Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop undertrykkelsen af D-vitamin

Vi kræver, at den danske regering og alle danske politikere tager de følgende opfordringer alvorligt og handler nu! Over 200 læger fra hele verden har skrevet et åbent brev til regeringer, sundhedsmyndigheder, læger og sundhedsperonale, hvor de opfordrer til øget indtag af D-vitamin for at bekæmpe Covid-19. En lignende erklæring er lavet i Frankrig af 73 eksperter og 6 lægefaglige organisationer, som anbefaler, at alle i Frankrig får tilskud af D-vitamin. I England og Skotland bliver der givet D

Oprettet: 2021-01-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 237 227
7 dage 1 1

Børn og unge skal tilbage i skolerne.

Statens Serum Institut har i november måned 2020 udgivet en fokus rapport, hvor de tilkendegiver, at børn og unge ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for samfundet, da smitten med COVID-19 ikke spredes der.  Man har sammenlignet Finland og Sverige, hvor man henholdsvis har haft lukkede skoler og åbne skoler. Der ses ingen forskel imellem de lande, hvad angår antallet af børn og unge smittet med COVID-19 i aldersgruppen 1-19 år. Regeringen ignorerer dette faktum og det går ud over børn og unges t

Oprettet: 2021-01-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 20 20
7 dage 1 1

Det bør være muligt for at få pas og visum på den danske ambasade i Tallinn

Se tilføjelse om samarbejde efter den oprindeligt tekst.   Det er på indeværende tidspunkt ikke muligt at få lavet pas eller visum på den danske ambasade i Tallinn, da ambasaden ikke har udstyr til at lave biometrisk pas og visum; dvs. scanning af iris samt fingeraftryk.   Man mener, at vi her i Estland kan tage til Letland eller Finland for at for lavet dokumenter, der kræver biometriske data. Dette er muligt under normale omstændigheder, men med Corona er det ikke muligt at rejse ret meget, og

Oprettet: 2021-01-25

Tidsrum Alle lande Estland
Altid 23 19
7 dage 1 1

Nakskov Toldbod som folkehus

Nakskov mangler et åbent og levende kulturhus, hvor byens borgere kan mødes om de ting der interesserer dem: musik, strikning, brætspil, gyserfilm, madklubber, udstillinger, fotografi, litteratur, debatklubber, skrivegrupper osv! Nakskov har fået 100 millioner kroner af Realdania og A. P. Møller Fonden til at udvikle byens oplevelsesværdier til glæde for alle byens borgere. Centralt i Nakskov 2030 planerne står Toldboden der skal fungere som et levende forsamlingshus, hvor fællesskabet kan trive

Oprettet: 2021-01-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 251 250
7 dage 1 1

Aflys terminsprøverne på DG

Vi i elevrådet mener ikke at det vil være retfærdigt for hverken eleverne eller lærerne på DG at afholde terminsprøverne i 2021. Virtuel undervisning har skabt forringet undervisning over en længere periode, især for eleverne på DG der har været hjemsendt over flere gange fra foråret 2020 til februar 2021. Vi mener derfor i stedet at tiden skal bruges på undervisning, så vi kan blive klar til at blive studenter, i stedet for at spilde tiden på terminsprøver. Afholdelsen af online-terminsprøver v

Oprettet: 2021-01-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 140 140
7 dage 1 1

Ellemann-Jensen ud af politik

Opfordring til at Jakob & Karen Elleman-Jensen trækker sig ud af politik. Det er en historisk fejlbeslutning, at Venstre valgte Jakob Ellemann-Jensen til formand. Derfor har vi brug for at høre det danske folk.   Du kan her skrive under på, at du mener, at Jakob & Karen Elleman-Jensen skal forlade politik eller i det mindste bare være menige i deres parti indtil de lærer at begå sig. Vil Venstre gruppen ikke lytte til danskerne, så må de tage øretæven ved kommende valg.

Oprettet: 2021-01-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 27 27
7 dage 1 1

krav om test 1 gang om ugen for personer der stadig går på arbejde.

jeg erklære mig enig i at alle der stadig går på arbejde hverdag, skal testes hver uge som et krav og ikke en anbefaling.

Oprettet: 2021-01-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 20 20
7 dage 1 1

Opfordring til Peter Møller Andersen: Giv Psykiatri-Listen sit mandat i regionsrådet tilbage

Psykiatri-Listen har mistet sit mandat i regionsrådet, fordi Peter Møller Andersen har skiftet til Socialdemokratiet. Psykiatrien i Region Midt er i årevis blevet underprioriteret af regionsrådet under ledelse af Socialdemokratiet og de andre etablerede partier. I 2016 lavede regionsrådet f.eks. besparelser i psykiatrien for 50 mio. kr. Psykiatri-Listen blev dannet i protest, og de 20.547 stemmer til Psykiatri-Listen ved valget i 2017 viste tydeligt den demokratiske opbakning til en bedre psykia

Oprettet: 2021-01-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 196 196
7 dage 1 1

Tiden er kommet: "Frihed for Abdullah Ocalan"

 Åbent brev til FN Generalsekræter Mr. António Guterres Secretary-General United Nations New York, NY Via email: antonio.guterres@un.org Open Letter of the International Campaign The Time Has Come: “Freedom for Abdullah Ocalan towards a just peace in Turkey” Dear Mr. Secretary-General, The United Nations was established to maintain peace and security, and to develop friendly relations among nations. We believe that disregard for fundamental human rights as defined in the Universal Declaration of

Oprettet: 2021-01-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 177 100
7 dage 1 1

Forældre imod skolesammenlægninger i Faaborg-Midtfyn kommune

I Faaborg-Midtfyn kommune er der planer om at sammenlægge 10 eksistende selvstændige skoler til 4 stor-skoler med bevarelse af alle 16 matrikler. Dette for en besparelse på 4,4 mio om året. Vi mener ikke at kvaliteten og det nære kendskab til børn og deres familier, medarbejdere og kultur på skolen kan opretholdes under denne struktur. Vi mener desuden at de eventuelle besparelser er fremkommet på forkert grundlag og vil blive ædt op af lavere trivsel, højere sygefravær og højere behov for ekste

Oprettet: 2021-01-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 909 907
7 dage 1 1