Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ligestilling for fædre i sager omhandlende samvær, kontakt samt bopælsret

Jeg ønsker at sikre ligestilling på børneområdet, alt for mange fædre & børn udsættes for afbrudt samvær og kontakt. Dette grundet systemets favoriserring af mødre og deres "ret" til at lave samværs chikane, ødelægge forholdet imellem fædre og børn. Dette skal tages op på politisk niveau, så der kan komme ligestilling i vores familieretshus, ankestyrelse og familieretten/ byretten. Det er opslidende for fædre både økonomisk og følelsesmæssigt at kæmpe mod et system, som på forhånd har udpege

Oprettet: 2020-10-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 68 66
30 dage 68 66

Giv os buslinien 214 tilbage på hovedvejen mellem Ørum og Grenå

Hej, hjælp, hjælp, skriv under tak 🚎Hjælp os med at få bussen 214 tilbage. Vi kan hverken komme til Grenå, Randers, læge, bank, handle ind osv. hvis ikke man har bil.🚗Vi bor på Constantiavej og er bare låst fast her 😪 For børnene, som går i skole i Grenå, er det også et problem, og vi blev opfordret til at, starte denne underskriftsindsamling, så hjælp, alle, der kan se vores situation her ude på landet. 

Oprettet: 2020-09-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 66 65
30 dage 65 64

Bedre forhold på Nørremarksvej, Ribe

"Ja" til bedre forhold for bløde trafikanter på Nørremarksvej i Ribe - specielt med henblik på at krydse vejen.

Oprettet: 2020-10-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 64 64
30 dage 64 64

Giv kompensation i forbindelsen med COVID-19 til Vognmænd og Chauffører. Og hold pause i uddelingen af taxitilladelserne!

Dansk Taxi Fører(DTF) har besluttet, at have en dialog med Trafikministeriet omkring evaluering af den nye Taxilovgivning. Der er en lang liste over fejl og mangler indenfor branchen i følge den nye Taxilov, som vi vil belyse Trafikministeriet. Vi har beviser og statistik over, hvor meget branchen lider og hvordan det hele kan rettes op på inden evaluering af den nye Taxilov. Men foreløbigt vil vi gerne have adgang til hjælpe pakkerne og kræver omgående pause i uddelingen af ydereligere taxitill

Oprettet: 2020-10-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 61 57
30 dage 61 57

Nej til at ændre navn på Kvindemuseet

Kvinder i historien har været et manglende kapitel i mange historiebøger. Det samme gør sig gældende i forhold til repræsentationen af kvinder på andre museer i Danmark. Denne underskriftsindsamling er sat i gang af 10 feminister med forskelligt politisk tilhørsforhold, men et fælles ønske om at bevare navnet på Kvindemuseet. Kvindemuseet i Aarhus er det første museum i verden, hvor kvinders historie, kultur, sprog, fællesskab og kampe blev omdrejningspunktet. Der er uendelig mange forskningsomr

Oprettet: 2020-09-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 361 355
30 dage 61 59

STOP UDVIDELSE AF HÆRUP BIOGAS ANLÆG

Hærup Biogas anlæg har søgt om en kæmpe udvidelse og det kan få store konsekvenser for dig og din familie. Der vil komme en del mere trafik. I dag er der i forvejen meget trafik, men udsigten til mere trafik bør få ALLE op af stolen. Vi kommer op på 20-30 lastbiler gennem byen dagligt. Det er vel og mærket i dagtimerne hvor der i forvejen er stor trafik. Der er store parkerings problemer i dag og nu må det stoppe. Klejtrup, Hvornum, Herredsvejen, Viborgvej, Søvejen m.m. er særligt udsatte.  Ud o

Oprettet: 2020-10-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 60 60
30 dage 60 60

NEJ TAK TIL STØJ OG STØV...

Hundested havn ønsker at flytte sten og grusværket tættere på boligområdet.   Hundested havn og A Henriksen shipping a/s har fået påbud om at stoppe flisning i område A, derfor søger de omdispensation tilfortsat flisning - indtil 01/05.21 - med alle de gener det med føre. Efterfølgende påtænkes en flytning af det Sten- & Grusværk m/forarbejdning, der er hjemmehørende iområde E - til netop område A - hvor flisningen ophøre den 01/05.21. Hvad er at fortrække - Pest eller Kolera! Derfor vil vi

Oprettet: 2020-09-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 59 59
30 dage 59 59

Initiativ mod den nye epidemilov

Den nye epidemilov har tvangsbehandling, og tvangsvaccination på menuen, det vil vi ikke acceptere Desuden kan den nye epidemilov give op til 6mdr i fængsel til den der undlader at lade sig tvangsbehandle og tvangsvaccinere. Det anser vi for alt for vidtgående. 

Oprettet: 2020-10-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 56 56
30 dage 56 56

Tilladelse af musik til eksamen på VIA University College

Hvis du er imod at VIA University College forbyder musik igennem høretelefoner, eller lignende til eksamen beder jeg dig om at signere dette dokument.  Forklaring:  Onsdag den 06/10/2020 09:52  Afsendes der er en email fra Betty Esbensen, der fortæller :  Kære studerende Lige nogle rettelser/tilføjelser til eksamensafholdelse: 1.     Det er ikke tilladt at høre musik til eksamener og have høretelefoner o. lign. 2.     Eksamensplanen for januar 2021 kommer på Studienet d.1.december 2020.   Hvis

Oprettet: 2020-10-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 50 50
30 dage 50 50

Forbedr trafiksikkerhed på Hørgårdsvej. Cykelsti i stedet for parkeringsforbud

Kommunen indfører parkeringsforbud på Hørgårdsvej for at øge trafiksikkerheden for cyklister. Et parkeringsforbud vil imidlertid øge hastigheden for bilerne på vejen. I forhold til antallet af cyklister er hastigheden allerede meget høj.  For at skabe tryghed og reducere alle de farlige situationer der er mellem cyklister og biler er det eneste rigtige at lave en cykelsti. Vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring problemet overfor kommunen. Vi håber derfor I vil støtte sagen med jeres underskrift

Oprettet: 2020-10-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 49 49
30 dage 49 49Facebook