Bevar terassen ved Fresh Habits

Få meninger og få klager er imod, at Fresh Habits har konstrueret en terreasse på østervold foran restuaranten. Kommunen har taget disse klager alvorligt, og har givet os en advarsel om, at terassen skal fjernes, og vil blive fjernet af kommunen på Fresh Habits regning. Argumentet som bliver brugt er, at Fresh Habits har konstrueret en terasse på offentlig vej, og dette medfølger, at arrangementer ikke kan afholdes på østervold grundet en plads som terassen "overtager".

Før terrassens konstruktion har Fresh Habits været i dialog med medarbejdere fra Randers Kommunne mundtligt omkring hvordan og på hvilke betingelser Fresh Habits kan lave en terasse. Hertil er det blevet fortalt, at der stilles et krav om, at teressaen skal kunne flyttes, fjernes og minimeres hvis arrangementer finder sted mv.

Efter ovenstående fortælling har Fresh Habits konstrueret en terrasse, som er bygget af 8 dele som uden besvær kan skilles ad, flyttes eller fjernes HVIS og NÅR arrangementer finder sted på Østervold. Terrassen er ikke boret i jorden, terassen sidder ikke fast nogle steder, men er konstrueret som et puslespil, som kan flyttes rundt på efter ønske.

"Arrangementer kan ikke afholdes og terrassen passer ikke ind i by billedet" dette er argumenterne for, at Fresh Habits skal fjerne terrassen ved forretningen. Ligeledes henvises der til §81 i lov om offentlige veje, som siger, at vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse er anbragt på vejarealet uden tilladelse. Efter § 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladelse. Hvis vi læser §80, som siger, at det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign., I denne situation anses tereassen som værende "el. lign." og sammenlignes med de nævnte ting under §'et.

Med ovenstående i mente har vi udformet et skriv til Randers Kommunne med det ønske, at sagens skal genoptages med det formål, at tilladelse til terrassen gives.

Fresh Habits har beviser på, at der har været afholdt arrangementer, hvor samarbejdet med arrangører har været lukrativt for begge parter UDEN at det har forstyret hverken den ene forretningshavende eller den anden, og terrassen har i tilfælde været givende for både den som har afholdt arrangementet men også Fresh Habits.

Vi vil i forbindelse med denne underskriftsindsamling vise, at borgerne i Randers er fortaler for, at Fresh Habits bevarer terrassen, og vi vil med denne underskriftsindsamling vise overfor kommunen, at terassen ikke er en belastning for Randers om By og de arrangementer som vil blive afholdt på Østervold. Tværtimod vil terassen være med til at skabe sammenhold og udvikle bylivet i Randers. Og som nævnt i ovenstående beskrivelse, så KAN terassen fjernes og flyttes hvis nødvendigt i forbindelse med eventuelle arrangementer.

Vores ønske er at skabe sammenhold, fælleskab og et bedre samt mere socialt Randers.

Vær med til at bevare terassen ved Fresh Habits ved at underskrive, og vis Randers Kommune, at beoberne i Randers ønsker at bevare Fresh Habits terassen.