Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej til etablering af LBO i Langholt!

Der er fra politisk side lagt op til besparelser i det kommende budget for Aalborg kommune. Dette indebærer, et forslag om etablering af en såkaldt landsbyordning i Langholt. Landsbyordningen vil betyde, at der vil være fælles ledelse for Børnehaven Trylleskoven og Langholt skole. Fra Forældrebestyrelsen i Børnehaven og personalet, er vi meget bekymrede på vores børns vegne, da en sådan ændring vil have store konsekvenser!   Skriv under, hvis Du ikke ønsker Landsbyordning med Fælles ledelse i Bø

Oprettet: 2022-09-08 Statistik

Et bedre tværfagligt samarbejde, mellem de forskellige systemer

Vi skal have et bedre tværfagligt samarbejde i mellem de forskellige systemer. Det skal ikke være så svært for udsatte borger, at få den rigtige hjælp, uden at de skal råbe, skrige og blive mere syge af det. Borger skal ikke være mægler i mellem de forskellige systemer. Systemet skal samarbejde og gøre sagen/situationen mere behagelig for borger/forældre til handicappede børn. Systemet skal klædes endnu bedre på i forhold til psykiske diagnoser (der kommer flere og flere), lytte aktivt og ikke v

Oprettet: 2022-09-17 Statistik

CBS: Bring back the computer rooms at Solbjerg Plads

CBS has removed the computer rooms SP_107 and SP_108 and replaced them with normal classrooms. The rooms were used by many students studying both bachelor's and master's levels, especially on the weekends. From September to June one would have to come early in the morning to secure a place in 107 or 108. It was a great learning arena, but also a social arena, for many students at CBS - especially international students. Now, there are only around 30 computers in the library to be used and shared

Oprettet: 2022-09-06 Statistik

Flere vejbumpe på Bønfeltvej i Astrup

Vi er mange børnefamilier omkring Bønfeltvej i Astrup, som er bekymret over, hvor stærkt/uansvarligt traktorer, biler, mc'er kører her på vejen. Vi mangler noget, som kan sænke farten på køretøjer, der kommer indenfor Astrup byskiltet på Bønfeltvej. Folk har en tendens til, at hæve farten efter bumpet på Skolen - ligeledes sænker modkørende, der kommer udefra byen, først farten når de når skolens bump. Vi vil gerne at bilister/køretøjer allerede har sænket farten, før Astrup byskiltet på Bønfe

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Stop minkavl i Danmark

Opdatering: 24-02-2021 Med Covid-19 og truslen fra nye mutationer blev der igangsat en aflivningsprocess, som kostede op mod ca. 17 mio. dyr livet. Disse dyr er nu aflivet, men nye kræfter (Danske Mink) forsøger at genetablere dette såkaldte erhverv igen med Louise Simonsen i spidsen. Denne underskriftsindsamling har ét formål, og det er at igangsætte en permanent afvikling af minkavl i Danmark, da pelsavl dels strider mod basal etik, og dels fastholder dyrene i en kummerlig eksistens. Det kan i

Oprettet: 2020-10-14 Statistik

BEVAR FISKERHAVNEN – NEJ TIL BYGGERI PÅ STEJLEPLADSEN

Flertallet i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vil bygge 550 boliger i Sydhavnen på det fredede område ’Stejlepladsen’ – et af Københavns grønne åndehuller – mellem Fiskerhavnen, bådklubberne og Tippen. Fiskerhavnens Venner beder om din støtte mod byggeriet på 'Stejlepladsen' Bydelsplanen fra 2017 omtaler Stejlepladsen og Fiskerhavnen, som et område med meget stor rekreativ værdi for bydelens borgere, og hele Københavns borgere.   Bliv medlem af foreningen ’FISKERHAVNENS VENNER’Send en

Oprettet: 2018-09-25 Statistik

Nej til støjende forlystelser i Lynge Grusgrav

Denne underskriftindsamling har til formål at bremse Rasmussen Event’s planer om at anlægge ”Danmarks længste svævebane” og et ”wakeboard-anlæg i verdensklasse” i Lynge Grusgrav. Som naboer til og/eller brugere af grusgraven frygter vi, at den store publikumstilstrømning vil medføre støj, svineri og store trafikale problemer. Derudover kan det ikke undgå at få negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i grusgraven. Vi opfordrer nu Allerød Kommune til at træde i karakter og lægge handling ba

Oprettet: 2022-07-11 Statistik

UNDERSKRIFT INDSAMLING: NEJ TIL 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET

UNDERSKRIFT INDSAMLING MOD 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET   Dette vil medfører : Stort fald i værdi af vores huse og grund. Hvis du overhovedet kan sælge huset. Undersøgelser viser at det påvirker grundejere 200 meter fra masten.  Støjgener i form af hyletoner fra tårn, og brummen fra tilhørende tekniske huse. Visuelt ødelæggende for vores naturskønne område. Kondens vil medføre isning og nedfald af is, tæt på vej og grunde, mennesker og biler. Da sandet allerede har fået gravet fib

Oprettet: 2022-07-09 Statistik

Red den historiske Taulov Station fra nedriving, og skab et levende kulturhus

DSB har ansøgt om nedrivning af stationen i Taulov. Da den er bevaringsværdig, kan DSB ikke ødelægge den uden kommunens godkendelse, og sagen skal desuden i offentlig høring. Her har vi mulighed for at protestere, og dermed påvirke beslutningen. Foreningen Taulov Station ønsker at omdanne stationsbygningen til et levende kulturhus til gavn for alle i byen. Vi har aktivt forsøgt at forhandle med DSB om overtagelse, men DSB har blank afvist vores bud, og ønsker ikke at gå i dialog om en anden mode

Oprettet: 2022-04-11 Statistik

Ja tak til Fjernvarme (Nørholm-Restrup Enge & Nørholm)

Med min underskrift tilkendegiver jeg hermed min opbakning og egen interesse for tilslutning af fjernvarme til egen husstand i mit nærområde Nørholm-Restrup Enge & Nørholm fra Aalborg Forsyning Varme. Med min underskrift tilkendegiver jeg også, at Aalborg Forsyning Varme må kontakte mig vedr. en kommende fjernvarmetilslutning af min husstand.    

Oprettet: 2022-08-26 Statistik