Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

The change of the Economic Psychology Exam

The change of the ordinal exam in Economic Psychology on Aarhus University, due to the COVID-restrictions, from an 5 hour on-site written exam to an virtual oral exam extended over a week, has major impacts on the students preperation schedule in the preperation period. Not only is the announcment only 3 weeks before the exam, but the ordinal (original) exam was an 5 hour on site exam divided in two; one multiple-choise exam without aid, and one case-exam with aid, but the study board at Aarhus

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 29
Sidste måned 29 29

Opbakning til at huset Gummerup videreføres i sin nuværende form

Høringssvar angående Huset Gummerup Vi er en gruppe forældre, der har kommede skolebørn som skal starte 2021. Imellem disse forældre er der tilflyttere fra større byer, som har valgt Assens kommune til, da lokale tilbud som Huset Gummerup er attraktive. Vi mener at mindre skoler har en helt særlig position og værdi, og står som et stærk og unikt tilbud i forhold til store skoler, hvor klasserne ofte vokser sig store – For store ift børns tarv og indlæring. Hvis Huset Gummerp ikke videreføres, så

Oprettet: 2020-11-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 57 57
Sidste måned 29 29

Farlig skolevej, Ny Carlsbergvej/Haderslevsgade

Kære alle Kæmpe tak, med denne indsamling lykkes det at råbe overborgmesteren op og han kom til møde på Liva Weels plads og lovede os så at han ville kæmpe for et fodgængerfelt , vi håber det er lavet inden juli 2021 men skriv stdigvæk under  omkring krydset Haderslevsgade/ Ny Carlsbergvej centreret ved overgangen 1: Fodgængerovergang 2: Fartbegrænser i form af asfalteret Vejbump så der ikke kan køres mere end 30 kmt. Venlig hilsen Brian Bedsted  

Oprettet: 2020-11-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 136 136
Sidste måned 29 29

Ja til RAB-registreringen.Ja til forskning i komplementær behandling.

I 2004 indførte man I Danmark RAB(Registreret Alternativ Behandler)-registreringen. Formålet var at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfyldte en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere fik en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene blev fastsat af den forening, som den alternative behandler var registreret i, idet der i lovgivningen bl.a.

Oprettet: 2019-10-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3875 3845
Sidste måned 29 29

STOP OP! Bevar Idrætsbyen til sport og idræt i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Bydelen i Lyngby, hvor Idrætsbyen ligger, er allerede et tæt bebygget boligområde og der er ikke behov for en ny bydel her. I overensstemmelse med at det grønne rekreative område, som er en del af Idrætsbyen, bevares, kan der sagtens bygges forskellige relevante idrætsfaciliteter. Og ligeledes kan der indgå erhverv i et samlet projekt, hvor hensyn til det grønne, naboer, professionel fodbold og idrætten går op i en højere enhed. Men vi ønsker ikke en en Idrætsby med beboelse, så området bliver

Oprettet: 2020-11-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 35 35
Sidste måned 28 28

Lad os komme tilbage på Campus!

Det er essentielt for vores studier at vi har mulighed for at møde fysisk op. Mange taler om ensomhed, når de bliver sendt hjem. Vi er en række studerende fra Københavns Universitet, der kæmper for at vi har mulighed for fysisk fremmøde og at underviserne bliver støttet i overgangen til hybrid undervisning.  Bordene er kommet tilbage på Campus for alle HUM-studerende. For de få, der har rygsmerter, er det rigtig godt, men der er en kæmpe ulempe ved det her for alle andre: Vi er kun 19, der må mø

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 28 28
Sidste måned 28 28

Motorvej mellem Gedved & Falling -NEJ TAK

I forbindelse med en eventuel Kattegatforbindelse, er der en ny motorvej mellem Gedved og Falling på tegnebrættet. Vejdirektoratet sår selv tvivl om motorvejens relevans: "Hvis der kører 8000-10.000 biler, er det måske ikke rimeligt at anlægge motorvej, så vi undersøger andre vejstandarder, siger Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet." Denne underskriftsindsamling er til for at tydeliggøre at vi er mange der ønsker at det smukke landsbylandskab mellem Gedved og Falling skal skånes. For os er den østj

Oprettet: 2020-11-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 348 348
Sidste måned 27 27

Udvidelse af flextur for unge Syddjurs

Med den nuværende dækning med offentlig transport betyder det op mod 4 timers daglig transport for unge i ydredistrikterne at komme til ungdomsuddannelse med offentlig transport. Alternativt skal de cykle af mørke veje uden cykelsti i 4-5 kilometre for at komme til et busstoppested, som kan føre dem til deres ønskede ungdomsuddannelse. Der stilles forslag om, at ordningen med gratis flextur for unge i Syddjurs Kommune med ungdomskort udvides således at den gælder i tidsrummet 06-07:45 og 16-24 p

Oprettet: 2020-11-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 28 28
Sidste måned 27 27

INDSKUDSBEVISER 4x35

Indsamling af underskrifter fra mindst 10% af medlemmerne i SAMMENSLUTNINGEN ST4X35, der pålægger BESTYRELSEN at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til behandling af følgende forslag: FORSLAG: BESTYRELSEN PÅLÆGGES AT BEGRÆNSE SALGET AF INDSKUDSBEVISER,  SÅLEDES AT DET ENKELTE MEDLEM MAKSIMALT KAN BESIDDE 10 STK. (Der er pt. få vognmænd der besidder flere end 10 INDSKUDSBEVISER, hvilket der ikke ændres på). OPSÆTTENDE VIRKNING: SALG AF YDERLIGERE INDSKUDSBEVISER,  UDOVER DE 10 STK. PR.

Oprettet: 2020-10-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 25
Sidste måned 26 25

Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe.

Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe. Da det påtænkte antenne anlæg på 36 meters højde, berører flere borgere end de af Kommunen udsendte nabohøringer, dvs. ejerne af de matrikler som umiddelbart støder op til Keldbækvej 24, vil vi gerne have høringen ud i et større Forum, som minimum ejerforeningen bjerrelund, repræsenteret af sommerhusejerne i områd

Oprettet: 2020-10-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 26
Sidste måned 26 26