Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Avedørelejren Høringssvar til lokalplan 469 - Indhold

Undertegnede tilslutter mig nedenstående høringssvar til lokalplan 469. Såfremt du repræsenterer en forening, må du meget gerne skrive hvilken forening i kommentarfeltet. Høringssvaret omhandler kun selve indholdet af forslaget. Der kan komme yderligere høringssvar, som omhandler andre aspekter ift. forslaget til lokalplan. Forslag til lokalplan 469 kan læses her: Forslag til lokalplan 469 Nedenstående er billeder af høringssvaret. Selve høringssvaret kan findes her: Høringssvar lokalplan 469 -

Oprettet: 2020-11-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 76 76
24 timer 1 1

Forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden – bemærkninger fra DN Gribskov

BLIV MEDUNDERSKRIVER PÅ DANSK NATURFREDNINGSFORENINGS (GRIBSKOV) HØRINGSSVAR TIL REGION HOVEDSTADENS RÅSTOFSPLAN 2016/2020:   20. november 2020 Forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden – bemærkninger fra DN Gribskov: DN Gribskov har tidligere overfor Regionen kommenteret den igangværende revision af den eksisterende råstofplan (i skrivelser fra hhv. 2018 og 2020) og skal henvise hertil. Vi har en række generelle og specifikke bemærkninger til de problemer og udfordringer, der kny

Oprettet: 2020-11-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22
24 timer 1 1

Få de danske børn i syriske fangelejre hjem til Danmark

Foto: Anders Albjerg    Lad de små børn komme hjem til os Danske børn lever i et Helvede på jorden i kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien. Og det er små børn. De fleste er under 6 år. Statsministeren, som er børnenes minister, siger at deres mødre har vendt Danmark ryggen, og derfor vil Danmark ikke hjælpe. Hun vil beskytte Danmark mod radikaliserede terrorister. Men vi skal ikke være bange for børn. Små børn er ikke terrorister. Efterretningstjenesten siger derimod, at langvarige ophold i

Oprettet: 2020-11-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1510 1487
24 timer 1 1

Protest mod L102 arbejdsgivers ret til at pålægge ansat test for covid-19

Protest mod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards hastelovforslag, fremsat den 12. november 2020. Loven giver (flg. kopieret direkte fra lovudkastet): “en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Et krav om testning skal kunne tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsm

Oprettet: 2020-11-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1138 1123
24 timer 1 1

Sænk farten i Nr. Vallenderød

Gennemkørslen i Nr. Vallenderød er stor, og består af alt transport lige fra små biler til stor tung trafik. Indkørslen til byen fra Tølløse siden og fra Ugerløse siden er udstyret med vejbump, som ikke får folk til at sænke farten synderlig meget, og de to sidste indkørsler til byen fra Tåstrupvej og fra Tjørnedevej er helt uden begrænsninger. Oplevelsen er at trafikken bliver mere og mere og de køre hurtigere og hurtigere. Kommunen mener grundet en fartmåling, ved Tåstrupvejs indkørslen, at de

Oprettet: 2020-11-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 33 33
24 timer 1 1

En uretfærdig behandling fra Hillerød Forsyning

Vi vil have at kommunen giver en uforbeholden undskyldning til Rasmus visby. Dette skal borgmesteren og klaus markussen samt alle de involveret parter i sagen, skrive under på. Det kan ikke være rigtig at man som borger skal finde sig i den behandling og lukkedhed der forvaltes

Oprettet: 2020-11-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 8 8
24 timer 1 1

STOP Tvangs Vaccinering / Uden Samtykke - En Samfundspligt!

Kære Hr. / Fr. Danmark, STOP tvangs vaccineringen. Er tvangsvaccinering noget der alarmere dig og din famillie? STOP[destruktion af vores DNA arv] tvangs vaccinering før det er for sent..COVID-19: Tvangsvaccination er en absurd magtbeføjelse du kan sætte fuld stop for med mine simple retnings linjer.Pris for min vejledning er 1 kr. i donation til mig + 999 kr. i donation til det eneste Danske Parti der tager kampen op imod det drakoniske magtmisbrug vi er vidne til. JFK - Jorden Frihed Kundskab

Oprettet: 2020-11-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22
24 timer 1 1

Nikolaj Høyer erklæres inhabil fra alle sociale medier

Nu må det være nok. Der må sættes en stopper for Nikolaj Høyer på de sociale medier.  Derfor kan du med denne underskriftindsamling - sammen med tusindevis af andre mennesker - fjerne ham fra alle sociale medier. 

Oprettet: 2020-11-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7
24 timer 1 1

Onlineundervisning

Dette brev er skrevet på vegne af førsteårsstuderende på VIA University College Pædagog Uddannelsen. Vi skriver angående vores bekymring over den stigende grad af onlineundervisning. Denne bekymring bygger på, at vi ikke føler, at vi som studerende får det optimale ud af undervisningen. Dette er ikke set som en pegen fingre af VIA, da vi ved, vi er i en svær tid mht. Covid-19. Her er nogle eksempler på de udfordringer, vi oplever i forbindelse med onlineundervisningen: -          Det er svært at

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 25 25
24 timer 1 1

Udvidelse af flextur for unge Syddjurs

Med den nuværende dækning med offentlig transport betyder det op mod 4 timers daglig transport for unge i ydredistrikterne at komme til ungdomsuddannelse med offentlig transport. Alternativt skal de cykle af mørke veje uden cykelsti i 4-5 kilometre for at komme til et busstoppested, som kan føre dem til deres ønskede ungdomsuddannelse. Der stilles forslag om, at ordningen med gratis flextur for unge i Syddjurs Kommune med ungdomskort udvides således at den gælder i tidsrummet 06-07:45 og 16-24 p

Oprettet: 2020-11-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 30 30
24 timer 1 1