Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

bevar LANGTVEDVEJ som nu

Underskriverne af dette dokument gør hermed indsigelse mod, at Langtvedvej skal være adgangsvej til boligområdet Sæby Bakker.Sæby Bakkers ca. 360 boliger vil give en trafik, som Langtvedvej – trods de beskrevne udbygningstiltag – ikke vil kunne klare. Samtidig er det uafklaret, om der senere skal ske en yderlige udbygning i området, med endnu en forøget trafikmængde til følge.Kommuneplantillægget og Lokalplanen vil blandt andet betyde: • En kraftig forøget trafik på en vej, som ikke er dimension

Oprettet: 2021-05-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 124 123
24 timer 1 1

Trafikken i Nedergade / Overgade / Claus Bergs Gade

Er i, som os i nr. 28, ved at være godt og grundigt bekymrede over trafikudviklingen i kvarteret? Den tiltagende trafik og ALT for mange, der kører alt for stærkt! Vi har igennem længere tid, ligesom andre i Nedergade, forsøgt at råbe myndighederne og politikerne op uden held. Vi har et ønske om, at vi kan stå sammen om at få råbt politikerne og myndighederne op og gerne inden der bliver åbnet op for turister igen. Vi ønsker, af hensyn til sikkerheden, at der som minimum opsættes skilte med fart

Oprettet: 2021-05-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 158 157
24 timer 1 1

Butikscenter i Dalby vil have betydelig miljøpåvirkning (støj, udsyn, trafik, mm)

Vi mener et butikscenter pladceret Øst for Idylvænget og Nord for Idyl vil have betydelig negativ påvirkning af lokal området i form af støj, trafik og ikke minds udsyn til hvad der i dag betegnes som bevaringsværdig og særlig natur. Vi gør derfor indsigelse mod Miljøscreening af forslag til kommuneplan 2021-2033 som vurdere dette ubetydeligt. Vi ønsker en miljørapport.

Oprettet: 2021-05-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 50 50
24 timer 1 1

NEJ til omfartsvej ved Valløby

Dette er en underskriftsindsamling mod Stevns kommunes forlag til placering af kommende statsvej fra Strøby Egede over Tryggevælde Å gennem Valløby (via Gårdrækken og Valløs jord) til Herfølge.  Forslaget er tidligere taget af bordet af vejdirektoratet pågrund af naturfredninger. Forslaget benævnes 'alternativ 5'; Det er uforståeligt at Stevns kommune ønsker forslag taget op, som på grund af naturfredninger er taget af bordet. Som borger ønsker vi at beskytte vores by, og vores natur. Bevar den

Oprettet: 2021-05-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 289 289
24 timer 1 1

Er du enig i, at et nyt Marina byggeri skal overholde bebyggelsesprocenten i gældende lokalplan?

Er du også imod et nyt Hotel Marina i Vedbæk, der går langt over grænsen? Bebyggelsesprocenten er ifølge lokalplanen 90%. 77% er i dag bebygget. Marina investorerne vil øge den til 120%. Synes du også, at lokalplanen skal overholdes, så skriv under her. 

Oprettet: 2021-05-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 200 199
24 timer 1 1

Lad familien Soleibi blive i Danmark

Min gamle klassekammerat samt hans familie er blevet ofre for den danske regerings sadistiske og inhumane udlændingepolitik. Pr. d. 18 juli skal AbdulKarim samt sin familie forlade Danmark og rejse "hjem" til det stadigvæk krigsramte Damaskus, Syrien. AbdulKarim Soleibi er et integreret, velfungerende individ i det danske samfund. Pr. den 21. juni afsluttede han en dansk HF-eksamen med exceptionelle karakterer. Socialt fungerer AbdulKarim som enhver anden dansk dreng; han deltager i sociale arra

Oprettet: 2021-05-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1251 1229
24 timer 1 1

Protest mod Køge Kommunes overvejelser om en Stevnsforbindelse lige syd i Herfølge

Vi protesterer ved vores underskrift mod, at Marie Stærke i Dagbladet Køge har udtalt sig positivt om Stevns kommunes kommende høringssvar til en ny forbindelse til Stevns.Stevns kommunes høringssvar er et forslag, som er et tidligere forkastet forslag og som vil gå lige syd for Herfølge og ramme Holmebækvej. I forslaget fra Stevnskommune står bl.a.”Herfra løber den frem til nord for rundkørslen øst for Hårlev, hvorefter den slår et sving mod nord og løber langs Østbanens strækning til syd for V

Oprettet: 2021-05-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 902 899
24 timer 1 1

Troels Bech tilbage til EfB!

Kære Esbjerg-fB fans Vi tager et år mere (som minimum) i 1. division.  Der er brug for gode mennesker og kontinuerlige kræfter i det vestjyske. Gerne sammensat af kompetente mennesker, der både kender EfB, men også kommer udefra med fornyelse og gode idéer. Med de nye ejere bliver det et spændende projekt - men hvad med, at vi fans anbefaler en lokalt-forankret mand og særdeles kompetent til en rolle i kulissen i EfB - måske som sportsdirektør? Troels Bech får i hvert fald min stemme til projekt

Oprettet: 2021-05-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 5 4
24 timer 1 1

Støt grøn turisme i Kramnitze, og underskriv høringsvar til Lolland Kommune

Høringssvar, angående ideoplæg for ”Lidsø Kyst og Natur Resort” øst for Kramnitze  Naboerne til det planlagte nye sommerhusområde øst for Kramnitze foreslår væsentlige ændringer af ideoplægget og håber, ændringsforslagene kan inddrages i et grundlag for udformning af lokalplanen.  Vurdering af fremlagt idegrundlag Præmis Udlægning af området til sommerhuse bygger på ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” fra 2019 inklusiv et kor

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 90 89
24 timer 1 1

HJÆLP OS MED AT BESKYTTE Delfinerne I DE DANSKE FARVANDE. 🐬

HJÆLP OS MED AT BESKYTTE 💙 DELFINER I DET DANSKE FARVAND. Som de fleste ved og måske endda har været så heldige at opleve, så bor og lever delfinen Delle i det smukke Svendborgsund lige ved Svendborg by og havn.Delle har det godt og vi er mange der bestræber os på at, passe ekstra godt på ham. For at det skal lykkes bedst muligt, har Delle brug for netop DIN stemme. Delle har som andre delfinarter valgt at komme til de danske farvande inden for de seneste år. Det er til stor glæde for os

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 68 67
24 timer 1 1