Bevar Nyholms udseende og historie!

Alle mand på dæk! Holmen har brug for Din indsats!
Vi skal mønstre Alle de stemmer I formår at samle fra Marineforeningen, Søværnet, Os fra Christianshavn, Gamle København, kort sagt alle personer og grupper som ønsker Nyholm bevaret!

Foto: minby.dk
719e9fb5-9f67-4fdb-94a7-8ebd9e336890-1024x682.jpg
-  Ikke mere byggeri på eller mellem de åbne arealer!
-  Ikke flere tilbygninger eller ekstra etager på eksisterende bygninger!
-  Ikke mere arealindvinding i bassinerne med spunsvægge og opfyldning!

NB: Læs de to artikler længere nede i teksten og se billederne fra Christianshavns Lokaludvalg. På Lokaludvalgets side findes flere videoer om Nyholms udvikling.

Borgermøde og høring samt debat tirsdag den 26. februar 19-21
Mødestedet flyttet til Arkitektskolen indgang J, AUD.6

Først tilgængelige resume fra mødet:
http://kbhavis.dk/pdf/2019/KBHAVIS_MARTS_NR3_2019.pdf#page=9

Lokaludvalgets opsamling af debatten, som fulgte efter borgermødets forskellige præsentationer.
https://www.facebook.com/christianshavnslokaludvalg/posts/2307306472663756?__xts__%5B0%5D=68.ARCphBmgbBhJ8eeeyFep6ZYWj1WYHZ-ZNJY2S1rlhtrO65YVCGcH2aQ99dtDH0O-avDSezp62IHEDrstLI4T22L0Ikej8iApf8-QVtk-WOxKx3h2TGdOCRIPrIvUHTbn3nmRLbZ51ZMegLgS4oCbho9UP7U60DrAKt6YWCOaWlJCH3LCw6owpRDLUxbYtxrSDAJsXAPfDBkWx7O8rJnLxB_l-GbCY4lal2RXQ-ymq7vT_eY5FmPt9K6R2oMSt6RwS-OCnis7x7vNneZ1-3obK99UtIIengq7pmvblvoZIPWzA7rpTW3Ae29Cc8o8IA&__tn__=-UC-R-R

Oplæggene til mødet fra foredragerne:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchristianshavnslokaludvalg.kk.dk%2Fdet-goer-vi%2Fprojekter%2Fnyholm-kulturhistorisk-perle-i-koebenhavns-havn%2Fborgermoede-om-nyholms%3Ffbclid%3DIwAR2PNPUy8ihek0KaDNFCKd6OS1-e1koH3etRzA1A0_ahQbRCYIyGc5mDo18&h=AT26HUGPAkICOrAPVuHYWfFkZBpgVQvP8Vi0cI6IJLGU7DFI52pWkbmPJXdABnLKHcuzL6kkR9VC8IreeYloYxjO3GZrfQPziCzmU3V8xr4KSU8Adb5OwKY7T3qEmr1YvFRv6OIpuqQSIkAVizutmKCKmp1idtBLFYL2LmFH41dUB6svSIwh2Rs5Rp55163TSTtZgIjTW08zX6gjHX5sJU-4dTlStdPn9_QcSk9WnnwZ-2tBf2IEbtbA8FZOtyZbT0Ice-s7njxWMsp7QJp-7NMD0OeqCE834xCiLbqHL8zNBM_U2AMbRYh5T_ZWIzc1eYck6kAO_28z3kMcBmS8ODSSdNP2XmtokxkYj7oVmlx1MZqndZFZRpbkiA_Qbz0lytgdhRigsg3BvA_nb1hKL_IDMbBNWMyk7oXn0AYfIogtug-qhnG6fx34KZkU12Dw_T48yyFumeZQIGZ1PuuNN_EcHMLgMn32R9Q5uUJ5czke6Q6k1YhTtvnQashtOCAT8duD9BdAb0KunD7cDkQkeDv93-KZ8D_0AE72IwIg5cMayt8lrRmQ7JqRhClamvFabq0ghjy_xbdzEUoBO1jHANls1RAW9UuQq3jxlpjCSqdtmxcX2Gs0fGGG-aggku6VMA

Lokaludvalgets side om Nyholm
https://christianshavnslokaludvalg.kk.dk/det-goer-vi/projekter/nyholm-kulturhistorisk-perle-i-koebenhavns-havn?fbclid=IwAR0kIbCdjZSCVAAualyrtkTxYpOm54uc-fAglIDfAzhxUQeK6fndj4g11Io


Underskriftsindsamlingen har ingen tilknytning til partipolitiske interesser og vil blive anvendt når der rejses forslag om uønskede forstyrrelser af Nyholms æstetik og miljø.
Vi vil værne om Nyholm; som engang var vuggen for verdens stærkeste søfartsnation, der skal ikke sælges ud af Danmarks arvesølv, og vi vil bevare skibene og livet i havnen så alle kan besøge den og lære om vor globale historie baseret på Holmens banebrydende teknologiske ingeniørarbejde samt flådens virke gennem mere end 300 år.

"Jamen Hvorfor"? - spørger du,   Jo fordi:

"Lokaludvalget er bekymret for, at området vil blive solgt bid for bid til højest bydende uden en samlet helhedsplan for hele øen. Det er nemlig kun en række af Nyholms historiske bygninger, som er fredede. Muligheden for at bygge nyt er således til stede på de store arealer mellem de fredede bygninger, såvel som bygningerne af nyere dato også kan indgå i byfornyelsesprojekter."

Læs her om de positive ideer som lyder beroligende,
Men lur mig om hvem der får mest indflydelse.. "Money talks".

Minby.dk:  Uenighed om Nyholms fremtid

 

"Arrh Er der overhovedet nogen grund til bekymring haha"?  JA der er!

For lige pludselig er byggespekulanterne i fuld gang uden der rigtigt var nogen som kunne gennemskue de nydelige plantegninger og artists impression skønmalerier.
Eksempelvis kan man se at 'Papirøen' i skrivende stund har inddraget 50% af vandarealet flankerende Søartilleriet (Kuglegården) samt 30% af flanken mod Operaen, og der skal opføres monumentalt 7-etagers højhusbyggeri HELT ude af proportioner og hensyn til Holmens historiske omgivelser (Overgreb på byplanlægningens regler!).
Forslaget blev solgt på løftet om et "vandkulturhus", til gengæld forvandles området nu  til stål, glas og beton tårne hvor velhavere kan nyde udsigten og spytte på kuglegårdens tag nede i skyggerne.
Væsentlige dele af vandarealerne som før rummede et aktivt rekreativt miljø med lystsejlere og kajakroere bliver nu inddæmmet og opfyldt bag uattraktive rustne spunsvægge og arealerne er reduceret til kantede smalle sejlrender der sammen med Arsenaløens omgivelser kommer til at henligge i højhusskygge efter middagstid.

Pointe: Noget lignende kunne ske på Nyholm uanset obligatoriske borgermøder og hensigtserklæringer.
Læs artiklen: "Skibsfolk frygter massebyggeri: En stor bid af Holmens mest mest attraktive ø skal sælges"

Politiken.dk:  Holmens mest attraktive ø skal sælges

 

Det smukke endnu uforstyrrede miljø vi vil bevare kan du få et glimt af her i 
Pernille Kaalunds billeder på Nyholm fra Christianshavns Lokaludvalg

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Helge Stautz tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook