Nyeste Underskriftindsamlinger

Nej til store vindmøller ved Stevning-Svenstrup-Lunden!

Vindmølle- og store grønne projekter kommer tit som en overraskelse for de lokale, når projektudviklere, lodsejere, kommune og rådgivende ingeniørfirma allerede har fundet sammen. Da er det for sent at protestere. Der er planer om tre styk 150 meter høje vindmøller ved Stevning – Svenstrup – Lunden. Vi kan ikke få oplyst de konkrete detaljer, men vil gøre opmærksom på planerne i god tid. Dermed får borgerne i området en chance for at være opmærksomme og reagere i tide med en underskrift.   Vindm

163 Oprettet: 2022-06-20 Statistik

Klage fra de studerende på RMC: Penge til undervisning – ikke til Facility Management

Vi mener som elever på Rytmisk Musikkonservatorium at det er dybt problematisk at skære i vores uddannelse pga. urimelige merudgifter til Statens Facility Management. Med de tal, skolen har fået fra Bygningsstyrelsen som fakturagrundlag, ser det ud som om, vi skal betale ca. 1 mio. kr. mere for ydelserne, end vi gjorde sidste år. Det svarer næsten til det dobbelte, så det er en markant stigning, selvom det er de samme ydelser som leverandøren udbyder. 1 million kroner om året svarer til at spare

67 Oprettet: 2022-06-17 Statistik

Hunde strand ved gilbjerg.

underskrift indsamling så vi kan få tilladelse til vores skønne hunde må bade løse på stranden ved gilbjerg. 

65 Oprettet: 2022-06-16 Statistik

SÆFØLI SKAL VI HA´ ET KUNSTMUSEUM I FREDERIKSHAVN

Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune har bebudet besparelser på tilskuddet til museet på hele 75%. Det er 581.000,-.   Kroner vel at mærke!   Tal kan bruges til mange ting. Man kan regne med dem, men man kan også bruge dem til at tænke med: For eksempel er tallet 1443 (skriver ettusindefirehundredeogtreogfyrre) præcis 75% af det antal kunstnere, som museet har udstillet igennem årene.   Er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at man som politiker bør prioritere et kunstmu

144 Oprettet: 2022-06-16 Statistik

Svendborg kommunes borgere siger nej tak til placering af UCL på havnen

Her kan du underskrive hvis du er imod en placering af UCL på Svendborg Havn. Støt os.

43 Oprettet: 2022-06-14 Statistik

Flere afgange af Bus 193, Rudersdal Kommune.

Dette er en underskriftindsamling der har til formål at ændre bus nr. 193 køreplan. Vi vil have at bus 193 skal køre min. to gang i timen i hverdage og en gang i timen i weekenden. Hvis der er lavet nogen form for undersøgelser af busruten i Covid- 19 nedluknings perioden skal denne gøres om, på et tidspunkt unden nedlukning. Vi er mange der er afhængige af bus 193 som får dårlig trivsel i vores hverdag af den nuværende meget forringet køreplan. Derudover er det kritisabelt at kommunalbestyrel

29 Oprettet: 2022-06-12 Statistik

Frihed til selv at fravælge adoptanter

Den 8/7 var sagen endelig afgjort og sendt videre til de instanser som skal have besked   Jeg vil gerne have mere fokus på emnet ophævelse af adoption uden samtykke fra adoptant/er. Samt rettigheder for adopterede.  Frihed er vigtigt men skal være under kontrol. Det skal være gennemtænkt og ikke bare en ide fordi der er lidt gnidninger Der findes ingen info om emnet ingen jura paragraffer vejl el lign.  Men jeg har lært en masse om både adoption det offentlige retssystemet osv.   Jeg håber jeg k

