Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Red Huset Skt. Knudsvej 7

Hej Venner, Forældre, Børn, Gamle medlemmer og bekendte af Fritidsklubben Huset på Skt. Knudsvej 7.  Vi står i den situation at Frederiksberg Kommune endnu engang overvejer at lukke Huset, og dermed sprede børn og pædagoger ud til andre institutioner og fremmede beliggenheder. Vi er mange der elsker Huset. For dets atmosfære, for minderne, de mennesker og venner der arbejder der, og deres fantastiske åbne sind og personligheder. Vi vil simpelthen ikke lade en lukning ske! Derfor råber vi nu efte

Oprettet: 2016-08-23

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 547 541
2016 547 541

Bevar hestefoldene i Hvissinge øst

Bevar hestefoldene i Hvissinge øst Jeg ønsker at den lokale rideskole/rideklub bliver tilgodeset med så mange grønne områder som muligt i udbygningen af Hvissinge øst, således at hestene fortsat vil være en del af det naturskønne område når man færdes som gående, løbende, cyklende, børnefamilier, institutioner og hundeluftere. Lidt info Rideklubben forpagtede tidligere jord så der i alt var 10 græsfolde (5 ha). Der er nu stillet i udsigt at Rideklubben får ca. 5.000 m2 helt op ad rideskolen, hvi

Oprettet: 2016-07-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 542 539
2016 542 539

Bevar Humlebæk Syd som grønt område

Bevar Humlebæk Syd som grønt område Humlebæk Syd er med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til stor glæde for alle kommunens beboere i dag, og det ønsker vi, at det også er fremover. Men Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd - det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej. Det til trods for, at der i

Oprettet: 2015-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 563 561
2016 541 540

STOP Roundup i Vordingborg Kommune

Kære Borgere i Vordingborg Kommune   Kommunalbestyrelsen har besluttet at genindføre sprøjtegiften Roundup til ukrudtsbekæmpelse på kommunale områder. Giften ikke har været anvendt her siden 1996, altså i 20 år.   I EU-Parlamentet kunne man i forrige uge ikke blive enige om en ny godkendelse af Roundup. Frankrig, Italien, Holland og Sverige stemmer klart imod, mens Danmark stemmer for. Vi bruger da også flittigt Roundup i haver og landbrug – gad vide hvad det gør ved f.eks. bier, sommerfugle, fr

Oprettet: 2016-05-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 540 536
2016 538 534

Drop forslag om områdeledelse

Ved du, at Ringsted Kommune netop nu overvejer at indføre områdeledelse for skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere? Områdeledelse betyder, at vi ikke fremover vil have selvstændige institutioner med eget budget og egen selvbestemmelse. Beslutninger, som påvirker vores børns hverdag, vil fremover blive truffet langt væk fra børnene af en områdeleder, som ikke har sin daglige gang blandt børn og pædagoger. Det er et dårligt forslag. Derfor siger forældrebestyrelser, daginstitutionsledere og

Oprettet: 2016-10-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 740 740
2016 531 531

Bevar Klub Kærnehuset

Borgmester Steen Christiansen har præsenteret et oplæg vedrørende politisk forslag om ændring af klubstrukturen i Albertslund. Dette forslag indebærer bl.a. at Kærnehuset skal sammenlægges med Bakkens Hjerte i Galgebakken fra maj 2017. Hvis man vælger at sammenlægge Kærnehuset og Bakkens Hjerte, så vil det betyde, at Kærnehuset lukker som klub. Det skal understreges, at forslaget skal i høring, og intet er vedtaget på nuværende tidspunkt. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at skrive under på

Oprettet: 2016-04-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 528 526
2016 528 526

Læger siger stop besparelserne!

De sidste uger har vi set adskillige modige udmeldinger fra læger, der siger fra over for yderligere besparelser i sundhedsvæsenet. Disse udmeldinger er et kærkomment forsvar for et offentligt sundhedssystem under pres, og vi er enige: Det er på tide at sige stop. Det er ikke kun på landets fødeafdelinger, at besparelserne nu går ud over både patienternes sikkerhed og de ansattes trivsel. Vi genkender fuldt ud, at der nu ikke kan løbes hurtigere af hverken læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter

Oprettet: 2016-12-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 528 525
2016 524 521

Bevar Gasværket og Slottet

  Bevar Gasværket og Slottet i Hareskovby Furesø Kommune har præsenteret et forslag om at flytte Hareskov Børnehus til området i Hareskovbys nordvestlige ende ved Gasværket, som er fritidsordning for 4.-6. klasse (FFO2). Flytningen indebærer også en nedrivning af Slottet, som ligger tæt op ad Gasværket og huser fritidsordningen for 7.-9. klasse (FFO3). Denne løsning vil dog være forbundet med en række alvorlige ulemper: - det vil pulverisere det vigtige miljø Gasværket og Slottet tilbyder de ung

Oprettet: 2016-08-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 516 516
2016 516 516

Bevar Dyreklubben i Frederikssund kommune

Denne underskriftsindsamling er henvendt til uddannelsesudvalget i Frederikssund kommune, som har til hensigt at lukke blandt andet dyreklubben i Frederikssund kommune. Vi indstiller til at kommunen genovervejer deres beslutning, som virker kortsigtet og med en meget ubetydelig besparelse, set i forhold til  de personlige omkostninger, det vil have for dyreklubbens børn, samt de forventede afledte økonomiske omkostninger, det vil have at forsøge at integrere disse børn i Klub Mixs hovedfacilitet

Oprettet: 2016-04-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 515 515
2016 515 515

Bæredygtig hvalfangst med plads til turismeudvikling

Bæredygtig hvalfangst i et moderne Grønland der ønsker at satse på turisme/Kalaallit Nunaanni nutalisaasumi takornariartitsisarnermik naatsorsuuteqarnissamik kissaategqarmui piujuartitsiviusumik arfanniarneq                         Hvalfangst er en del af den grønlandske kultur og denne her underskriftsindsamling støtter fuldt ud traditionel hvalfangst i Grønland. Hvalfangst på såkaldte stedtro hvaler skader dog turismen! Det er i hvert fald konklusionen på et studie gennemført af Grønlands Na

Oprettet: 2016-04-19

Tidsrum Alle lande Grønland
Altid 510 395
2016 510 395