Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden – bemærkninger fra DN Gribskov

BLIV MEDUNDERSKRIVER PÅ DANSK NATURFREDNINGSFORENINGS (GRIBSKOV) HØRINGSSVAR TIL REGION HOVEDSTADENS RÅSTOFSPLAN 2016/2020:   20. november 2020 Forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden – bemærkninger fra DN Gribskov: DN Gribskov har tidligere overfor Regionen kommenteret den igangværende revision af den eksisterende råstofplan (i skrivelser fra hhv. 2018 og 2020) og skal henvise hertil. Vi har en række generelle og specifikke bemærkninger til de problemer og udfordringer, der kny

Oprettet: 2020-11-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 22 22
24 timer 1 1

NEJ TAK TIL BYGGERIET VED KOKKEDAL STATION!

Til beboerne i området omkring Kokkedal Station:BLIV VÆK FRA VORT KVARTER!Ja, omkvædet fra Peter Belli's gamle sang passer glimrende her.Vi ønsker nemlig din underskrift, som udtryk for et klart NEJ til det planlagte byggeri ved Kokkedal StationEt flertal i vores kommunalbestyrelse bestående af de konservative, socialdemokraterne, de radikale og løsgængeren Annette Wiencken, har sendt området omkring Kokkedal i udbud og arkitektkonkurrence. Det til trods for at projektet allerede mødte voldsom m

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 466 465
24 timer 1 1

Uhensigtsmæssige autoværn på hovedvej A11 Thisted-Skjoldborg-Sundby Thy

Autoværn er sat for tæt på kørebane til fare for cyklister, havarister, landbrugsmaskiner og bilister Autoværnet har den modsatte effekt da bilister køre 80 km og der kommer hasarderet overhalinger  Jens Møller har formuleret dette rigtig fine klage brev til vejdirektoratet. Leif KrebsE-mail: leik@vd.dk13-11-2020Til Vejdirektoratet.Jeg skriver til jer som en bekymret og ærgerlig borger vedrørende Hovedvej A11 fra rundkørsel i Silstrup til afkørsel Sundby, som går ind på A26 Stenbjerg-Vildsund ov

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 148 148
24 timer 1 1

Protest mod L102 arbejdsgivers ret til at pålægge ansat test for covid-19

Protest mod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards hastelovforslag, fremsat den 12. november 2020. Loven giver (flg. kopieret direkte fra lovudkastet): “en generel lovhjemmel til, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Et krav om testning skal kunne tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsm

Oprettet: 2020-11-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1138 1123
24 timer 1 1

Sænk farten i Nr. Vallenderød

Gennemkørslen i Nr. Vallenderød er stor, og består af alt transport lige fra små biler til stor tung trafik. Indkørslen til byen fra Tølløse siden og fra Ugerløse siden er udstyret med vejbump, som ikke får folk til at sænke farten synderlig meget, og de to sidste indkørsler til byen fra Tåstrupvej og fra Tjørnedevej er helt uden begrænsninger. Oplevelsen er at trafikken bliver mere og mere og de køre hurtigere og hurtigere. Kommunen mener grundet en fartmåling, ved Tåstrupvejs indkørslen, at de

Oprettet: 2020-11-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 33 33
24 timer 1 1

En uretfærdig behandling fra Hillerød Forsyning

Vi vil have at kommunen giver en uforbeholden undskyldning til Rasmus visby. Dette skal borgmesteren og klaus markussen samt alle de involveret parter i sagen, skrive under på. Det kan ikke være rigtig at man som borger skal finde sig i den behandling og lukkedhed der forvaltes

Oprettet: 2020-11-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 8 8
24 timer 1 1

STOP Tvangs Vaccinering / Uden Samtykke - En Samfundspligt!

Kære Hr. / Fr. Danmark, STOP tvangs vaccineringen. Er tvangsvaccinering noget der alarmere dig og din famillie? STOP[destruktion af vores DNA arv] tvangs vaccinering før det er for sent..COVID-19: Tvangsvaccination er en absurd magtbeføjelse du kan sætte fuld stop for med mine simple retnings linjer.Pris for min vejledning er 1 kr. i donation til mig + 999 kr. i donation til det eneste Danske Parti der tager kampen op imod det drakoniske magtmisbrug vi er vidne til. JFK - Jorden Frihed Kundskab

Oprettet: 2020-11-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 21 21
24 timer 1 1

Nikolaj Høyer erklæres inhabil fra alle sociale medier

Nu må det være nok. Der må sættes en stopper for Nikolaj Høyer på de sociale medier.  Derfor kan du med denne underskriftindsamling - sammen med tusindevis af andre mennesker - fjerne ham fra alle sociale medier. 

Oprettet: 2020-11-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7
24 timer 1 1

Viby-borgere for støjværn langs Aarhus Syd Motorvejen

Vi vil indledningsvist gerne kvittere for et flot Forslag til helhedsplan for et bedre Viby.   Udkastet til helhedsplan indeholder efter vores mening rigtig mange gode forslag til, hvordan vi som borgere kan få en bedre by at bo i.   Dog efterlyser vi forslag til hvordan støjproblemerne fra Aarhus Syd Motorvejen skal reduceres. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre Aarhus Kommune til evt. efter dialog med Vejdirektoratet, at etablere støjværn langs sydsiden af Aarhus Syd Motorvejen fra bebygg

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 280 280
24 timer 1 1

Onlineundervisning

Dette brev er skrevet på vegne af førsteårsstuderende på VIA University College Pædagog Uddannelsen. Vi skriver angående vores bekymring over den stigende grad af onlineundervisning. Denne bekymring bygger på, at vi ikke føler, at vi som studerende får det optimale ud af undervisningen. Dette er ikke set som en pegen fingre af VIA, da vi ved, vi er i en svær tid mht. Covid-19. Her er nogle eksempler på de udfordringer, vi oplever i forbindelse med onlineundervisningen: -          Det er svært at

Oprettet: 2020-11-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 25 25
24 timer 1 1