47 Oprettet: 2022-06-09 Statistik

Utilfredshed over samarbejdet med BUR Solrød

Vi oplever desværre at vores børns behov for støtte ikke tilgodeses og at retssikkerheden jf serviceloven ikke overholdes. Vi oplever manglende samarbejde, tiltag og dialog med BUR, hvilket medvirker til mistrivsel hos vores børn og os forældre.På baggrund af vores oplevelser har vi deltaget i møde med byrådsmedlem Regine Hovmøller og fremlagt vores (og jeres) kritikpunkter. Vi er nu indkaldt til møde med borgermester Emil Blùcher, formand for familie-og uddannelsesudvalg Regine Hovmøller, kommu

48 Oprettet: 2022-06-07 Statistik

Bevar træerne på Frederiksdalsvej i Virum

Kommunen har med to dages varsel (2!) på Facebook annonceret, at de vil fælde 12 store træer på Frederiksdalsvej i Virum. Det er på den strækning, fra Kongevejen ned til Virum station, der får mange er kendt som Virum smukke allé, hvor de majestætiske træer byder velkommen, som var man på vej til bal på slottet. Enkelte træer er belevt påkørt gennem tiden, siger kommunen, og så skygger de også for nattebelysning. Så nu skal de alle fældes. Man har åbenbart ikke overvejet, om træerne og deres his

323 Oprettet: 2022-06-07 Statistik

Bevar Stationskilen i Ringkøbing - bevar de grønne arealer med vild natur

Drop byggeplaner ved jernbanen i Ringkøbing. Pas godt på det sidste stykke vild natur tæt på bymidten Fagfolk peger på at biodiversitet er vigtigt for at give naturen gode betingelser. Området, der ligger mellem Byskellet og jernbanen,er hjemsted for et rigt fugleliv - gå en aftentur og nyd de mange fuglestemmer Her er også store, gamle træer, mange vildtvoksende planter og blomster, som giver mulighed for et rigt insektliv og dyreliv i øvrigt Området er tilgængeligt for gående, men kan nemt gør

109 Oprettet: 2022-06-06 Statistik

Nærhospital til Ringsted

Nærhospital til RingstedEt bredt flertal i Folketinget besluttet at etablere 25 nye nærhospitaler rundt om i landet i de områder, hvor lokalbefolkningen har fået langt til de lokale sundhedstilbud.I Ringsted Kommune er vi over 35.000 borgere, vi ligger midt på Sjælland, og vi må siges at være netop en af de kommuner, der har fået centraliseret stort set alle vores lokale sundhedstilbud væk til byerne omkring os.Vi mener, at der skal ligge et nærhospital i Ringsted. Vi mener vi skal sende et klar

1050 Oprettet: 2022-06-03 Statistik

Sænk benzin/diesel prisen nu

Jeg mener at det burde være på tide at Folketinget sænkede moms og afgifter på benzin og diesel så de ikke løber med 66% fortjeneste men sagtens kunne skrue den ned til 45% for at kunne gøre folk stadig kan betale deres fyrringsolie og folk ikke ødelægger budgettet for at komme på arbejde. SÆNK PRISEN MED 55% DET VIL SRADIG GI FORTJENESTE.

29 Oprettet: 2022-06-03 Statistik

Bevar Søagerskolen

Det er efterhånden tydeligt at vilkårene for lukningen af Søagerskolen og den afledte flytning af skoleeleverne til Smørums to øvrige skoler, ikke længere holder. Boesagerskolen og Balsmoseskolen lider nu under akut pladsmangel allerede inden udbygningen af de 2 skoler går i gang. Der er eksempler på at biblioteker ryddes og aktiviteter der normalt kræver ro flyttes ud på gangarealer og i skolens aula'er. En ombygning og udbygning synes urealistisk under disse pressede forhold. Man kan spørge si

1171 Oprettet: 2022-06-03 Statistik

Bevar Musik- & Teaterhøjskolen

Skal Musik- & Teaterhøjskolen lukke?   Højskolen er endt i en situation, der kan føre til en lukning. Højskolen har lige nu en rigtig dårlig økonomi og et for lille elevtal. Det SKAL vendes, og der arbejdes hårdt på det. Men det kræver, at højskolen har stor lokal opbakning. Vi har kort sagt brug for DIN opbakning, fx ved at du skriver under på listen. Du inviteres til et orienteringsmøde torsdag den 9. juni kl. 16.30-17.30 på højskolen, Herrestedgade 6-8, hvor du kan få mere at vide. Der er

322 Oprettet: 2022-06-02 Statistik

Ny lov Jobcenter Danmark.

