Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEJ TAK til solcellepark i Ådalen (Ridsegård Solcellepark)

Denne underskriftsindsamling er lavet for at samle indbyggere i Ådalen på Djursland, der er imod eller bare bekymrede for placeringen af solcellepark Ridsegården mellem Karlby, Skørring og Andi. Den 27. november er der frist for indsendelse af indsigelser i den første indledende høringsfase. Det er nu vi skal gøre modstand, så ansøgningen forhåbentlig ikke kommer videre. Derfor har vi brug for din underskrift, som vil blive vedlagt vores høringssvar. Dette er ikke en underskrift mod solcelleene

Oprettet: 2020-11-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 59 59
24 timer 10 10

Nej til at ændre navn på Kvindemuseet

Kvinder i historien har været et manglende kapitel i mange historiebøger. Det samme gør sig gældende i forhold til repræsentationen af kvinder på andre museer i Danmark. Denne underskriftsindsamling er sat i gang af 10 feminister med forskelligt politisk tilhørsforhold, men et fælles ønske om at bevare navnet på Kvindemuseet. Kvindemuseet i Aarhus er det første museum i verden, hvor kvinders historie, kultur, sprog, fællesskab og kampe blev omdrejningspunktet. Der er uendelig mange forskningsomr

Oprettet: 2020-09-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 769 756
24 timer 10 10

Beskyttede frøer ved Annisse Nord

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstad Det er med stor undren at vi igen ser dette projekt, om råstofindvinding i området syd for Annisse Nord, idet området er beskyttet af hensyn til fredede og truede arter af frøer. Der er flere vandhuller I området, hvor der er en blandet bestand af løgfrøer, grøn frø spidssnudet- og butsnudet frøer. Frøerne og deres ynglevandhuller, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. De må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres. Deres levesteder må i

Oprettet: 2020-11-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 75 75
24 timer 8 8

Isoler et antal avlsdyr i Danmark for at sikre en fremtid for minkavlerne.

!! Minkavlerne har 10 dage til at aflive deres besætning og så stopper foderleveringen, så det er nu, vi skal redde erhvervet. Et Borgerforslag er alt for lang tid om at komme igennem, så det bedste vi kan gøre er denne underskriftindsamlingen. Folkesundheden skal selvfølgelig komme først. Desværre lader det til at beslutningen er taget enerådigt. De andre partier udenom regeringen har meldt ud, at de ikke er blevet inkluderet. Virologer og professorer både i og uden for Danmark kritiserer, at d

Oprettet: 2020-11-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 14320 14107
24 timer 8 8

Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Bjerringbro har permanent brug for skoletilbud bestående af 2 skolematrikler i byen. Dette er for at sikre fortsat tiltrækning af nye småbørnsfamilier, grobund for butikker og erhverv og dermed hele byens fremtidige udvikling. Som underskriver ønsker vi på ingen måde at ende ud med kun 1 skolematrikel i byen. Vi mener byen har brug for 2 matrikler, både pga. infrastruktur, men også grundet det store opland som dækkes. Samtidig skal hverdagen fungere for både elever og lærer. Og det forventes at

Oprettet: 2020-10-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 658 658
24 timer 8 8

Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Skal vi have lergrav ved Ryagergårdsvej? Til vores store overraskelse planlægger regionen, at tillade lerudgravning, lige på den anden side af Ryagergårdsvej. Vi har et kort vindue til at reagere, inden planen vedtages endeligt. Deadline 25. november 2020. Hjælp os med at lægge vægt bag ordene, når vi fortæller dem hvad vi mener om den plan! ----- Regionen, der er den besluttende myndighed, har udlagt et område på den sydlige side af Ryagergårdsvej, til graveområde for indvinding af ler. (Liges

Oprettet: 2018-10-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 654 652
24 timer 8 8

Imod udvidelse af svineproduktion på Havnsøvej 32, 4591 Havnsø-Føllenslev.

Der er planer om at bygge en stor svinefabrik på Guldager på Havnsøvej 32. Der skal produceres 20.000 svin fra anlægget om året. Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev finder det ødelæggende for lokalsamfundet med så stort et anlæg dér. Alternativ placering kan være Egemarke på Nykøbingvej 57.Vejnettet er bedre, den tunge trafik skal ikke ned gennem Føllenslev, og der er langt færre husstande i lugtkonsekvenszonen. Ansøger ejer begge gårde.Foreningen samler lige nu underskrifter ind IMOD en placering

Oprettet: 2020-11-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 263 263
24 timer 7 7

Anke over forudsætning om selvforsyning

Indvinding og forsyning - Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden. (Lidt overdrevet model foto) Regionsrådets politikere planlægger at opgrave samtlige kendte ressourcer af grus, sten og sand mm. i Nordsjælland, over en 12 års periode. Der vil blive gravet indtil 3 meter fra skel, lige op til folks hjem, i 10-12 år ad gangen. Region Hovedstaden mener at Hovedstadsområdet skal leverer 7 gange så store mængder råstoffer, pr. km2, som i resten af landet. Og det skal alt sammen hentes i

Oprettet: 2020-10-25

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 115 115
24 timer 7 7

Motorvej mellem Gedved & Falling -NEJ TAK

I forbindelse med en eventuel Kattegatforbindelse, er der en ny motorvej mellem Gedved og Falling på tegnebrættet. Vejdirektoratet sår selv tvivl om motorvejens relevans: "Hvis der kører 8000-10.000 biler, er det måske ikke rimeligt at anlægge motorvej, så vi undersøger andre vejstandarder, siger Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet." Denne underskriftsindsamling er til for at tydeliggøre at vi er mange der ønsker at det smukke landsbylandskab mellem Gedved og Falling skal skånes. For os er den østj

Oprettet: 2020-11-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 29
24 timer 6 6

NEJ TAK TIL BYGGERIET VED KOKKEDAL STATION!

Til beboerne i området omkring Kokkedal Station:BLIV VÆK FRA VORT KVARTER!Ja, omkvædet fra Peter Belli's gamle sang passer glimrende her.Vi ønsker nemlig din underskrift, som udtryk for et klart NEJ til det planlagte byggeri ved Kokkedal StationEt flertal i vores kommunalbestyrelse bestående af de konservative, socialdemokraterne, de radikale og løsgængeren Annette Wiencken, har sendt området omkring Kokkedal i udbud og arkitektkonkurrence. Det til trods for at projektet allerede mødte voldsom m

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 151 151
24 timer 6 6Facebook