Bevar gasfyrene - skift fra naturgas til biogas.

Jf. Klimaaftalen fra juni 2022, skal ca 400000 danske husstande der opvarmes med naturgas, inden 2035 overgå til en "grøn" opvarmning i form af fjernvarme eller varmepumpe. D.v.s. en engangs-udgift for den enkelte husstand på 100.000 - 200.000 kr. 

I Klimaaftalen er endvidere indbygget et løft i den danske produktion af biogas således at de danske gasrør inden 2030 vil være fyldt op med den grønne biogas.

D.v.s. der er rigeligt med grøn biogas til forsyning af de nævnte 400000 husstande, og opgraderet biogas kan umiddelbart erstatte naturgassen.. 

Formålet med underskriftindsamlingen er at opnå tilstrækkelig mange underskrifter til at sagen kan blive genforhandlet i Folketinget, og føre til at de 400000 danske husstande kan beholde deres gasfyr. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Aksel Hauge Pedersen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...