Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tilskud til pasning af egne børn - Aarhus Kommune

Jeg vil gerne give min opbakning til følgende forslag: Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Aarhus Kommune, hvis man fravælger brug af andre pasningtilbud. Tilskuddet skal ligge på niveau med det maksimale tilskud til pasning i privat pasnings-ordning. Hvilket i 2020 udgør 5.981 for børn imellem 0-2 år og 3.307 for børn mellem 3-5 år.Kommunen skal bevilge tilskuddet efter retningslinjerne givet i den nuværende lovgivning på området. Hvilket i korte træk kan læses he

Oprettet: 2020-12-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 959 956
24 timer 2 2

Imod udvidelse af svineproduktion på Havnsøvej 32, 4591 Havnsø-Føllenslev.

Der er planer om at bygge en stor svinefabrik på Guldager på Havnsøvej 32. Der skal produceres 20.000 svin fra anlægget om året. Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev finder det ødelæggende for lokalsamfundet med så stort et anlæg dér. Alternativ placering kan være Egemarke på Nykøbingvej 57. Vejnettet er bedre, den tunge trafik skal ikke ned gennem Føllenslev, og der er langt færre husstande i lugtkonsekvenszonen. Ansøger ejer begge gårde. Foreningen samler underskrifter ind IMOD en placering på H

Oprettet: 2020-11-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 599 596
24 timer 2 2

Meðmælasöfnun Regzu Guttorms (Heiðdís Sesselja Guttormsdóttir)

Heiðdís Sesselja Guttormsdóttir, ID-nr. 300989-3069, normalt kaldet enten Regí eller Regza.  Jeg indsamler anbefalinger til en ansøgning om dispensation i psykologi ved University of Akureyri. Jeg anmoder derfor om underskrifter fra alle dem, jeg har ydet min uprofessionel psykologisk hjælp eller "opdragelse" gennem årene, også fra dem, jeg har arbejdet for eller med. Også fra dem, jeg har arbejdet med eller med. Det vil også hjælpe med at få anbefalinger fra alle dem, der oplever mig som en god

Oprettet: 2020-11-04

Tidsrum Alle lande Island
Altid 14 11
24 timer 2 2

Stop minkavl i Danmark

Opdatering: 24-02-2021 Med Covid-19 og truslen fra nye mutationer blev der igangsat en aflivningsprocess, som kostede op mod ca. 17 mio. dyr livet. Disse dyr er nu aflivet, men nye kræfter (Danske Mink) forsøger at genetablere dette såkaldte erhverv igen med Louise Simonsen i spidsen. Denne underskriftsindsamling har ét formål, og det er at igangsætte en permanent afvikling af minkavl i Danmark, da pelsavl dels strider mod basal etik, og dels fastholder dyrene i en kummerlig eksistens. Det kan i

Oprettet: 2020-10-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 74 73
24 timer 2 2

Sig nej til strenge og begrænsende altanregler i København

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet vil stramme altanreglerne i København yderligere, stik imod titusindvis af københavnske borgeres ønske. Den 8. Oktober blev der således sendt et forslag i høring angående nye restriktive altanretningslinjer, som vil betyde, hvis de bliver vedtaget, at det bliver langt sværere at få altaner i København - og at de altaner, som der rent faktisk bliver givet tilladelse til, vil blive op til 22% mindre.  Denne underskriftindsamling har til formål at få

Oprettet: 2020-10-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2014 2004
24 timer 2 2

Red Mullerup Havn - nej til ødelæggende feriecenter!

Mullerup Havn er lille og hyggelig! Efter firmaet Macons opkøb af havnen, er deres plan at udbygge havnen og bl.a. bygge 62 nye ferielejligheder, som skal stå færdige i 2021. Dette er en uigennemtænkt plan, med flere huller; - Lokalplanen er kun godkendt til 48 nye bebyggelser- Skal vi acceptere en større spildevandsudledning i Musholm Bugten (vores strands badevand)?- Hvor skal alle de biler udvidelsen vil medfølge parkeres?- Der tages ikke hensyn til fredede engområder- En stor del af stranden

Oprettet: 2020-08-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 128 128
24 timer 2 2

Gratis slæbested med parkerings muligheder i århus kommune til trailerfolkets

Hej jeg vil gerne samle så mange underskrifter som muligt så jeg kan give dem vidre til Århus kommune. Håbet er så vi får en erstatning for tabet af Norsminde slæbestedet. Billedet er en illustration og ikke norsminde slæbested Venlig hilsen Kim Nielsen

Oprettet: 2018-02-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 152 152
24 timer 2 2

Qilalukkat qernertat mattai neqaalu eu-mut inerteqqutaajunnaarlik

Kalaaleqatinnut dk-miittunut, nunatsinniittunut, allamiittunullu kajumissaarut. Matumuuna inuttut pisinnaatitaaffinga atorlugu tamassi nalugunannginnassiuk assersuutingalugu soorlu qernertap mattai, neqaalu europamut eqquteqqusaanngittut, kajumissaarusukkissi ataatsimoorneq nukittuunngortitsisarmat, ataatsimoorluta atsiortitseriarluta arlaatigut politikerinut akisussaasunut ingerlateqqitassatsinnik suliassanngortitsinissamut. Uagut kalaallit qangarsuarli qilalukkat inuuniutitsinnut pingaarnerpaa

Oprettet: 2016-12-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 155 106
24 timer 2 1

Lys fra Ordnung’s skilt til gene efter mørkets frembrud

Ved at underskrive denne indsamling, skriver du under på at du synes at lyset fra Ordnung Kontorhotel's skilt (på Amager Strandvej 60, 2300 Kbh S) er til gene efter mørkets frembrud.

Oprettet: 2021-02-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6 6
24 timer 1 1

Protest mod nedlukning Sparkassen Kronjyllands afdeling i Fårup

Den 19. marts er sidste dag med bank og hæveautomat i Fårup, hvor Sparekassen Kronjylland lukker sin afdeling. Vil du være med til at bakke op om lokalet områdets opråb, rettet mod bankens ledelse.  Vi ønsker med indsamlingen af underskrifter at vise, at en stor andel af lokalområdets borgere er trætte af den beslutningen, der er truffet.  Denne underskriftsindsamling og den analog indsamling ved SPAR i Fårup vil samlet blive afleveret i Sparekassen mandag den 1. marts  

Oprettet: 2021-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 82 81
24 timer 1 1