Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop ophævelsen af §3 fredningen ved Hvinningdalvej/Bragesvej

Kære borgere i Hvinningdal/Silkeborg Klima & miljøudvalget har stemt for at ophæve §3 beskyttelse af en del af moseområdet ved Bragesvej i Hvinningdal. Området er et skønt naturbælte med store gamle træer i kuperet terræn med mose, skovsø og rindende kilder der bidrager til biodiversiteten og den skønne natur i Silkeborg. §3 beskyttelsen bliver ophævet til fordel for etagebyggeri i 4-6 etager. En beslutning som vi tager kraftig afstand fra. Et indgreb, der ødelægger prægtig bynær natur. Lad

Oprettet: 2021-09-06 Statistik

JA-TAK til tarteletter på EASV Esbjerg!

Hej alle medstuderende (og måske lærere & ansatte),Efter mange måneder uden tarteletter på EASV, må det nu være nok! Vi skal have tarteletterne tilbage på skolen, og det skal gerne ske i form af en fast dag, dedikeret til denne fantastiske ret!  For at gå på kompromis med kantinens "nye, sunde koncept", er vores første udlæg til et kompromis, at vi har tarteletmandag, hver 2. mandag, i stedet for hver.Et kompromis, hvor kantinen vil lave en sund udgave af retten eller lignende, og hermed ud

Oprettet: 2021-09-06 Statistik

Bump på våbensted byvej

Folk køre alt for stærkt i Våbensted og Våbensted Byvej er ikke en undtagelse. jeg prøver at få indsamlet underskrifter til kommunen så de i sikkerhedsrådet kan tage stilling til om vi kan få lavet nogle bump på vores vej. Så alle der færdes på vejen og leger ved vejen kan føle sig mere sikre og os som forældre kan sende børnen ud og lege uden bekymringer. 

Oprettet: 2021-09-02 Statistik

Grønne gader og mindre støj i fremtidens pipkvarter

Underskriftindsamling til dokumentation for pipkvarterets beboeres opbakning, til forskønnelse af området.

Oprettet: 2021-09-01 Statistik

Bevar naturen i Kolt-Hasselager

Kære borger i Kolt-Hasselager  Naturen er under et stort pres i vores lokalområde!  Aarhus Kommune har forsatte planer om at bygge mange flere boliger i Kolt-Hasselager. Det vil fjerne mere og mere af vores sparsomme natur, der giver mindre plads og ødelægger naturoplevelserne for børn, unge og voksne. Og det vil presse lokalområdets dyre- og planteliv endnu mere og samtidig svække biodiversiteten.  Derfor har vi etableret borgergruppen ’Bevar naturen i Kolt-Hasselager’, som kæmper for at bevare

Oprettet: 2021-08-31 Statistik

Vi er imod Licens parkeringsordningen i Hyld Ager

Med min underskrift, erklærer jeg mig uenig i den nye licens parkerings ordning, der er kommet på parkeringspladserne tilhørende bebyggelsen Hyld Ager, 2770 Kastrup. Vi ønsker ikke denne ordning, da den ikke løser det problem, som der angiveligt er klaget over - nemlig plads mangel på p-pladserne.  og ved min underskrift, viser jeg min utilfredshed og frustration over ikke at være blevet hverken spurgt eller hørt, inden den licens parkerings ordning, blev besluttet og iværksat. Min underskrift e

Oprettet: 2021-08-31 Statistik

Bevar taleklassen i Næstved

Taleklasserne i Næstved kommune trues af en lukning. Det vil være katastrofalt, ikke kun for de børn som går der, men også for alle de børn som i fremtiden vil blive tabt. Taleklasserne hjælper hvert eneste år mange børn med taleudfordringer. Historierne fra forældrene har alle den samme konklusion: Taleklassen i Næstved har reddet mit barn.  Hjælp os med en underskrift, så vi sammen kan vise Næstved kommune, at vi IKKE ønsker en lukning af taleklasserne i Næstved kommune. 

Oprettet: 2021-08-27 Statistik

Klage vedr. parkeringsforhold - Rådhus Have, 2620 Albertslund

Klage vedr. parkeringsforhold Rådhushave (Rådhusdammen 1-17, 2620)    Vi er flere lejere, der nu synes, at parkeringsforholdene ikke er optimale samt har været misvisende i forbindelse med reservation af lejemål. Flere af os fik oplyst, at det var privat parkering i denne forstand.   At man var sikret en plads trods, at der står i parkerings kontrakten ''Flydende parkering''  Nogen fik af vide det var med nummerpladeplads.  Utilfredse over gæsteparkering kan spærre nogle af pladserne.  Ca. 50 pa

Oprettet: 2021-08-25 Statistik

Hjælp den Afghanske befolkning

I betragtning af den nuværende situation i Afghanistan, skal Danmark som krigsførende nation hurtigst muligt tage ansvar for konsekvenserne af krigen i Afghanistan. Danmark bærer ikke hele ansvaret for den nuværende situation i Afghanistan, men som krigsførende nation bærer Danmark en del af ansvaret. Danmark skal derfor øge antallet af kvoteflygtninge og hjælpe særligt de mest udsatte grupper i sikkerhed, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister, religiøse mindretal, særligt udsatte

Oprettet: 2021-08-19 Statistik

Arbejdslørdag. Nej tak til 1.000 kr i “bøde”

Denne underskiftsindsamling laves på baggrund af beslutningen, der er taget af bestyrelsen og lederen på Ejsing friskole og pasningsdel.  Den er lavet med formålet om at være IMOD, at skulle blive pålagt en "bøde" på 1.000 kr pr gang husstanden ikke deltager på de planlagt frivillige arbejdslørdage, som foregår 2 gange om året.  Dette er lavet som udgangspunkt i at der stadig skal kunne findes en løsning på de evt økonomiske problemstiller skolen oplever.  Herunder tænkes iforhold til at finde f

Oprettet: 2021-08-17 Statistik