Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tillad hvide vinduer, døre og udhæng i sommerhuse ved Henne Strand.

I 2013 vedtog Varde Kommune, efter flere års pres fra grundejerforeningsbestyrelsen, en ny lokalplan for Henne Strand. En lokalplan, som blev hastet igennem uden fornødent hensyn til grundejerne og med "hovedet under armen"!Uden debat blandt de menige grundejere med obligatorisk medlemsskab, uden offentliggørelse af planerne eller klare orienteringer i høringsmaterialet, uden fornøden inddragelse af grundejerforeningsbestyrelsen og endeligt uden klare formuleringer i den vedtagne lokalplan, blev

Oprettet: 2021-04-07 Statistik

Helhedsplan for Risskov - nej til "Øjenlægens Hus"

HELHEDSPLAN FOR RISSKOV • Vi skal kunne stole på Kommunens Lokalplaner• Vi står fast på max 45% bebyggelse langs Ndr. Strandvej • Vi siger: Nej tak til fortætning• Vi siger: Ja tak til en Helhedsplan for Risskov Vi kræver, at der snarest udarbejdes en HELHEDSPLAN for Risskov, så vi kan disponere med tryghed og i tillid til en overordnet og forudsigelig byudvikling.I 2018 deltog ca. 100 lokale i borgermøde på Strandskolen. Aarhus Kommune ville gerne have samme bebyggelsesprocent på begge sider af

Oprettet: 2021-03-23 Statistik

Mistillidserklæring mod Rene Priess, Vicedirektør på Herlev Hospital

Rene Priess som er vicedirektør på Herlev Hospital har i pressen forsvaret direktionens valg om at blacklistet en jordemodervikar efter hun offentligt har udtrykt bekymring for de forhold patienter og ansatte bydes på hospitalets fødeafdeling. Blandt fagfolk er der ikke tiltro til Rene Priess' forklaring om, at det handler om omsorg for den pågældende vikar eller at det er fordi at hun ikke er ansat i derfor ikke har mulighed for at bruge MED og derved har handlet forkert. Rene Priess angiver de

Oprettet: 2021-10-02 Statistik

Bedre fortove i Kristrup

Kære Kristrup borgere. Jeg har lavet denne underskrift indsamling vedr. fortovene her i Kristrup. Hermed håber jeg at vi kan gøre Randers kommune opmærksom på at de skal udbedre alle de steder hvor det er farligt at gå på fortovene. Oplever du/I også at det er usikkert at færdes på fortovene ? Mange steder her i Kristrup er fliserne direkte farlige at gå på.  Fliserne ligger skæve, revnet, vender spidsen opad, dybe huller i fliserne osv. Så hvis du/I vil have udbedret fortovene, så vi kan gå mer

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

RED LIV! Gør Ejbyvej trafiksikker for børn og bløde trafikanter

Ejbyvej i Kr. Hyllinge er en lille, smal og snoet vej. Alligevel benytter mange bilister og lastbilchauffører sig af vejen til og fra Holbækmotorvejen. Det skaber dagligt mange farlige situationer for de børn, der bor på vejen, samt bruger vejen hver morgen og eftermiddag til og fra skole. Ejbyvej mangler vejsikring så vejen bliver tryg for alle trafikanter at færdes på. Den eksisterende vejsikring (bump på veje) fungerer ikke efter hensigten og der køres hver dag for stærkt henover. Der er igen

Oprettet: 2021-09-14 Statistik

Skærpet åbningstid for børnehusenes legepladser i Frederikssund kommune

Vi har i børnehuset Sct. Georggården i Frederikssund kommune gennem meget lang tid oplevet, at den offentlige brug af børnehavens legeplads har resulteret i store problemer med affald. Herunder kan blandt andet nævnes snusposer, cigaratskodder, jointskodder, øl-flasker, glasskår, menneskelig afføring og urin på væggene, for ikke at glemme "uskyldig" hærværk og ødelagt interiør. Dette har selvfølgelig konsekvenser for personalet og børnene. Personalet møder ind og skal rydde op og gøre rent.Vi me

Oprettet: 2021-09-11 Statistik

underskrift indsamling mod lukningen af madskolen på paradisbakkeskolen.

I budgetforliget for 2022, er det besluttet at lukke paradisbakkeskolens nyetablerede og allerede succesfulde madskole ordning. Denne ordning sikrede børnene learning by doing, da de er med i køkkenet som led i undervisning. Ydermere sikrer det børnene næringsfuld kost og dermed indlæringsparathed - og ikke mindst det sociale aspekt i at spise sammen.  vi er mange forældre der er modstander af dette. Hjælp os med at indsamle underskrifter, så vi kan råbe politikerne op! Tak 😊

Oprettet: 2021-09-07 Statistik

Kvindelige kollegaer i Københavns cykelbude

En underskriftsindsamling for et ønske om flere kvindelige i Bring cykelbude 

Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Luk ikke P8 Jazz

Public Service kontrakten som er indgået mellem kulturministeren og DR generaldirektør Maria Rørbye Rønn dikterer en nedskæring som kommer til at ramme en række tv og radioprogrammer. I særdeleshed den fantastiske og uundværlige radiokanal P8 Jazz Er du en af de 100.000 lyttere der hver uge nyder at høre P8 Jazz så vis din protest mod en lukning af denne radiostation med en underskrift

Oprettet: 2019-05-29 Statistik

Ged i Vester Såby

Vedrørende Signe Kyed Borchs retmæssige ønske angående en vedholdende, forstående og hjælpsom familiemedlem - en ged. Geden er et dyr med healende kræfter mod individets indre drifter, samt behov viser samtlige studier. Derfor er kravet indlysende, at geden skal komme til Vester Såby. Støt dette åbenlyse gode forslag ved en underskrift!

Oprettet: 2021-10-15 Statistik