Borgerprotest mod forringet busforsyning til Lammestrup og Stubberup

Vi vil på det kraftigste protestere imod at busforsyningen til Borups opland, herunder landsbyerne Lammestrup og Stubberup, med virkning fra den 15. december 2019 bliver betydeligt forringet, når Bus 243 skifter status til “skolebus”. Det vil betyde at sidste bus fra Borup station fremover kører kl. 15,45 mod i dag 20,40. Og at en tidlig morgentur ligeledes skæres bort.

Forringelsernevil betyde, at pendlerne fra landsbyerne og landområderne omkring dem fremover bl.a. er afskåret fra at benytte offentlig transport til at komme til og fra toget i forbindelse med deres arbejde.

For mange har bussen fungeret som en nødvendig løsning til at komme hjem fra arbejde, når en ægtefælle kom sent hjem og havde lagt beslag på husstandens bil.  Når sidste bus kører allerede kl. 15,45 skal folk der arbejder i København fremover gå på deltid, hvis de skal med bussen. Her vil alternativet fremover være at husstanden må anskaffe sig bil nr. 2 - hvilket er stik imod den klimapolitik og klimalov, som netop er lagt frem. En bus omkring kl. 17 og kl. 18 er nødvendige for at opfylde pendlernes behov.

Teenagere, der går i klub, har andre aktiviteter elller er på kammeratbesøg efter kl. 15,45, må blive hjemme, hvis far eller mor ikke kan hente i bil. Det bliver ganske umuligt for mennesker uden bil at bo på landet i Køge Kommune. Og bliver du gammel og får svært ved at køre bil, må du alvorligt overveje at flytte fra  land til by, for den eneste transportmulighed er den meget lidt fleksible og dyre fleksbus, der skal bestilles lang tid i forvejen og som man aldrig ved, hvornår den kommer frem. Alternativet er taxa, som koster op mod 150 kr., hvis den da overhovedet kommer frem. Eller vi kan sætte livet på spil på cykel på de små mørke landeveje, hvor der er dårlige oversigtsforhold og der ofte bliver kørt (for) stærkt.

Følelsen af at være økonomiske malkekøer for beslutningstagerne og spidsborgene i Køge by vokser desværre voldsomt. De nye forringelser af busforsyningen på landet vil med sikkerhed medføre at huspriserne falder herude, da det er en af de væsentligste faktorer for tiltrækning af børnefamilier - i vild modsætning til huspriserne i Køge by, der trækkes stadigt højere op af de store projekter som højhastighedsbanen, supersygehuset, Køge havn mv. som vi landboere bidrager økonomisk til. Det er ikke rimeligt og kalder som minimum på en skatterabat til landboerne, der så tydeligt behandles som andenrangs borgere i kommunen.

En gang for snart mange år siden fik vi afslag på en cykelsti til Lammestrup og Stubberup, for vi jo havde telebussen og man kunne ikke få begge ting. Dengang var busforsyningen da også fornuftig og bussen blev brugt af mange, til hverdag, i weekenden, om dagen og aftenen. Og bussen var fleksibel og kørte i den retning, som passede med folks behov. For nogle år siden tog man så først weekend-bussen fra os, og skar så aftendriften ned, så den sidste bus nu kører kl. 20,40 ( for tidligt til at dække teenagernes behov). Og så begik man den teknokratiske “genistreg” at bestemme, at bussen altid skal køre den samme vej, uanset om det svarer til kundernes behov eller ej. Stort set alle kunder skal eftermiddag og aften til Lammestrup eller Stubberup, men pludseligt tog det næsten 1/2 time at komme hjem i stedet for 10 minutter, fordi vi nu først skal rundt om Ørninge og Urup mm. hvor der aldrig er kunder. Det har for alvor givet dødsstødet til kundetilslutningen.

Der er et stort behov for ordentlig og sikker trafikforsyning på landet, og vi skal samtidigt omstille os til en mere klimavenlig trafikform. Det er derfor vildt ufornuftig at skære ned på vores busforsyning. I stedet bør man gå i dialog med borgerne for at få indrettet busdriften, såden passer med de reelle behov. Busplanlægning skal ikke være en introvert skrivebordsdisciplin eller et nedskæringsinstrument.

Vi forventer derfor, at vores politikere vil tage beslutningen op igen og sikrer en fortsat og gerne bedre busforsyning på landet,

Og i samme moment vil vi kraftigt opfordre til, at man også  indfører den cykelsti, som vi blev nægtet engang, og som vi nu mere end nogensinde har brug for. Der er masser af cykelstier i Køge by og opland, men ingen hos ude os. Og en cykelsti vil både gavne klimaet og øge den generelle sundhed på landet. Det  er kort sagt en ren win-win.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Lone Vej-Johansen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook