Bevar retten til det frie valg om vaccination!

Et borgerforslag, som foreslår udelukkelse af ikke-vaccinerede børn fra offentlige daginstitutioner, er indgivet til Christiansborg. 

Hvis borgerforslaget føres til lov, vil det indirekte tvinge mange forældre til at vaccinere deres børn, da ikke alle har økonomisk råderum til at vælge private institutioner. Der er altså tale om indirekte tvangsmedicinering af befolkningen. 

Samtidig må dette borgerforslag anskues som første skridt i en meget uheldig udvikling, hvor retten til selvbestemmelse over egen krop og eget helbred bliver indskrænket!

Danmark er et frit land! 
Vi må og skal beskytte individets ret til selvbestemmelse over eget legeme! 
Vi må og skal beskytte forældre og deres ret til at bestemme over eget barn og barnets sundhed ud fra forældrenes informerede valg eller fravalg. 

Får dette borgerforslag lov at vinde indpas, er der tale om indirekte tvangsvaccination, da mange forældre ikke vil kunne se anden udvej. 

Vaccinationer har bivirkninger, og det er op til det enkelte menneske at vurdere, hvorvidt disse bivirkninger er noget, man ønsker at risikere. Det er moralsk uforsvarligt at påtvinge enkeltpersoner beviseligt potentiel skadelig medicinering. 

Valget om at tilvælge eller fravælge vacciner må og skal forblive et INFORMERET VALG, og må under ingen omstændigheder påtvinges. 
Det må anerkendes at debatten om vaccinationer er særdeles ophedet, og argumenter fra begge lejre må respekteres. Derfor skal vacciner forblive et TILBUD, som det enkelte menneske kan tage stilling til UDEN at blive udelukket fra visse dele af samfundet som følge af sit valg, uanset hvad valget er. 

At udelukke enkeltpersoner eller grupper af mennesker fra dele af samfundet, herunder børneinstitutioner, som følge af disse personers retmæssige, personlige valg om selvbestemmelse over egen krop, samt informeret medicinsk samtykke, er diskrimination. 

Beskyt din naturgivne ret til at råde over din egen krop og dit eget helbred, samt dine børns helbred!

Skriv under på at vaccinationer skal forblive et TILBUD, som kan tilvælges eller fravælges ud fra det enkelte individs personlige overbevisning. 

Skriv under, for at beskytte det frie valg! 

Tilføjelse: 
Udelukkelse af ikke-vaccinerede børn fra offentlige institutioner giver ikke mening ift at minimere spredning af smitte fra børnesygdomme. Smitte kan forekomme overalt - også i supermarkedet, i svømmehallen, på legepladser eller i IKEA. 

Det er ikke kun uvaccinerede børn som er potentielle smittebærere. Voksne kan lige såvel være smittebærere, og nyligt vaccinerede børn og voksne kan være ekstra smitsomme i dagene (op til 2 uger) efter en vaccination.


Emmeline Cammille Rosely    Kontakt forfatteren af dette andragende