Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Øststranden i Hornbæk

BEVAR ØSTSTRANDEN Skriv under på, at Hornbæk Strand øst for havnen skal bevares. Mere end halvdelen af stranden mellem molen og bækken forsvinder, hvis det nuværende forslag om at udvide Hornbæk Havn gennemføres. Det vil fjerne smuk natur, strand med børnevenlige badeforhold og den ro, som kendetegner Øststranden, og som er elsket af både lokale og gæster.   Øststranden er under pres. Hvis havneudvidelsen gennemføres i tråd med det oplæg, som Havnebestyrelsen har fremlagt, vil det fjerne ca. 60-

Oprettet: 2021-08-16 Statistik

ATUALERNISSAQ KINGUARTILLI UDSKYD SKOLESTART I QEQQATA

Qeqqata kommuniani annermillu Sisimiuni covid-19-imik napparsimasut 74-iulerput. tamannalu toqqisisimanarinagu atualernissaq ulloq 16.august 2021-imi pisussatut pilersaarutigineqartup kinguartinneqarnissaa maanna atsioqataaffigaara.    Der er nu fundet 74 tilfælde med covid -19 i Qeqqata Kommunia, langt de fleste er i Sisimiut. Det er derfor med bekymring, at jeg opfordrer til udskyldelse af skolestarten som ellers er planlagt til at ske mandag d. 16.august. 

Oprettet: 2021-08-14 Statistik

Køge Nord: Ønske om forbedring af krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej

Kære dig der benytter krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej  Vi sender følgende anmodning afsted til Køge Kommune, ønsker du at bakke op, vil vi bede dig om at skrive under her.  Med venlig hilsen Cissel Marie Hammershøy  Marie Louise Christensen ___________ Til Teknik og miljøforvaltningen. Efter en forespørgsel på facebook, har det gjort indtryk hvor mange der oplever problemer ved krydset Lyngvej/Nørre Centervej/Lille Lyngvej. Vi ønsker at denne forespørgsel tages med, i Jeres priorit

Oprettet: 2021-08-14 Statistik

Fart-nedsættende bump, vejchikaner, i Ubby.

Jeg underskriver denne erklæring, da jeg er tilhænger/for planerne om fartnedsættende bump, vejchikaner i henholdsvis Ubby by, på Hovedgaden. Jeg bor i Kalundborg kommune, bor i eller har tilknytning til Ubby eller Jerslev by. Jeg er tilhænger/for at denne skønne landsby og omgivelser ikke ender ud i, at blive til endnu én af de mindre byer, der bare havner midt på en motorvej. Der køres både bevidst og ubevidst meget stærkere på bla. Hovedgaden, end de tilladte 50 km i timen. . Der er i særdel

Oprettet: 2021-08-11 Statistik

Bevar det grønne område ved Krokusparken, Stoholm

Vi ønsker at bevare det grønne område ved Krokusparken i Stoholm. Det grønne område grænser op til dynamitskoven, som er fredskov.  Hele området benyttes af mange mennesker i forskelligt omfang. Skoven samt det grønne område benyttes ligeledes af mange børn i Stoholm, da dynamitskoven er børneskov.  Der mangler grønne områder i Stoholm, og det grønne område ved Krokusparken skal have lov til at fremstå naturligt, med fremspring af de stier, som mange mennesker benytter. Med din underskrift ønske

Oprettet: 2021-08-10 Statistik

Indfør tilskud til pasning af egne børn Hjørring kommune

Hjørring Kommune bør benytte mulighederne i Dagtilbudslovens § 86 som giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.Tilskuddets størrelse og perioden bestemmes lokalpolitisk, men kan være op til omkring 8.500 kr./barn/mdr.  Det er muligt at differentiere i beløbstørrelser i forskellige perioder. På den måde kan man beslutte, at

Oprettet: 2021-08-07 Statistik

NEJ TAK til vindmøller i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup

Godsejeren Hans Christian Teisen ønsker at placere 4 kæmpe vindmøller med en højde på 150 m i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup. Tilbage til 2013, var der første gang snak om at placere vindmøller i nærheden af Vognserup og Kundby. Godsejeren Hans Christian Teisen fra Vognserup Gods, var dengang, ligesom os lokalbeboere, voldsomt imod vindmøller. Dengang præciserede godsejeren tydeligt, i sin indsigelse, konsekvenserne til kommunen. ”Med et pennestrøg vil truslen om en kl

Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Trafikfarlig skolevej - Nysted Skole

Det fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse af befordring af elever i folkeskolen, at kommunen skal sørge for transport fra hjemmet til skolen, såfremt skolevejen overstiger 2,5 km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin eller hvis skolevejen er trafikfarligt. Vi har forespurgt Guldborgsund Kommune omkring vurderingen af farlig skolevej, idet Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted er vurderet trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, men fra 7. klasse og o

Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Vipperød støtter op om Toys Auto

Toys Auto på Roskildevej i Vipperød har fået afslag fra Holbæk Kommune til at sælge biler fra adressen på grund af en manglende landzonetilladelse. En landzonetilladelse til salg af biler er nødvendig, da der er tale om detailsalg, som ikke er tilladt i landzonen. Autosalget er foregået fra adressen i mange år, så vidt det huskes også før Ercan Toy erhvervede ejendommen i 2006. Først nu er Holbæk Kommune blevet opmærksom på, at det kræver en landzonetilladelse.  Ercan Toy og hans advokat,

Oprettet: 2021-08-01 Statistik

Underskrifter til lyskryds på Ørestad Boulevard

Jeg erklærer mig hermed enig i at et lyssignal, hvor biler skal holde for rødt lys, er nødvendig for sikkerheden på Ørestad Boulevard ved Ørestad bypark. Dette er især af hensyn til de mange skolebørn, der krydser vejen hver dag (både morgen før 8.00 og eftermiddag), ofte for biler der ikke stopper eller som regel accelererer på denne strækning. Vi er mange bekymrede voksne og mener ikke at et uheld skal ske, før denne aktion er nødvendig. 

Oprettet: 2021-07-29 Statistik