Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støt forslaget om en havnepark i Aarhus C - giv den din underskrift!

Forslaget har per. 1. august 20212344 underskrifterVil du også hjælpe vore politikere med at udvikle byen, så den bliver så god at bo i som overhovedet muligt, kan du gøre det ved at give forslaget om havneparken din underskrift!Visionen om Aarhus Havnepark er støttet af Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer. Læs             Fællesrådet: Lad os få en park på Pier 3 Se mere på Facebooksiden: Aarhus Havne- og Strandpark

Oprettet: 2017-09-25 Statistik

Kvindelige kollegaer i Københavns cykelbude

En underskriftsindsamling for et ønske om flere kvindelige i Bring cykelbude 

Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Mistillid til leder i Eventyrhaven i Lindved.

Efter forældremødet onsdag d 15/9-2021 i Eventyrhaven, har vi som forældregruppe svært ved at se hvordan tilliden til Daginstitutionsleder Georgette Gabel skal kunne genopbygges igen. Vi ønsker derfor at hun får sin afsked fra Eventyrhaven.  

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Postnords urimelige transportør gebyr, for pakker uden for EU og deres generelle dårlige service.

Det handler om Postnords urimelige ekspeditionsgebyr af pakker fra ikke EU land, et er at vi skal betale moms, men at de tillægger et såkaldt transportør gebyr på 160,00 kr.  er ikke i orden, de pålægger også gebyret, selv om man har betalt told i det land, man handler i. De tilbageholder de vores pakker, og de kan ikke finde ud af de nye IOSS regler (det nye system for moms udenfor EU) og deres ekspeditionstid er meget lang. Og protest imod deres generelt meget ringe service.

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Afskaf Experts in Team Innovation ved SDU

Formålet med denne underskriftindsamling er at afskaffe det nuværende format af kurset Experts in Teams for ingeniørstuderende på 5. semester ved Syddansk Universitet. Baggrunden for underskriftindsamlingen skyldes, at kursister ved Tema 3 ikke oplever noget overordnet formål med kurset. Når man læser håndbogen for kurset, virker intentionen med kurset god, men realiteten lever ikke op til dette.  Vi har søgt vejledning ved temaets facilitator, men han oplyste, at han heller ikke ved hvad formål

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Bedre fortove i Kristrup

Kære Kristrup borgere. Jeg har lavet denne underskrift indsamling vedr. fortovene her i Kristrup. Hermed håber jeg at vi kan gøre Randers kommune opmærksom på at de skal udbedre alle de steder hvor det er farligt at gå på fortovene. Oplever du/I også at det er usikkert at færdes på fortovene ? Mange steder her i Kristrup er fliserne direkte farlige at gå på.  Fliserne ligger skæve, revnet, vender spidsen opad, dybe huller i fliserne osv. Så hvis du/I vil have udbedret fortovene, så vi kan gå mer

Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Overbygningsskole i Støvring? NEJ TAK!

Kære politikere og skoleforvaltning i Rebild kommune! TAK for jeres store arbejde - men hvis I skulle være i tvivl, så er vi MANGE der mener, at en overbygningsskole i Støvring IKKE er den bedste løsning på kapacitetsudfordringer på skoleområdet i Støvring by. Vi underskriver her - og siger dermed NEJ TAK til en overbygningsskole! Vi ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med at finde en konstruktiv løsning på den udfordring vi står overfor! Sidste frist for underskrift er d. 12. o

Oprettet: 2021-09-15 Statistik

Oprette MatFransk og BioSamf studieretninger på gymnasier.

Jeg vl gerne gøre det muligt for os elever på skanderborg gymnasium og andre ungdomsuddannesler at tage studieretningerne Matematik A med Fransk A og studieretningen Samfundsfag A med Biologi A. Disse studieretninger har relavans i det moderne samfund da biologi og samfundsfag går hånd i hånd når det kommer til klimakrisen eller covid-19. Det samme med Fransk og Matematik har relavans for international økonomi og politik.

Oprettet: 2021-09-14 Statistik

NEJ til et børnecenter i Askov Malt - JA til en børnehave i Askov Malt

Giv din underskrift for, at vi sammen i Askov Malt kan sende et skarpt signal til Vejen Kommune om, at vi ønsker at bevare en faglig og trivselsmæssig stærk børnehaveinstitution i Askov, hvor vi kan fastholde det dygtige børnehavepersonale, som vi har i dag og dermed fastholde de bedste rammer for vores børnehavebørn. I disse uger er Vejen Kommune ved at beslutte om der skal bygges en ny børnehave eller et nyt børnecenter i Askov. På trods af både Forældrerådets og Børnehavebestyrelsens meget ty

Oprettet: 2021-09-13 Statistik

Underskriftsindsamling mod udvidelsen af Tumlehøjen

Silkeborg Kommunes Børne- og ungeudvalg har anbefalet en udvidelse af Tumlehøjen med 72 pladser, så den kommer op på 184 børn fra i dag 112 børn. Det betyder, at der skal opføres en modulbygning på 700-750 m2 ved siden af den eksisterende bygning, der hvor der i dag er legeplads. Ud over at forøge pladserne markant inddrages også en stor del af legepladsen.  Vi er bekymrede for, hvad udvidelsen kommer til at betyde for vores børns muligheder i hverdagen, både inde og ude. I en undersøgelse fra A

Oprettet: 2021-09-12 Statistik