Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

LGBT+ personer bliver mobbet/diskrimineret/chikaneret

Jeg blev/bliver mobbet, diskrimineret eller chikaneret i skolen på grund af min seksuelle orientering og/ eller kønsidentitet.  

Oprettet: 2020-12-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 47 47
7 dage 7 7

klage vedrørende fastholdelse af fysisk eksamen E20 Medicin SDU.

Kære medstuderende, ved at underskrive denne indsamling støtter du nedenstående klagebrev til SUND, Juridisk kontor samt studienævn for medicin. Kære Sundhedsfaglige fakultet, Juridisk kontor og Studienævn for medicin.   Det fremgår i umiddelbar forlængelse af studienævnsmøde d. 17/12, af den på blackboard skrevne information, at i har valgt at fastholde fysisk fremmøde på alle de skriftlige eksaminer på medicin.  Derfor ønsker vi svar på 2 punkter: 1) I argumentet for dette fremgår det, at i vi

Oprettet: 2020-12-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 211 206
7 dage 6 6

Fartsænkning på Lindskovvej

Jeg støtter fartsænkning på Lindskovvej, 9000 Aalborg, i form af chikaner vejbump. Farten på Lindskovvej, 9000 Aalborg, er desværre alt for høj. Der er alt for mange biler og motorcykler, der ikke tager hensyn og kører alt for hurtigt.    Lindskovvej er en villavej, hvor der også bor mange børnefamilier. Men vejen fungerer i dag også i høj grad som gennemkørselsvej.   Vejen fungerer som gennemkørselsvej for beboere på Mispelvej og Skovbærvej idet Mispelvej er blind ud mod Mølholmsvej.   Alle på

Oprettet: 2021-01-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 30 29
7 dage 5 5

Fælles indsigelse mod dispensation fra byplanvedtægten H9 Hvidovre Sagsnr. : 20/34976

Vi takker hermed for orienteringen om byggeriet på Catherine Boothsvej 18D Matr.nr. 19 ip og for forlængelsen af svarfristen ifm. at det blev tydeligt at der var to forhold, der skal søges om dispensation fra og ikke kun ét som først meddelt os fra kommunen. Som beboere i området og direkte berørte naboer giver vi med denne underskriftindsamling udtryk for vores klare fælles holdning til planerne om opførelse af 7 rækkehuse på Catherine Boothsvej 18. Dispensationerne der skal gives er hhv at byp

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 152 152
7 dage 5 5

Nej til tvangsvaccination

  Skriv under, hvis du siger KLART NEJ til tvangsvaccination såvel som de andre tvangspålagte indskrænkninger i vores frihedsrettigheder, som sagtens kan nås i frivillighedens navn.   Du skriver primært under på nej til tvangsvaccinationer og sekundært nej til de øvrige tvangstiltag.   Hvis du tror på, at du lever i et demokrati, hvor du kan stole på politi og domstolene, så tag et kig på http://tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt.html og læs kendelsen i statens hestetyveri, hvor politiet

Oprettet: 2020-03-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2744 2667
7 dage 5 5

Alt undervisning på læreruddannelsen skal være online

Formålet med denne indsamling af underskrifter er at synliggøre den utilfredshed, der er på læreruddannelsen blandt studerende og evt. lærer på VIA Århus. Utilfredsheden omhandler at man kræver tilstedeværelsesundervisning på værkstedsfag/lab og ønsker at både idræt og musik også skal være tilstedeværelse. Set i lyset af den seneste udmelding pr. dags dato 5. januar 2021, om nye restriktioner ift. den nye mutation af cov19, mener vi at det er uforsvarligt at kræve tilstedeværelse i de nævnte fag

Oprettet: 2021-01-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 61 61
7 dage 4 4

Tilskud til pasning af egne børn - Aarhus Kommune

Jeg vil gerne give min opbakning til følgende forslag: Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Aarhus Kommune, hvis man fravælger brug af andre pasningtilbud. Tilskuddet skal ligge på niveau med det maksimale tilskud til pasning i privat pasnings-ordning. Hvilket i 2020 udgør 5.981 for børn imellem 0-2 år og 3.307 for børn mellem 3-5 år.Kommunen skal bevilge tilskuddet efter retningslinjerne givet i den nuværende lovgivning på området. Hvilket i korte træk kan læses he

Oprettet: 2020-12-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 686 683
7 dage 4 4

Bevar tilgængelige ridestier i Marbæk Plantage

Denne underskriftsindsamling har til formål at vise Esbjerg Kommune, at der ikke er opbakning til den opfattende plejeplan, som kommunen planlægger for Marbæk Plantage, da den kraftigt vil reducere mulighederne for, at ryttere kan færdes ad de eksisterende ridestier i plantagen.   Plejeplanen omfatter, at et større areal af Marbæk Plantage skal indhegnes til kreaturer, der skal gå og græsse “vildt”, hvor besøgende i skoven så fortsat kan tilgå området igennem et mindre antal porte. Denne indhegn

Oprettet: 2020-12-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 568 566
7 dage 4 4

Underskriftsindsamling til opførsel af en legendarisk statue af Gustav Evald Nielsen

Ved at underskrive får du muligheden for at beundre den flotte evald i hans flotteste stenform, samt at hans muskler og hans vægte, som er synlige fra hvert et perspektiv man observere ham fra. Statuen vil blive opført ved Gilleleje midtpunkt. Da vi ingen mål har, formoder vi at den vil blive på størrelse med frihedsgudinden. Det vil sige at der er tale om en forholdsvisstor statue, som ligesom i USA, har et stort og meget betydeligt symbol. Ved at bidrage med blot en underskrift, kan du få nogl

Oprettet: 2020-11-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6 6
7 dage 4 4

STOP OP! Bevar Idrætsbyen til sport og idræt i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Bydelen i Lyngby, hvor Idrætsbyen ligger, er allerede et tæt bebygget boligområde og der er ikke behov for en ny bydel her. I overensstemmelse med at det grønne rekreative område, som er en del af Idrætsbyen, bevares, kan der sagtens bygges forskellige relevante idrætsfaciliteter. Og ligeledes kan der indgå erhverv i et samlet projekt, hvor hensyn til det grønne, naboer, professionel fodbold og idrætten går op i en højere enhed. Men vi ønsker ikke en en Idrætsby med beboelse, så området bliver

Oprettet: 2020-11-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 33 33
7 dage 4 4kysytään!-- Large modal -->