Bevar bybussen til Gjessø.

Som det børnepolitiske talerør for Gjessøs Børn larmer vi nu for at få byens hjælp til at bevare bybussen til Gjessø. Som nogle måske har opdaget, så overvejer Plan & Vejudvalget i Silkeborg Kommune at nedlægge bybussen til Gjessø og erstatte den af en skolebusordning – med to afgange om morgenen og tre afgange om eftermiddagen. Og kun for at spare 300.000 kroner om året! Det kan være fatalt for både dagtilbud, skole, SFO, potentielt nye husejere og nye lejere som måske ikke har råd til bil, når de almennyttige boliger står færdige. 

 

I vores optik er der flere perspektiver, som bør tages i betragtning.   • Byrådet har godkendt Gjessøs Børn som landsbyordning, hvor det professionelle og pædagogiske samarbejde med Vestre Skole over de kommende år skal styrkes. Selvom der skal køre skolebusser, så vil tiltag i løbet af dagen være svære at gennemføre.
  • Gjessøs Børn og de unge mennesker samt borgere uden kørekort (og bil) - herunder ældre vil være låst i byen uden mulighed for at komme ind til Silkeborg Midtby
  • Det vil besværliggøre/ næsten umuliggøre benyttelse af de kulturelle tilbud i Silkeborg, såsom bibliotek, AQUA, museer, kirker og deltagelse i forskellige tilbud som skolen i biografen, festival of wonder o.lign. 
  • Politikerne gik til valg på at "vi vil udvikling i omegnsbyerne." 
  • Færre afgange er helt sikkert acceptabelt, men at lamme en hel by er ikke...

SÅ det er nu. Vi SKAL reagere overfor politikerne. Skriv under og hjælp os med at bevare bybussen til Gjessø. For byens og børnenes skyld.

 

På vegne af Fællesbestyrelsen

Maria Frydenrejn Vældgaard


Maria Frydenrejn Vældgaard    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Maria Frydenrejn Vældgaard tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...