Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Lilleheden Plantage

Støt nu med din underskrift, der kan være med til at forhindre, at hele 40 hektar freddskov i Lilleheden Plantagen fældes. Når der er underskrifter nok, vil det blive sendt til kommunen, så de kan se, hvor mange der holder af den bynære skov. Tusind tak for din støtte!

Oprettet: 2021-11-01 Statistik

3.g HG Global Politics Studietur

Vi mener, at der på Hasseris Gymnasium, er midler og kapacitet til at arrangere endnu en studietur, som vil gå til København i foråret 2022. Vi har som Global Politics valgt en studieretning med 3 rejser inkluderet, og mener, at mere end bare én rejse til Bruxelles burde være muligt. København er en indenrigsrejse og kræver derfor ikke større omfattende planlægning, som en udenrigsrejse ville.  Hvis du er enig i ovenstående, beder vi om din underskrift så en studietur til København kan blive en

Oprettet: 2021-10-26 Statistik

ØJEBÆ NEJ TAK! - Bevar kulturarven på Bornholm

Manglende bopælspligt er gift for kulturarven på Bornholm.I det lille fiskerleje Listed lidt uden for Svaneke, blev bopælspligten ophævet af Bornholms Regionskommune i 2013.Det har med hjælp fra BRK´s tvivlsomme skøn af byggetilladelser, resulteret i opførelsen af flere store sorte sommerhuse i den gamle bydel. 8 m høje sorte sommerhuse hører IKKE hjemme midt i gamle bevaringsværdige bymiljøerSkriv under her hvis du er enig, og deltag i lodtrækningen om 6 ruller bevarende lokalplaner https://ø

Oprettet: 2021-10-16 Statistik

By-nært biogas i Hobro - nej tak

Med din underskrift, deltager du i protesterne mod en uigennemtænkt opførelse af et af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro. En placering, der blev besluttet allerede i 2013 og derfor ikke tager højde for den udvikling, som Hobro og de omkringliggende byer har gennemgået efterfølgende.   Vi ønsker, at Hobro - også den nordlige del - og de omkringliggende byer fortsat skal være attraktive at bosætte sig i. Vi ønsker ikke yderligere trafikalt kaos i og omkring Hobro.          Hjæ

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Øget trafiksikkerhed på og omkring Henriksholms Alle

I lyset af den seneste (dødelige) påkørsel af 2 hunde er det et klart ønske for beboerne i og omkring Henriksholms Allé, at kommunen ser på trafiksikkerhed for områdets beboere og dyr.  Der køres alt for stærkt på Henrikholms Allé og det manglende udsyn fra sidevejene, beplantning mm gør det svært at bedømme trafikanternes fart hvis man ønsker at køre ud fra sideveje eller krydse Henrikholms Allé. Der må tilføjes yderligere bump eller indsnævringer for at mindske farten. De nuværende bump er set

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Indsigelse mod MEGA sommerhuse i Munkens Klit

Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan21 ang. MEGAsommerhuse i Munkens Klit. Baggrund eksisterende områder. Sommerhusområdet Munkens Klit og tilstødende områder er karakteriseret ved relativt store/meget store grunde, hvorpå der er opført sommerhuse af ’normal’ størrelse (dvs. 60 – 80 m2), - området er således karakteriseret ved meget lav byggetæthed og mange åbne områder. - Husene bruges i langt størsteparten af tiden af familier på 2 til 4 personer, og primært i weekend og ferier, - under halv

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Stop etagebyggeriet i Morud centrum

Denne underskriftindsamling har til formål at gøre politikerne i Nordfyns Kommune opmærksomme på, at vi er mange borgere i Morud der er imod planerne om det kommende etagebyggeri i midten af Morud. Argumentet om vigtigheden af byfortætningen i centrum af de nordfynske byer kan ikke bruges på samme måde om Morud som fx Otterup eller Bogense. De er væsentligt større byer og her giver det muligvis fint mening - det gør det ikke i Morud. Morud er en landsby, og det bør huskes hvad der gør Morud attr

Oprettet: 2021-10-11 Statistik

Indsigelse i forbindelse med fordebat for boligområdet i det vestlige Sdr. Tranders

Indsigelse Sønder Tranders 12/10-2021 Fordebat for boligområde i det vestlige Sdr. Tranders Aalborg kommune har bedt om indsigelse om i forbindelse med evt. udvidelse af lokalplanen i Sønder Tranders. Specifikt har kommunen spurgt om følgende: Vi vil gerne høre dit synspunkt: - Hvilke rekreative funktioner og indretning kunne du ønske dig i den grønne kile/vestlige område?- Hvordan kan den grønne afgrænsning af arealet se ud?- Hvad er din holdning til, at landsbyafgrænsningen udvides?- Er der

Oprettet: 2021-10-10 Statistik

STOP! nedskæringerne. Invester i børnene_Bornholm har ikke råd til andet!

STOP! nedskæringerne for børn! Invester i børnene! Bornholm har ikke råd til andet! #Børnene_BornholmsFremtid   Tilstrækkelig skolebuskørsel Bevar gratis skoletransport for alle skolebørn (gratis buskort) Klubtilbud, efter skole fra 4 klasse Bevarelse af sorggruppe for børn der har mistet en forældre Fremtidssikre madskolen på Paradisbakkeskolen Bevar minimumsordning/norminering Mål for hvornår skolerne på Bornholm som minimum skal være på national niveau, især på TRIVSEL. Fremt

Oprettet: 2021-10-07 Statistik

Lad Ollie skifte linje

Kære alle, efter en lang process og adskillelige samtaler i den interne læregruppe, har Jan besluttet sig for, ikke at lade Ollie skfite fra GLB W til GLB E, trods Ollies ubehag på linjen. Vi laver nu en underskriftindsamling, der skal være med til at vise Jan og co. at vi alle støtter Ollies besltuning og begrundelse for ønsket linjeskift. #Justice4Ollie Mvh Gutterne  

Oprettet: 2021-10-05 Statistik