Bevar vestskoven

Lige nu ligger der en plan med et nybyggeri på over 250 hustande på den gamle TDC grund/radiogrund i udkanten af Vestskoven ved Gamle Landevej.

Hvis planen realiseres, vil grænsen mellem skov og by forrykkes fra Gamle Landevej helt ud til Vestskovvej, og den lille skov som i dag ligger på stykket mellem de to veje, vil bliver skåret midt over.

De planlagte 10 huse på fire etager (næsten på højde med Topperne) vil kunne ses fra Stenssøen, Galgebakken, Enebærhaven, Blomsterkrogen og fra Radiobo.

Udover at bebyggelsen vil ødelægge muligheden for at albertslundborgere nemt og hurtigt kan komme ud og få følelsen af at være i naturen, vil udbygningen også betyde en markant ændring i udtrykket ved de gamle, lokalplanbeskyttede huse i Radiobo, idet de vil blive omkranset af det nye byggeri.

Den lille skov bliver i dag flittigt brugt af mange borgere, der lufter hunde, motioner, rider, går ture og nyder det store dyreliv man allerede få meter inde i skoven kan opleve.

Et byggeri af dette omfang vil uden tvivl ændre den oplevelse væsenligt og man ville skulle over på den anden side af Vestskovvej for at få oplevelsen af skov, ligesom man vil fortrænge mange af de dyr som i dag bor i den del af skoven.

Vi ønsker, at politikerne i Albertslund husker hvor genial planen for Albertslund er. Små landsbyer med adgang til kvalitetsnatur hele vejen rundt. Vi tror fuldt og fast på, at skoven i sin nuværende udstrækning og nemme adgangsforhold, er med til at øge livskvaliteten for utroligt mange borgere i byen.

Dette skal vi holde fast i!

Grundejerforeningen Radiobo.

Enebærhaven nr. 3, 7, 13, 15, 33, 43, 47, 55, 59, 61, 63, 71, 75, 81, 91, 93, 97 og 101