Bevar Fynbus Rute 925 Faaborg - Bøjden

Fra den 29. juni 2014 bliver ruten 925 Faaborg-Bøjden nedlagt. Ifølge Fynbus´ informationer sker det på grund af få passagerer. Ruten bliver erstattet af en tele-taxi ordning. Tele-taxi skal bestilles i god tid (mindst en time i forvejen). Tele-taxi køres ikke om lørdagen og søndagen samt hellidage og 24./31. december. Ordningen er ikke på plads endnu.

Det er en alvorlig situation for beboerne på Horneland, unge mennesker med uddannelsessted/-skole i Odense samt efterskoleelever, turister mm. og passagerer fra Færgen, som sejler mellem Fynshav/Als og Bøjden og hvor de skal videre med bussen.

Gir´din stemme og vis, at bussen på Hornelandet skal bibeholdes!