Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

  Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19:   Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhed

Oprettet: 2020-10-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 35856 35160
24 timer 8 6

Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted

Jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved Ringsted (KURI) ved et byggeri øst for byen.

Oprettet: 2020-07-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1352 1350
24 timer 8 8

Støt grøn turisme i Kramnitze, og underskriv høringsvar til Lolland Kommune

Høringssvar, angående ideoplæg for ”Lidsø Kyst og Natur Resort” øst for Kramnitze  Naboerne til det planlagte nye sommerhusområde øst for Kramnitze foreslår væsentlige ændringer af ideoplægget og håber, ændringsforslagene kan inddrages i et grundlag for udformning af lokalplanen.  Vurdering af fremlagt idegrundlag Præmis Udlægning af området til sommerhuse bygger på ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” fra 2019 inklusiv et kor

Oprettet: 2021-05-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 45 44
24 timer 7 7

Flytte generalforsamlingen i sammenslutningen Taxa 4x35

Jeg er enig i, at generalforsamlingen, som er planlagt til afholdelse torsdag d. 27-5-2021 kl. 11.00, skal flyttes til lørdag d. 29-5-2021 kl. 11.00. En generalforsamling er medlemmernes vedtægtsbestemte, demokratiske mulighed for at mødes og få indflydelse. Argumentet for at flytte generalforsamlingen er, at der vil mulighed for det største fremmøde lørdag frem for torsdag, da færre biler er ude at køre. Desuden er det centralt for Taxas ansigt udadtil at opretholde kørsel af bl.a specialskoleb

Oprettet: 2021-04-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 35 35
24 timer 6 6

Nej tak til Simseks plan om parcelhusgrunde på AIHs landbrugsjord

Vi ønsker at gøre opmærksom på den opbakning der er i Hjortshøj imod forslaget fra B. Simsek(byrådsmedlem fra Venstre) om at udstykke dele af Andelssamfundet jorder til parcelhusgrunde. "Fjerner man vores jord, røvrender man hele Andelssamfundet" Er titlen på en nylig udgivet artikel, hvor forslaget diskuteres. Her gives der udtryk for at det vejer højere at finde plads til nye borgere, som kan betale skat i Aarhus - end det gør at omfavne ønsker fra borgere, som har drevet udviklingen af område

Oprettet: 2021-04-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1156 1147
24 timer 6 6

Haslev: Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev og prioritering af natur, Nordvendte ramper, økonomi og borgere

Bevar naturen! Underskriftindsamling for at stoppe omfartsvej øst om Haslev og prioritering af Nordvendte ramper, økonomi og borgere   Vigtigt, vigtigt, vigtigt Kære Borgere i Faxe Kommune. Vi beder om 2 min. af jeres tid til at få stoppet Faxe Kommunes plan om at etablere en omfartsvej øst om Haslev.  Byrådet har ved et spinkelt flertal besluttet at bruge minimum 50 mio. kroner til at anlægge en omfartsvej omkring Haslev Etablering af omfartsvejen vil resultere i, at det meget smukke herregårds

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 80 80
24 timer 5 5

SOLCELLER I KASTVRÅ - NEJ TAK

☀️Vi bakker ikke op om solceller i Kastvrå. ☀️Rammeområdet ligger for tæt på landsbyen og vil visuelt forurene vores by. ☀️Solcelleområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab.Vi mener ikke Haderslev kommune er i sin ret til at ændre denne udpegning til fordel for økonomiske- og klimamåls interesser. ☀️Vi støtter ikke op om den måde Haderslev kommune i det hele taget vil implementere solceller på. I lader det være op til den investeringsvillige landmand selv og hvilken jord han kan tilbyde i

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 26 26
24 timer 4 4

SOLCELLER I SIMMERSTED- NEJ TAK

☀️Vi bakker ikke op om solceller i Simmersted.  ☀️Rammeområdet ligger for tæt på landsbyen og vil visuelt forurene vores by. ☀️Solcelleområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab.Vi mener ikke Haderslev kommune er i sin ret til at ændre denne udpegning til fordel for økonomiske- og klimamåls interesser. ☀️Vi støtter ikke op om den måde Haderslev kommune i det hele taget vil implementere solceller på. I lader det være op til den investeringsvillige landmand selv og hvilken jord han kan tilby

Oprettet: 2021-05-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 41 41
24 timer 4 4

Underskriftsindsamling om opdatering af danskfagets litteraturkanon

Skriv under på, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skal genoverveje Dansklærerforeningens henvendelse om at opdatere danskfagets litteraturkanon på de gymnasiale uddannelser!  Er det i dag indlysende, at vores måske allerstørste digter Inger Christensen ikke er på gymnasiets litteraturkanon, når hun i nyere tid har været Danmarks eneste kandidat til nobelprisen i litteratur? Eller hvad med Tove Ditlevsen, der for nylig er blevet stjerneanmeldt i New York Times? Dette e

Oprettet: 2021-04-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2243 2218
24 timer 4 4

Helhedsplan for Risskov - nej til "Øjenlægens Hus"

HELHEDSPLAN FOR RISSKOV • Vi skal kunne stole på Kommunens Lokalplaner• Vi står fast på max 45% bebyggelse langs Ndr. Strandvej • Vi siger: Nej tak til fortætning• Vi siger: Ja tak til en Helhedsplan for Risskov Vi kræver, at der snarest udarbejdes en HELHEDSPLAN for Risskov, så vi kan disponere med tryghed og i tillid til en overordnet og forudsigelig byudvikling.I 2018 deltog ca. 100 lokale i borgermøde på Strandskolen. Aarhus Kommune ville gerne have samme bebyggelsesprocent på begge sider af

Oprettet: 2021-03-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 900 900
24 timer 4 4