Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Omgående ophævelse af Covid-lovene

  Vi, underskrivene af denne erklæring, kræver all covid-love ophævet med omgående virkning.   IKKE ET ORD OM ”KONSPIRATIONSTEORIER” - HER ER DE NØGNE KENDSGERNINGER – DØM SÅ SELV!   I forbindelse med Covid – udbruddet ændrede stort set hele den vestlige verdens sundhedsmyndigheder – efter anbefaling fra WHO, en erkendt korrupt organisation, hovedsagelig financieret af medicinalindustrien – på de kriterier, der anvendes til fastlæggese af dødsårsag. Det betyder, at hvis man på et tidspunkt indef

Oprettet: 2020-09-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1998 1948
30 dage 30 30

Vi skal have en cykel/gangbro over Ringvejen/Københavnsvej i Køge

Der er brug en cykel/gangbro over Ringvejen (også kaldet Københavnsvej) i Køge, så bløde trafikanter kan komme til og fra stadionområdet og Køge centrum. Mange krydser dagligt vejen. Det gælder fx skolebørn, der skal til centrum, og børn og unge, som enten skal til børneinstitutioner, musikskole eller til nogle af de mange idrætsklubber, som holder til på stadionområdet.   Jeg har siden 2015 løbende kontaktet Køge kommune og påpeget nødvendigheden af en cykel/gangbro. Undervejs har jeg samlet ma

Oprettet: 2020-10-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 237 236
30 dage 29 29

Denxit , vi skal ud af EU og i stedet fremme det Nordiske Fællesskab.

Tiden er For Danmark nu at komme hurtigst muligt ud af EU. Og istedet SELV bestemme hvad der skal ske i Danmark og istedet fortsætte og intensivere samarbejdet i det Nordiske Fællesskab.

Oprettet: 2021-01-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 26
30 dage 26 26

Nej til bøder for at bade i Københavns Kanal

Københavns Kanal har undergået en stor og meget positiv forvandling. Fra Refshaleøen over Bryggen og Bølgen ned til Frederiksbrygge ser man Københavnere i alle aldre nyde sommeren og det rene vand. Et syn der er ret unik for en Europæisk hovedstad og som er med til at gøre København til en unik turistoplevelse. Langs havnen er det blevet bygget mange boliger og for mange er vandet en særlig grund til, at de har valgt at bo netop der.   Dette billede af København er fortid snart, medmindre vi i f

Oprettet: 2020-11-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 98 97
30 dage 25 25

Nej til tvangsvaccination

  Skriv under, hvis du siger KLART NEJ til tvangsvaccination såvel som de andre tvangspålagte indskrænkninger i vores frihedsrettigheder, som sagtens kan nås i frivillighedens navn.   Du skriver primært under på nej til tvangsvaccinationer og sekundært nej til de øvrige tvangstiltag.   Hvis du tror på, at du lever i et demokrati, hvor du kan stole på politi og domstolene, så tag et kig på http://tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt.html og læs kendelsen i statens hestetyveri, hvor politiet

Oprettet: 2020-03-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2757 2680
30 dage 25 25

Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

  Opdatering, efterår 2020: Verserende fredningssag – med kontroversielle elementer De mangeårige planer om at bebygge Amager Fælleds gamle strandeng blev officielt opgivet af overborgmester Frank Jensen i oktober 2017. Der er blevet rejst fredningssag for Strandengen, og sagen er stadig i gang. I Københavns kommunes oplæg til fredningen indgår en 5 meter bred, asfalteret cykelvej tværs hen over området. Den skal bruges til færdsel mellem Sundby Metrostation og det planlagte boligomrpåde, som n

Oprettet: 2016-05-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 48602 47604
30 dage 24 24

Ellemann-Jensen ud af politik

Opfordring til at Jakob & Karen Elleman-Jensen trækker sig ud af politik. Det er en historisk fejlbeslutning, at Venstre valgte Jakob Ellemann-Jensen til formand. Derfor har vi brug for at høre det danske folk.   Du kan her skrive under på, at du mener, at Jakob & Karen Elleman-Jensen skal forlade politik eller i det mindste bare være menige i deres parti indtil de lærer at begå sig. Vil Venstre gruppen ikke lytte til danskerne, så må de tage øretæven ved kommende valg.

Oprettet: 2021-01-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 23 23
30 dage 23 23

Online skriftlige eksamener Januar 2021 - Odontologi KU

Grundet COVID-19 ønsker vi, at semestrets skriftlige eksamener bliver afholdt som online eksamener, der kan tages hjemmefra. ​​KU's rektorat har besluttet, at eksamener uden hjælpemidler skal afholdes fysisk på trods af den stadig meget aktive pandemi. Vi har ikke bestemt, at vores skriftlige eksamener er uden hjælpemidler, og mener derfor, at det er uretfærdigt, at vi skal sættes i risiko for smitning, bare fordi vores eksamensform ikke er ligeså oplagt at omlægge til online hjemmeeksamen som a

Oprettet: 2020-12-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 215 215
30 dage 21 21

Lovforslag til tilladelse af helårsbeboelse på campingpladser, kolonihaver m.v. under fælles reglement.

Det skal være muligt for campingpladser og kolonihaveforeninger, at tilbyde helårsbeboelse såfremt nedenstående rammer for beboelsen er overholdt.Der skal laves en decideret lovgivning, der liberaliserer området, således at ALLE, er frie til at vælge deres egen boligform, så længe at denne boligform ikke er til skade, for hverken dem selv eller andre.Foreslåede rammer :1. Elektricitet (vedvarende energikilde, eller el-net)2. Adgang til rent vand (via offentlig forsyningspost)3. Adgang til bad og

Oprettet: 2019-05-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7989 7929
30 dage 21 21

Uhensigtsmæssige autoværn på hovedvej A11 Thisted-Skjoldborg-Sundby Thy

Autoværn er sat for tæt på kørebane til fare for cyklister, havarister, landbrugsmaskiner og bilister Autoværnet har den modsatte effekt da bilister køre 80 km og der kommer hasarderet overhalinger  Jens Møller har formuleret dette rigtig fine klage brev til vejdirektoratet. Leif KrebsE-mail: leik@vd.dk13-11-2020Til Vejdirektoratet.Jeg skriver til jer som en bekymret og ærgerlig borger vedrørende Hovedvej A11 fra rundkørsel i Silstrup til afkørsel Sundby, som går ind på A26 Stenbjerg-Vildsund ov

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 146 146
30 dage 20 20