Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 30 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Giv forældre i Tønder Kommune retten til at vælge pasningsform for sit eget barn! Lad tilskuddet følge barnet.

Halvdelen af landets 98 kommuner, giver tilskud til pasning i eget hjem. Tønder Kommune er ikke iblandt. Det bør være en mulighed for forældere i alle kommuner, at have det frie valg om, at fravælge vuggestue eller dagpleje og passe deres egne børn i hjemmet. Få Familier ville kunne vælge en vuggestueplads til 12xxx kr. uden at modtage kommunalt tilskud, ligesom der kun er få familier, der kan hjemmepasse deres børn længere end barsel, uden kommunalt tilskud.  Tønder Kommune kunne miste evt tilf

Oprettet: 2019-07-10 Statistik

Det skal være lovligt at bo i campingvogn på egen helårsgrund hele året rundt

Det kan ikke passe at vi en meget moderniseret verden er tvunget til at investere 1 million kroner i et hus for at må have en adresse, hvis ikke man vil spilde alle sine penge på husleje. Derfor skal det være lovligt at bo i sin campingvogn på ens egen helårsgrund.

Oprettet: 2019-07-04 Statistik

Borgere imod høje punkthuse i Ry midtby

Skanderborg Kommune vil tillade opførelsen af bl.a.  4 punkthuse i 4 etager (14 meter høje) i Ry midtby. Der henvises i lokalplansforslaget til at fremme byens vækst og til at husene vil fremstå som en naturlig helhed med resten af byen.   Vi vil på det kraftigste opfordre politikerne til at genoverveje denne sag. Ry har haft en meget kraftig befolkningstilvækst de sidste 10 år og mange har valgt Ry fordi byen modsat mange andre større landsbyer omkring Århus på samme tid har sjæl og charme, nat

Oprettet: 2018-08-26 Statistik

Nej tak til vindmølleparken Lillebælt Syd

Hej For at søge maximal indflydelse imod placeringen af den påtænkte vindmøllepark "Lillebælt Syd" (https://lillebaeltsyd.dk/) oprettes hermed en underskrift indsamling. Denne underskrift indsamling er IKKE et indlæg imod vindkraft som vedvarende energikilde men en modstand imod den påtænkte placering med maximal negativ indflydelse i et naturskønt område. Der er tale om enten  40-44 mindre (ca 165m høje) eller 20 større (op til 250m høje(pt 192,5m)(primo 2021 16 stk 220 m høje 10 Mw) ) vindmøll

Oprettet: 2017-11-16 Statistik

Nej Til KystnæreVindmøller

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget ødelægger de danske kyster med kystnære havvindmøller. Dette på trods af at udviklingen har vist, at strøm fra store havmøller kan produceres til samme pris og måske endda billigere ved at placere store højtlydende havmøller længere til havs end de kystnære placeringer, der er en del af den danske energipolitik i øjeblikket.   "Der har været en mindre fejl i indsamlingen af underskrifter -  det er ikke lykkedes alle at få en bekræftelse. Systemet er

Oprettet: 2017-10-26 Statistik

Klage over rystende dårlig service hos Post Nord i Danmark

Til Trafikstyrelsen, der skal regulere Post Nord i Danmarks virksomhed Post Nord har påtaget sig at stå for omdeling af breve og pakker i Danmark. Det har imidlertid vist sig, at selskabet ikke magter at gennemføre den opgave på nogen som helst tilfredsstillende måde. Både breve og pakker ankommer helt rutinemæssigt med store forsinkelser, samtidig med at portoen sættes op. Ufatteligt mange breve og pakker forsvinder sporløst og bliver aldrig fundet eller leveret til den adresse de var tiltænkt.

Oprettet: 2016-11-17 Statistik

BefriFrigg&Marley

BEFRI Frigg & Marley Underskriftsindsamling for hele Danmark!                                     Frigg & Marley er 2 elskværdige hunde som står overfor den mest forfærdelige skæbne der findes, aflivning, på baggrund af en sølle mistanke.  Frigg & Marley er 2 søskende, som er af blandet race. (Ligesom de 400.000 andre hunde i Danmark)  De har siden 2014 sat på et dyreinternat, uden kontakt til deres ejere eller personer som de kendte inden de endte der. De sidder der fordi politiet

Oprettet: 2016-11-17 Statistik

3.g HG Global Politics Studietur

Vi mener, at der på Hasseris Gymnasium, er midler og kapacitet til at arrangere endnu en studietur, som vil gå til København i foråret 2022. Vi har som Global Politics valgt en studieretning med 3 rejser inkluderet, og mener, at mere end bare én rejse til Bruxelles burde være muligt. København er en indenrigsrejse og kræver derfor ikke større omfattende planlægning, som en udenrigsrejse ville.  Hvis du er enig i ovenstående, beder vi om din underskrift så en studietur til København kan blive en

Oprettet: 2021-10-26 Statistik

Sikre skoleveje i Karlslunde Landsby 

Kære borgmester og byrådsmedlemmer i Greve Kommune, I bliver nødt til at vågne op nu, og tage de både utrygge og farlige trafikale forhold i Karlslunde Landsby alvorligt. Vi har en dejlig lille landsby, men det er en skændsel, at skolevejene er så elendige, at vi dagligt oplever farlige situationer. Intet er gjort i årevis, og det er på høje tid, at der bliver handlet nu. Rigtig mange beboere i landsbyen har kontaktet forvaltningen og jer politikere, men hver gang er vi blevet henvist til gamle

Oprettet: 2021-10-24 Statistik

Fastholdelse af Ditte som sundhedsplejerske for småbørnsgruppen

Der er ikke været megen stabilitet indenfor sundhedsplejen i Låsby i en længere periode. Flere familier har stiftet bekendtskab med flere forskellige sundhedsplejersker igennem en enkelt barsel. Der har været en generel frustration og fortvivelse hos småbørnsfamilierne over denne mangel på fastholdelse og struktur. For ca. et år siden blev Ditte ansat til at varetage området. Ditte har ikke bare givet stabilitet, men skaber også nogle ramme for både forældre og børn, som mange nok har savnet ige

Oprettet: 2021-10-21 Statistik