bevar LANGTVEDVEJ som nu

Underskriverne af dette dokument gør hermed indsigelse mod, at Langtvedvej skal være adgangsvej til boligområdet Sæby Bakker.
Sæby Bakkers ca. 360 boliger vil give en trafik, som Langtvedvej – trods de beskrevne udbygningstiltag – ikke vil kunne klare. Samtidig er det uafklaret, om der senere skal ske en yderlige udbygning i området, med endnu en forøget trafikmængde til følge.
Kommuneplantillægget og Lokalplanen vil blandt andet betyde:

• En kraftig forøget trafik på en vej, som ikke er dimensioneret til dette.
• En kraftig forøget støjgene i de eksisterende boligområder og Nellemanns Have. Der er ikke udført støjberegninger i disse områder, og der er ikke planlagt støjdæmpende foranstaltninger langs Langtvedvej udenfor Sæby Bakker.
• En farlig og utryg skolevej ad Langtvedvej trods de beskrevne udbygningstiltag.
• En ødelæggelse af de naturmæssige værdier i området.
• En forøget trafik og støj på mange af områdets øvrige veje, f. eks. Boelsmindevej, Herman Bangsvej og Kildemarken.
• En utryg og usikker skolevej for børnene i disse områder.
• Kaotiske tilstande ved udkørsel til Frederikshavnsvej og forbi Nellemanns Have og Sæby Planteskole.

Underskriverne foreslår, at der i stedet for etableres en helt ny vejtilførsel fra nord til Sæby Bakker. Denne vej skal laves sådan, at al bil- og lastbiltrafik til Sæby Bakker kører ad denne vej. Det skal ikke være muligt at køre ad Langtvedvej og ind i Sæby Bakker. Langtvedvej skal bevares som nu!
Langtvedvej forbeholdes de nuværende brugere og kommende bløde trafikanter – herunder skolebørnene – fra Sæby Bakker.


bevar LANGTVEDVEJ som nu    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift bevar LANGTVEDVEJ som nu tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...