naturen og dyrelivet, for Odense som den grønne oase den er, for områdets foreninger og institutioner og for de mange, mange daglige brugere. Vi mener desuden at trafikken til de mange pla

Oprettet: 2018-09-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 4075 4032
2021 35 34

Krav til Herpes vaccine ved stævnedeltagelse

Kære hesteejere Dansk Rideforbund har ikke sat som krav, at vores heste skal vaccineres mod Equin Herpes, og ingen ønsker at blive udsat for samme omgang, som i Valencia. Vi har derfor oprettet en underskriftsindsamling for,  at få DRF, avlsforbund, Store Hestedag og diverse dyrskuer til, at sætte det som et krav, at deltagende heste ikke kun har en alm. vaccine, men også er vaccineret mod Herpes. Sammen kan vi nedsætte smitterisiko og hjælpe vores heste med et forhåbentlig mildere forløb i tilf

Oprettet: 2021-03-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 30 30
2021 30 30

Vi skal have en cykel/gangbro over Ringvejen/Københavnsvej i Køge

Der er brug en cykel/gangbro over Ringvejen (også kaldet Københavnsvej) i Køge, så bløde trafikanter kan komme til og fra stadionområdet og Køge centrum. Mange krydser dagligt vejen. Det gælder fx skolebørn, der skal til centrum, og børn og unge, som enten skal til børneinstitutioner, musikskole eller til nogle af de mange idrætsklubber, som holder til på stadionområdet.   Jeg har siden 2015 løbende kontaktet Køge kommune og påpeget nødvendigheden af en cykel/gangbro. Undervejs har jeg samlet ma

Oprettet: 2020-10-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 238 237
2021 30 30

Åben Jomsborg op igen (10 personer)

Vi ønsker at der bliver åbnet op i vores forening igen. Jomsborg er indrettet, så vi på en sikker måde kan benytte vores faciliteter igen. Vi har længe nok kørt efter et forsigtighedsprincip! De store saunaer kan sagtens huse gæster, også nu. Da smitten var på sit højeste holdt vi åben. Mig bekendt gik det fint ! Der er ikke meget smitte at spore pt. Men man bør også være realistisk og kigge på hvor farlig det her er. Danmark skal naturligvis kunne lukke ned og skal have en epidemi strategi - me

Oprettet: 2021-02-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 29
2021 29 29