Bevar Egernvej Anlægget på Frederiksberg som et grønt åndehul til glæde for børn, unge og ældre

Vi ønsker, at Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune beslutter, at parkarealerne, de smukke træer og bøgehække bevares til fri leg og rekreation. Lav en ny naturlegeplads på samme størrelse som den nuværende til de mindste børn, så den passer ind til kvarterets grønne åndehul. Begge dele vil være til gavn for alle områdets beboere - børn, unge og ældre. Vi ønsker ikke kunstgræs, beton/granit og dybe vandhuller (den ene park mellem Vagtelvej og Solsortvej bliver 1,6 meter dyb, og den anden park mellem Solsortvej og Drosselvej bliver 2 meter dyb). Hvor skal børnene lege og unge og ældre opholde sig, når der ligger overfaldevand? Og hvor skal dårligt gående opholde sig?

Den nye såkaldte toptunede legeplads, som Kommunen ikke har sendt i høring hos naboer og kvarterets beboere, er overdimensioneret. Vi har svært ved at se, at legepladsen passer til områdets ånd og er i overensstemmelse med lokalplan 193. Det høje udkigstårn på næsten 6 meter passer hverken til parken eller giver mening på legepladsen.  

Kommunen og Kommunalbestyrelsen opfordres til at gennemgå hele projektet på ny og i videst muligt omfang prioritere de parklignende forhold, der passer til miljøet omkring Egernvej Anlægget, herunder mulighed for leg med bold og mødested for skolens og kvarterets børn, unge og ældre, prioritering af natur, de smukke træer og hække og biodiversitet. Derfor bør klimasikringen placeres med faskiner og vandtanke mv. under jorden, ligesom det er sket fx ved Femte Juni Plads.

Kommunen bør sende begge projekter i høring hos naboer og andre relevante parter. 

Det_grønne_åndehul1.jpgKommunens_plan_med_højt_udkigstårn,_beton,_stor_vandhul_mv._.png

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Karen Marie Hansen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...