Jobcenterne skader mere end de gavner. Flere og flere borgere der er tilknyttet landets jobcentre bliver syge ved at være I systemet typisk inform af stress, depression, angst og nogen får endda diagnoser fordi forløbende er så hårde at et normalt menneske ikke kan holde og tåle presset. Mit borgerforslag går på følgende.   - Alt der hedder jobprøvning afskaffes og der bliver istedet lavet en vurdering fra den afdelingslæge, psykolog, ergoterapeut og ens praktiserendelæge man er tilknyttet. De h

31 Oprettet: 2022-06-02 Statistik

5 bevilling på den røde pimpernel.

Den røde pimpernel i 5300 Kerteminde, den har ligget der siden 1972 hvor der i tiden frem coronaen har haft en 5 bevilling som betyder at der må holdes åbent på adressen og udskænkes alkohol indtil 05 men da kommunen har valgt at fjerne 5 bevillingen fra deres resturationsplan og har valgt kun at have en 2 bevilling som maks til udstedelse...  Det ligger i et tæt beboelseskvarter som er kommunens argument for at give helt afslag på en 5 bevilling - så ved denne underskrifts indsamling som starte

247 Oprettet: 2022-05-28 Statistik

Hjælp os med at skabe et grønt og borgerinddragende Toftegårds Plads / Help us create a green and citizen-involved Toftegårds Plads

Kære medborgere i Valby og hele København, (English version below images) Pt. er forvaltningen i gang med at udvikle et projekt som Fjerner pladsen eneste grønne hjørne og vores grønne lokale borgerdrevne byhave Fjerner alle eksisterende træer Anlægger befæstet klimabelastende og varmeskabende overflade af betonfliser Skaber dagsskygge ind over pladsen med en fireetagers høj bygningen (midt på pladsen) Skaber “grønne” arealer lige ud til Gl. Køge Landevej, som ingen vil ønske at benytte pga. tra

164 Oprettet: 2022-05-27 Statistik

Mistillidserklæring til det danske politi

Mistillidserklæring til det danske politi. Jeg har gennem de sidste 2 år erfaret, at det danske politi ikke er andet end håndlangere for en kriminel regering og korrupte myndigheder. Mange af os har brugt tid på at anmelde disse forbrydere for krænkelser af vores menneskerettigheder og der bliver bare ikke handlet på vores vegne. Sagerne bliver afsluttet med standardsvar, at politiet ikke vil foretage noget. I stedet for er det ofre der bliver idømt bøder og fængselsstraf, mens forbrydere og fol

24 Oprettet: 2022-05-25 Statistik

Bevar Huset Skt. Knuds Vej 7

Hej Venner, Forældre, Børn, Gamle medlemmer og bekendte af Fritidsklubben Huset på Skt. Knudsvej 7.  Vi står i den situation at Frederiksberg Kommune endnu engang overvejer at lukke Huset, og dermed sprede børn og pædagoger ud til andre institutioner og fremmede beliggenheder. Vi er mange der elsker Huset. For dets atmosfære, for minderne, de mennesker og venner der arbejder der, og deres fantastiske åbne sind og personligheder.Vi vil simpelthen ikke lade en lukning ske! Derfor råber vi nu efter

545 Oprettet: 2022-05-25 Statistik

Til dig, der stemte NEJ til at afskaffe det danske forsvarsforbehold den 1. juni

Vi kan ikke længere regne med at der ikke vil blive manipuleret med stemmer ved folkeafstemning. Der var allerede valgsvindel ved kommunalvalg 2021.  Derfor har jeg oprettet underskriftsindsamling til dig, der stemmer NEJ. Så vi har en mulighed for at se, om der er blevet snydt med stemmer.  Hjælp med at dele. 

308 Oprettet: 2022-05-25 Statistik