Bevar det rekreative grønne område, "Kanondalen" ved Galløkken i Rønne

Underskriftindsamling for bevarelse af det grønne område ved Kanondalen, Delområde 7.

Dette er en underskriftindsamling for bevarelse af det grønne område ved Kanondalen, Delområde 7 jvf. Lokalplan 091, med funktion som støjbufferzone fra havneområdet. 

En større del af det grønne Galløkken-område, som nu kan omdannes til industriområde.

Delområde 7 er inden for den gule markering - Kan komme til at ende sådan her (link)
Galløkken_m_delomr_7_small.pngVi ønsker at bevare området fordi:

  • …tilladelse til udvidelse af havneområdet blev givet på den betingelse, og med nedfældning i lokalplan 091, at det grønne område ved Kanondalen - Delområde 7 fastholdes som støjbufferzone og endvidere at… “Der må ikke etableres nye anlæg eller bygninger indenfor området. Området vil fortsat have karakter af et grønt område.

 

  • … støjbufferzonen skal fastholdes og udvikles videre som et grønt rekreativt område, til gavn for de daglige brugere, erhvervsdrivende i turisterhverv (vandrehjem og campingplads) og beboere i området.

 

Baggrund:

Vi kan I medierne læse, at Rønne Havn A/S er så godt som klar til at overtage delområde 7 - og at BRK står klar til at ændre lokalplanen, og dermed tillade at flytte yderligere og fremtidig anlægs- og industristøj endnu tættere på fredede, dagligt benyttede grønne områder, beboelse, vandrerhjem og campingplads. Et naturområde som benyttes dagligt af brugere, som grønt åndehul med en varierende beplantning og et rigt dyreliv, hvor både musvåge og nattergal ofte kan mødes.

 

Vores bekymringer:

  • Støj fra havnen kommer markant tættere på det rekreative og fredede område ved kanonerne og Galløkken, privat beboelse, og endvidere Rønne Vandrerhjem og Rønne Campingplads.

 

  • Hvor er hensynet til brugere, fredningsgrænser, dyreliv, beboere og erhvervsdrivende i turisterhverv? Står og falder havnens forpligtelser i vindmøllekontrakter på om de får Kanondalen (delområde 7) til rådighed, når nu området ikke var en del af Havnens 2050 plan?

 

  • Hvis der kan dispenseres nu, fra behovet for støjbuffer, rekreative grønne områder og fredningsgrænser, hvad så, når der kommer mulighed for endnu en flot kontrakt til Rønne Havn A/S? Er det så 50m mere af Galløkken og måske stranden, der skal inddrages?

Selvfølgelig skal erhvervet i Rønne have gode vilkår for vækst, og der skal støttes op om grøn energi, men det skal være på en måde, hvor borgerne kan være med.

Selv om dette muligvis ligger mere lige for, har Rønne Havn A/S alternativer til denne løsning, som ikke vil gå ud over rekreative områder, skov og strand og fortidsminder,  Dem skal de bruge, og lade Kanondalen - Delområde 7 - forblive grønt område.

Jeg skriver hermed under på følgende:

 

  1. Rønne Havn A/S skal ikke have permanent råde- og brugsret over det grønne område ved Kanondalen, Delområde 7 jvf. Lokalplan 091.

 

  1. Det grønne område ved Kanondalen, Delområde 7 jvf. Lokalplan 091, skal bibeholdes som et grønt, rekreativt område med funktion som støjbufferzone jævnfør lokalplan 091.

 

  1. Såfremt Rønne Havn A/S får midlertidig dispensation til at bruge Delområde 7 til stenoplag, da ønsker vi, at det skal begrænses til området uden bevoksning og udenfor fredningszonen, og endvidere at offentlighedens adgangveje bibeholdes, og indhegningen holdes på et absolut minimum. Facebook