BORNHOLM SIGER NEJ TIL TRAFIKFORLIGET 2014 /Bornholm sagt - Nein - zum Verkehrsvertrag 2014

KÆMPE STOR TAK FOR AL DEN STORE OPBAKNING TIL BORNHOLM - Vi har på 2 måneder samlet over 26.000 protester sammen  - både på papirslister og her på internettet og afleverede dem til Transportminister Magnus Heunicke d.25.februar - men har valgt at lade internet-indsamlingen fortsætte et stykke tid endnu - da mange gerne, fortsat vil støtte Bornholm, mod det skandaløst dårlige trafikforlig, der knækker vores Ø. 

Scroll ned på siden og find felterne til at underskrive protesten med/ scroll down to sign in ( end of site)Bitte lesen Sie die deutsche Ûbersetzung  unter dem dänischen Text 

Trafikforliget indgået for Bornholm 2014 er så skandaløs og dårlig en behandling af Bornholm som landsdel - at nu siger vi fra, os der bor på øen og andre der støtter os i kampen! Vi finder os simpelt hen ikke i mere fra Christiansborgs side af! NOK ER NOK!

Vi har længe fundet os i, at blive forbigået - gang på gang, når resten af Danmark bliver trafikalt ligestillet, og får masser af goder og tilkendegivelser fra Christiansborg! I 2002 fik vi frataget vores eneste direkte færgerute til København, vores nærmeste landsdelcenter, hvor over 33.000 underskrev sig i protest imod, at få nedlagt vores natrute til Kvæsthusbroen. Ingen hjalp os - Christiansborg lukkede skånselsløst vores natfærge - og istedet fik vi en godsfærge-rute til Køge, som blødende plaster på såret. Men ingen på Bornholm, bad om at komme til Køge - vi havde udelukkende brug for at komme direkte til København! Istedet blev vi tvunget igennem et andet værtsland - Sverige, med 79 restriktioner - som har givet den almindelige Bornholmer, mange problemer med f.eks. medicinpas, dyrepas og fordyrende vaccinationer og mange andre kvaler. Senest måtte vi måbende stå og se på, at den store togfond på 28,5 milliarder sørgede for alle andre steder i Danmark, blev tilgodeset - BARE IKKE BORNHOLM! Ikke et ord om Bornholm findes i den store togfond - Bornholm findes IKKE på "landkortet" inde på Christiansborg, når det kommer til trafikal ligestilling!

I det skandaløst dårlige trafikforlig, indgået i 2014 af alle politiske partier (undtaget er EL og Liberal Alliance)) - mister vi nu vores DSB IC/Bornholm tog-forbindelse fra Ystad til København! Handicappede, dårligt gående, barnevogns-folket samt folk og turister med cykler - bliver ladt i stikken! Der spares 31 millioner! Mon ikke det ville være muligt, at finde disse 31 millioner i den store velpolstrede togfond der indeholder 28,5 MILLIARDER! 

Samtidig dropper man vores eneste sikre færge - Povl Anker - en stærk bygget konventionel færge, som altid kan besejle Østersøen i al slags storm og blæsevejr - modsat katamaranfærgerne, der må give op i hårdt vejr! Denne færge har hidtil blevet betegnet som vores "reservefærge! MEN VI FÅR INGEN ANDEN RESERVEFÆRGE - for her sparer man 30 millioner, ved at droppe Povl Anker!

Ergo har vi ingen reservefærge at sætte ind - når det er hårdt vejr - og hvad værre er, at man fra Færgen A/S ´s side af, IKKE vil besejle ruten Rønne-Sassnitz, hvor vi ellers har brugt Povl Anker - for det finder man fra Færgens side af - ikke er rentabelt! Men det er jo katastrofalt for Bornholm, da vi taler om en fast turisme fra Tyskland, der ligger 500.000.000 kroner (1/2 milliard) på Bornholm om året  - og flere hundrede stillinger i turisterhvervet, der er fuldstændig afhængige af denne indtægtskilde! Vi er som bekendt en TURIST Ø!

