Mest populære underskriftsindsamlinger i 2014 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Til de folkevalgte

Til de folkevalgte   I besidder den post, I gør, fordi folket i tillid har valgt jer til det daglige arbejde: til at sørge for, vores samfund fungerer til alles bedste. I mange år har vi troet på, at I udfyldte jeres rolle i den ånd, den var jer givet og efter jeres bedste formåen. I har taget jer godt betalt, og det har været jer vel undt, så længe I forvaltede vores tillid tilfredsstillende. Nu er tilliden ikke alene på retur – den er tæt på helt at være forsvundet. Folket føler sig ikke alene

Oprettet: 2014-02-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 366 361
2014 359 354

Luk IKKE Lillerød Børnehus

  Lukning af Lillerød Børnehus er en rigtig dårlig ide for Allerød Kommune! På baggrund af en historisk kort og uoplyst beslutningsproces er Allerøds politikere på vej til at træffe beslutning om lukning af Lillerød Børnehus (LBH). Hverken forvaltning eller politikere har præsenteret argumenterne for, så nu samles familierne om argumenterne imod: 1) Lillerød Børnehus er den mest centrale dagsintitution i Allerød, hvilket er afgørende for hverdagslogistikken for forældre, der pendler med S-tog.

Oprettet: 2014-08-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 354 351
2014 354 351

Sig NEJ til skole og børnehavelukninger i Jammerbugt

Sig NEJ og sig JA Jammerbugt Kommune arbejder med planer om at lukke skoler og børnehaver. Der er, i denne runde, 9 skoler som enten allerede er besluttet lukket, kandidat til lukning eller foreslået underlagt en anden skole. Det er halvdelen af kommunens skoler! Der udover er 13 børnehaver kandidater til lukning. Dårligere pasningsmuligheder ødelægger for de unges lyst til at vende tilbage til kommunen, hindrer anden tilflytning og underminerer virksomheders etablering og vækst. Sig NEJ til det

Oprettet: 2014-07-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 352 348
2014 352 348

STOP SALGET AF NETS

Stop salget af NETS. - Nets, der står for den grundlæggende elektroniske infrastruktur i Danmark, bør være på statslige hænder eller som minimum under statslig kontrol. - Hele samfundet er afhængigt af, at dankort, NemID og betalingsservice fungerer, .

Oprettet: 2014-02-06

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 350 344
2014 350 344

Bornholms Behandlingscenter FONTANA

  BEVAR BORNHOLOMS BEHANDLINGSCENTER FONTANA Det eneste Minnesota behandlingscenter på Bornholm for alkoholikere.   Nu har Borgmesteren igen FONTANA med i sit spareforslag. Hun vil spare 250.000 kr. ved at lukke FONTANA som er en privat virksomhed. Det er ikke acceptabelt overfor alkoholikerne og deres familier på Bornholm. FONTANA tilbyder service 24-7-365 Hvad sker der hvis al alkoholbehandling bliver kommunal? Hvor nemt er det at komme i kontakt med en sagsbehandler uden for kommunal lukket

Oprettet: 2014-08-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 349 346
2014 349 346

Holbæk Kommune spænder ben, for spejdergruppes eksistens

Kære alle   Jeg hedder Daniel Lindegaard, og er Divisionschef hos Skjalm Hvide Division i Det Danske Spejderkorps, også kendt som DDS.Jeg opretter denne underskriftsindsamling på vegne af Alexandre gruppe, som et råb om hjælp fra borger og spejder i Danmark.   Skjalm Hvide Division har 11 spejdergrupper, med mange frivillige spejderleder og over 600 spejder, der har det sjovt i naturen og med spejderlivet.   Alexandra Gruppe er en af dem, og høre til i Mørkøv. De er i fare for at lukke ned, grun

Oprettet: 2014-08-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 349 347
2014 349 347

Stram op i Fitness World Silkeborg!

Hvad sker der i Fitness World Silkeborg Papirfabrikken? Færre holdtimer og nu hører jeg at dygtig og populær instruktør Mette Frølund er blevet fyret. Det er åbenbart måden Fitness World på papirfabrikken i Silkeborg har tænkt sig at servicere deres medlemmer i det nye år.... Vil I finde jer i det som medlemmer? Jeg har trænet i FW Silkeborg i et par år nu. Og jeg har været SÅ glad for det. Der har været et stort og godt udbud af hold og så har jeg virkelig stødt på instruktører, som brænder for

Oprettet: 2014-01-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 347 346
2014 346 345

Et farligt sind = tvangsmedicinering

Når man tænker på hvor mange læger/psykiatere der har været inde over vores bror's sygdom, er det virkelig skræmmende at ikke ÉN har taget ansvar og fulgt op på hans tilstand. Grundig udredning og depotmedicin ville have reddet vores Mor. Håber vi med vores dokumentar kan få fokus på de fatale svigt der kan forekomme i systemet og få de rette til at se at der må og SKAL ske en ændring på området. Tusind tak til alle jer der støtter op og deler vores historie.

Oprettet: 2014-03-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 345 344
2014 343 342

Bevar Landsbyordningen Ferslev (Ferslev Skole, SFO og Børnehave)

Frederikssund Kommune vil lukke Landsbyordningen Ferslev permanent, som et led i en ny skolestruktur i Frederikssund Kommune. Landsbyordningen Ferslev består af Ferslev Skole, SFO1, SFO2 og børnehaven Pilehuset. Ferslev Skole ligger fagligt over gennemsnittet i kommunen. Ferslev Skole er med til at de små landsbyer i Hornsherred lever og kan tiltrække børnefamilier. Børnene i Landsbyordningen vokser op i et trygt miljø, hvor nærhed og trivsel vægtes højt. Tryghed og trivsel er altafgørende

Oprettet: 2014-12-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 355 355
2014 342 342

Red parken

Skriv under for at redde folkehaven NV Auto Park. Parken på Provstevej/Theklavej/Thoravej er skabt med hjælp fra områdets beboere gemmen de sidste fem år og vi er mange som er glade for dette grønne åndehul midt i Nordvest. Derfor vil vi arbejde på at bevare hele, eller en del af parken.

Oprettet: 2014-06-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 357 353
2014 341 337