Bevar Rute 107

rute_107_landscape.jpgER BUS RUTE 107 VIGTIG FOR VORT LOKALOMRÅDE?

Der er varslet besparelser på de regionale busruter, herunder vores Rute 107. Hvis du synes den er værd at kæmpe for, så støt med din underskrift.

- og DEL DEL DEL budskabet!

- skriv et læserbrev eller skab anden positiv opmærksomhed omkring vigtigheden af bussen.

Beslutningsprocessen om bussens fremtid er i fuld gang og måske i allersidste fase i disse dage.

Busrute107 er en regional busrute på tværs af kommunegrænsen mellem Skanderborg og Horsens. Ruten bliver på nuværende tidspunkt drevet af Region Midt.

Der er varslet besparelser i Region Midt og derfor lagt op til at fremtidig drift skal ske i kommunalt regi. Der er endnu ikke indgået aftale mellem kommunerne og regionen, og derfor må vi opfordre til at kommunerne og regionen i samarbejde finder en fælles løsning for fortsat drift på en sammenhængende strækning mellem Skanderborg og Horsens. Der er yderligere behov for at antallet af afgange ikke reduceres.

Busruten er en af livsnerverne i vores lokalsamfund som ligger imellem hovedbyerne.

Der er for tiden stor fokus på at videreudvikle flere yderst velfungerende lokalsamfund på strækningen. En omlægning af ruten, en opdeling af ruten eller en reduktion i antallet af afgange vil i høj grad bremse op for denne positive udvikling og gøre de store investeringer i lokalsamfundene mindre udbytterige.