MEN når man går regnestykket efter i spareplanen fra Transportministeriet - viser det sig hurtigt, at de sparede 61 millioner - som man altså har sparet ved give store service-forringelser i vores infrastruktur - IKKE engang kommer os tilgode i form af en prisreduktion på vores ellers skyhøje billetpriser - så er der jo noget rav ruskende galt! Vi får istedet en sølle 10 % reduktion i skuldersæsonen - og det kalder Transportministeren i øvrigt fornuftigt! Enten er ministeren tal-blind - regner super dårligt, - eller måske, slet og ret, bare ikke Transportminister, for Bornholm - men kun for resten af Danmark! Transportminister Magnus Heunicke HÅNER Bornholm med dette usle og ringe trafikforlig!

Bornholm kan ikke klare mere - vi udsender et SOS - nu må Christiansborg vågne op, og finde ud af, at Bornholm ikke kan blive ved med, at blive trådt på!

BORNHOLM KRÆVER TRAFIKAL LIGESTILLING - MED POLITISK VELVILJE - LIGE SOM RESTEN AF DANMARK HAR FÅET DET FOR LÆNGST!

 TYSK OVERSÆTTELSE: 

Bitte lesen Sie die deutsche Ûbersetzung  unter dem dänischen Text.

Bornholm sagt - Nein - zum Verkehrsvertrag 2014

Großes Dankeschön an all die großen UNTERSTÜTZUNG BORNHOLM - Wir haben mehr als 2 Monate insgesamt über 26.000 Proteste zusammen - sowohl auf dem Papier-Listen und hier im Internet und lieferte sie an die Transport Magnus Heunicke d.25.februar - aber beschloss, Internet-Kollektion lassen weiterhin für eine Weile noch - so viele wollen, auch weiterhin zu unterstützen Bornholm, gegen die erschreckend schlecht Verkehrs Siedlungen, die unsere Insel brechen.

 

 

( OBS : Der im Dezember 2014 neu verhandelte Verkehrvertrag Bornholm wird erst 2017 in Kraft treten. Aber wir arbeiten daran, daß es neue Verhandlungen geben wird und Bornholm ab 2017 weiterhin von Sassnitz angelaufen werden wird )

 
Der Verkehrsvertrag, der für Bornholm für das Jahr 2014 verhandelt wurde, ist ein Skandal wegen der schlechten Behandlung von Bornholm als Landesteil, so dass wir uns, die auf der Insel wohnen ( und anderen), davon distanzieren !
Wir wollen uns nicht mehr damit abfinden, was auf Christiansborg beschlossen wurde ! GENUG IST GENUG !
 
Wir haben uns lange genug damit abgefunden,ausgeschlossen zu werden, immer und immer wieder, wenn Dänemarks andere Landesteile verkehrsmässig gleichgestellt wurden mit Vorteilen und Anerkennung von Christiansborgs Seite!
 Im Jahre 2002 hat man die einzige direkte Fährverbindung nach Kopenhagen geschlossen. 33.000 haben einen Protest gegen die Niederlegeung unserer Nachtfähre zur Kvæsthausbrücke in Kopenhagen unterschrieben.
 
Niemand hat uns geholfen - Christiansborg hat die Rute trotzdem geschlossen, was wir als einen Skandal ansehen. Stattdessen bekamen wir, als kleines Pflaster auf die Wunde ,eine Fähre, die Güter nach Køge transportiert. Doch niemand auf Bornholm hatte darum gebeten, nach Køge transportiert zu werden; wir hatten und haben nur einenBedarf für eine Direktverbindung nach Kopenhagen.Man hat uns stattdessen dazu gezwungen, durch ein anderes Land - unser Wirtsland Schweden - zu reisen, verbunden mit 79 Bedingungen, die für den normalen Bornholmer mit vielen Problemen verbunden waren wie z.B. Medizinpass, Pass und teure Impfungen für Tiere,und viele andere Schwierigkeiten. Schliesslich mussten wir staunend mitansehen, wie der grosse Zugfond von 28,5 Milliarden Kronen auf alle anderen Teile Dänemarks verteilt wurde, NUR BORNHOLM GING LEER AUS ! Der grosse Zugfond erwähnt Bornholm nicht mit einem einzigen Wort - Bornholm exestiert einfach nicht auf Christiansborgs Landkarte, wenn es sich um die verkehrsmässige Gleichstellung dreht.
 
