Bevar det grønne område ved Dalum Papir – til gavn og glæde for alle borgere i Odense!

En helhedsplan fra 2017 lægger op til at bygge boliger på det grønne område langs Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Et grønt område svarende til mere end 16 fodboldbaner, som for en stor dels vedkommende er beskyttet af både å- og skov-beskyttelseslinjen samt mål og retningslinjer i den seneste Kommuneplan fra 2016.

Vi er fem gadeforeninger, som kender området og finder det katastrofalt, at de rekreative muligheder i området mistes for altid, hvis det bebygges. Området ligger i forlængelse af Fruens Bøge med Skovsøen og Engen, og der består derfor en unik mulighed for udvidelse og aflastning af disse rekreative områder.

 

Med din underskrift tilkendegiver du, at Odenses politikere bør fastholde en betydelig del af det grønne område ved Papirfabrikken til natur- og rekreative formål.