Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ØJEBÆ NEJ TAK! - Bevar kulturarven på Bornholm

Manglende bopælspligt er gift for kulturarven på Bornholm.I det lille fiskerleje Listed lidt uden for Svaneke, blev bopælspligten ophævet af Bornholms Regionskommune i 2013.Det har med hjælp fra BRK´s tvivlsomme skøn af byggetilladelser, resulteret i opførelsen af flere store sorte sommerhuse i den gamle bydel. 8 m høje sorte sommerhuse hører IKKE hjemme midt i gamle bevaringsværdige bymiljøerSkriv under her hvis du er enig, og deltag i lodtrækningen om 6 ruller bevarende lokalplaner https://ø

Oprettet: 2021-10-16 Statistik

Ged i Vester Såby

Vedrørende Signe Kyed Borchs retmæssige ønske angående en vedholdende, forstående og hjælpsom familiemedlem - en ged. Geden er et dyr med healende kræfter mod individets indre drifter, samt behov viser samtlige studier. Derfor er kravet indlysende, at geden skal komme til Vester Såby. Støt dette åbenlyse gode forslag ved en underskrift!

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Øget trafiksikkerhed på og omkring Henriksholms Alle

I lyset af den seneste (dødelige) påkørsel af 2 hunde er det et klart ønske for beboerne i og omkring Henriksholms Allé, at kommunen ser på trafiksikkerhed for områdets beboere og dyr.  Der køres alt for stærkt på Henrikholms Allé og det manglende udsyn fra sidevejene, beplantning mm gør det svært at bedømme trafikanternes fart hvis man ønsker at køre ud fra sideveje eller krydse Henrikholms Allé. Der må tilføjes yderligere bump eller indsnævringer for at mindske farten. De nuværende bump er set

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Indsigelse mod MEGA sommerhuse i Munkens Klit

Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan21 ang. MEGAsommerhuse i Munkens Klit. Baggrund eksisterende områder. Sommerhusområdet Munkens Klit og tilstødende områder er karakteriseret ved relativt store/meget store grunde, hvorpå der er opført sommerhuse af ’normal’ størrelse (dvs. 60 – 80 m2), - området er således karakteriseret ved meget lav byggetæthed og mange åbne områder. - Husene bruges i langt størsteparten af tiden af familier på 2 til 4 personer, og primært i weekend og ferier, - under halv

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Indsigelse i forbindelse med fordebat for boligområdet i det vestlige Sdr. Tranders

Indsigelse Sønder Tranders 12/10-2021 Fordebat for boligområde i det vestlige Sdr. Tranders Aalborg kommune har bedt om indsigelse om i forbindelse med evt. udvidelse af lokalplanen i Sønder Tranders. Specifikt har kommunen spurgt om følgende: Vi vil gerne høre dit synspunkt: - Hvilke rekreative funktioner og indretning kunne du ønske dig i den grønne kile/vestlige område?- Hvordan kan den grønne afgrænsning af arealet se ud?- Hvad er din holdning til, at landsbyafgrænsningen udvides?- Er der

Oprettet: 2021-10-10 Statistik

Lad Ollie skifte linje

Kære alle, efter en lang process og adskillelige samtaler i den interne læregruppe, har Jan besluttet sig for, ikke at lade Ollie skfite fra GLB W til GLB E, trods Ollies ubehag på linjen. Vi laver nu en underskriftindsamling, der skal være med til at vise Jan og co. at vi alle støtter Ollies besltuning og begrundelse for ønsket linjeskift. #Justice4Ollie Mvh Gutterne  

Oprettet: 2021-10-05 Statistik

Etabler ungeråd i Herning Kommune

De unge i Herning Kommune fortjener at blive hørt og få medindflydelse på de politiske beslutninger, der danner rammerne om deres hverdag og deres fremtid. Derfor bør Herning Byråd etablere et ungeråd i Herning Kommune, hvor alle unge i kommunen har mulighed for at blive hørt, og de unge får reel indflydelse.

Oprettet: 2021-10-03 Statistik

Ja til folkeafstemning om letbanen i Odense.

Vi ønsker en folkeafstemning om Letbanen i Odense.   borgerindragelse er vejen frem.

Oprettet: 2021-10-03 Statistik

Mistillidserklæring mod Rene Priess, Vicedirektør på Herlev Hospital

Rene Priess som er vicedirektør på Herlev Hospital har i pressen forsvaret direktionens valg om at blacklistet en jordemodervikar efter hun offentligt har udtrykt bekymring for de forhold patienter og ansatte bydes på hospitalets fødeafdeling. Blandt fagfolk er der ikke tiltro til Rene Priess' forklaring om, at det handler om omsorg for den pågældende vikar eller at det er fordi at hun ikke er ansat i derfor ikke har mulighed for at bruge MED og derved har handlet forkert. Rene Priess angiver de

Oprettet: 2021-10-02 Statistik

Natbusser i Silkeborg

Vil du også gerne have natbusser i Silkeborg, og dermed sikre din, dine børns eller andre familiemdlemmers sikkerhed? Så støt os med din underskrift! Vi er 3 drenge fra Silkeborg Gymnasium, som alle brænder for et sikre og bedre ungdomsliv i Silkeborg. Derfor vil vi gerne gøre det mere optimalt for unge at gå i byen i Silkeborg. Mange af byens unge bor udenfor midtbyen, som gør det besværligt at komme både ind i byen, men også hjem fra byen. Vi vil derfor gerne have indført natbusser i Silkeborg

Oprettet: 2021-09-30 Statistik