Durch den skandalösen schlechten Verkehrsvertrag, abgeschlossen 2014 von allen Parteien ( ausgenommen EL und Liberal Alliance ), verlieren wir nun auch unsere DSB- IC / Bornholm Zugverbindung von Ystad ( Schweden ) nach Kopenhagen. Behinderte, Passagiere mit Kinderwagen und Fahrrädern werden im Stich gelassen. So spart man 31 Millionen Kronen ! Es muss sich wohl eine Möglichkeit finden lassen, diese 31 Millionen aus dem grossen Zugfond von 28,5 Millionen Kronen nehmen zu können.
 
GLEICHZEITIG wird unsere einzige sichere Fähre - Poul Ancher - eine sicher gebaute,  konventionelle Fähre, stillgelegt. Diese Fähre konnte als einziges Schiff bei allen Sturmstärken die Ostsee befahren - ganz im Gegensatz zur Katamaranfähre, die bei schlechtem Wetter aufgeben muss! Die Poul Ancher hat uns bis jetzt immer als Reservefähre gedient ! ABER WIR WERDEN KEINE ANDERE RESERVEFÂHRE BEKOMMEN - weil man an dieser Stelle 30 Millionen spart, indem man die Poul Ancher einspart.
 
So haben wir also keine Reservefähre mehr , wenn das Wetter sehr stürmisch wird .Aber viel schlimmer noch ist es, dass die Reederei Færgen A/S die Rute  RØNNE - SASSNITZ  schliessen will, weil sie nicht rentabel ist. Auch auf dieser Rute wurde die Poul Ancher  eingesetzt. Dieser Beschluss ist ganz und gar katastropfal für Bornholm, da es sich hier um den Turismus von Deutschland dreht mit, mit einer Einnahme von ca. 500 Millionen Kronen für Bornholm und vielen Arbeitsplätzen im Turistgewerbe, die abhängig sind von dieser Einnahmequelle. Bornholm ist bekannt als Turisteninsel !
 
Aber wenn man nun den Plan für die  Einsparungen durchliest, die das Transportministerium aufgestellt hat, zeigt sich sehr schnell, dass die 61 Millionen , die durch Serviceverschlechterungen in unserer Infrastruktur eingespart wurden, nicht einmal bewirken, dass die sehr hohen Preise für die Fährfahrkarten für den Transport nach Ystad heruntergesetzt werden. Hier ist etwas ganz und gar verkehrt !
 
Stattdessen hat man uns eine `` generöse `` Preisreduktion von 10 % in der Nebensaison zugestanden, die das Transportministerium als vernünftig bezeichnet. Entweder ist der Minister zahlenblind , kann schlecht rechnen , oder auch ist er einfach kein Transportminister für Bornholm, sondern nur für den Rest von Dänemark !
 Transportminister Magnus Heunicke verhöhnt Bornholm mit diesem überaus schlechtem Verkehrsvertrag !
 
Bornholm kann sich nicht mehr alleine helfen, daher senden wir ein SOS Signal ! Nun muss Christiansborg auswachen und endlich bemerken, dass Bornholm nicht mehr mit Füssen getreten werden darf !
 
BORNHOLM FORDET EINE VERKEHRSGLEICHSTELLUNG MIT HILFE DES GUTEN POLITISCHEN WILLENS, GENAUSO WIE DAS ÜBRIGE DÄNEMARK SCHON VOR LANGER ZEIT ERHALTEN HAT !