Bevar ungdomsklubben i Glostrup!

Klubben har 173 tilmeldte og bliver brugt af mange vær eneste dag, og der kommer stadig flere tilmeldinger. Alene i første halvdel af i år er der kommet 25 nye tilmeldinger. Vi har snakket med nærpolitiet som deler vores bekymringer, omkring at der måske vil være en stor del af disse unge der vil opholde sig på gaden hvis klubben lukkes. Klubbens åbningstider er fra 16-22.

Vi synes det er rigtig vigtigt at de unge har et sted hvor de kan hygge sig, have det godt med deres venner og udvikle nye venskaber. I klubben kommer der også mange unge der har brug for råd og vejledning af voksne som ikke er deres forældre. Det kan jo være hårdt at være en ung teenager med mange spørgsmål til livet.

Hvis en ung mistrives over længere tid eller med store problemer, har det ofte været i klubben det er blevet opdaget, da de unge betror sig til klubbens pædagoger. Klubben har igennem tiden haft sendt mange videre til f.eks. Hjørnestenen hvor der typisk også har været en klubpædagog med til første møde, hvilket giver de unge en tryghed i forhold til at turde åbne sig op. En bekymring hos os er at mange unge med problemer i fremtiden ikke vil blive opdaget i tide hvis klubben lukker. Det kan betyde at flere unge i Glostrup udvikler depression, angst og andre psykiske sygdomme. Helt overordnet mener vi at mistrivsel blandt unge er noget vi bør have fokus på også her i kommunen.

Hjælp os med at bevarer vores klub. Den er for vigtig til at vi kan lukke den.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Glostrup Ungdomsråd tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...