Bevar busrute 351 Grenå - Ebeltoft

Vi riskerer at miste busrute 351 Grenå-Ebeltoft pr. Juni 23. Altså inden vores børn skal i næste klassetrin eller starte i uddannelsestilbud.

At droppe ruten vil være en katastrofe og vi bliver nødt til som borgere at være meget tydelige på, at ruten er en nødvendighed både som tryghed og rent praktisk for mange af os et absolut must for at vores børn kan deltage i undervisningen, hvor de gerne vil deltage.

skriv under og del underskriftsindsamlingen. Husk at alle kan skrive høringssvar til budget. Er man i tvivl og gerne vil deltage i denne demokratiske mulighed, så sig til, så kan jeg sagtens guide igennem.

Region midt er ansvarlige for den offentlige transport på tværs af kommuner, og for at uddannelsessøgende unge kan komme til deres uddannelse. Det er derfor regionen der bærer det primære ansvar (i mine øjne) for denne rute.


nedenstående er en mail skrevet til formand for Region Midt, Anders Kuhnau:

Kære Anders

Jeg ved godt, at budgettet er stramt
Jeg ved godt, at i forsøger at finde besparelser, der påvirker færrest mulige mennesker
Jeg ved også godt, at administrationen og analyser baseret på befolkningstæthed, prisstigninger, passagertælling osv. opfordrer jer til at tage tilskuddet fra busrute 351.
Men..
Netop denne rute er eneste tilbud om kollektiv transport i rigtig mange landsbyer på det mest østlige område af regionen
Netop denne rute er eneste mulighed for transport for børn, der skal i folkeskole på tværs af kommunegrænsen
Netop denne rute er eneste mulighed for unge mellem Ålsrode syd for Grenå og til Ebeltoft, som hver dag bruger de videregående uddannelser i Grenå.
Netop denne rute er eneste sikkerhed for de unge mennesker i Syddjurs, som overvejer at tage en sundhedsfaglig uddannelse på SOSU-skolen i Grenå
Netop denne rute sikrer vores landsbyers overlevelse.

Al forskning om landområder viser, at tilflytning og fastholdelse af borgere i landsbyerne er baseret på skoler, fællesskab og infrastruktur.
Alle de små skoler er efterhånden lukket, og vi kæmper lokalt en kamp for vores fællesskab - holder store fester for børn (senest med over 200 deltagere på den nyligt lukkede skole), holder fællesspisninger, passer vores grønne arealer, deltager i arbejdsdage på forsamlingshuse, besøger hinanden, passer på hinanden, hjælper hinanden.
Infrastrukturen er skåret kraftigt ned, så der nu kun er en meget sparsom skolebus, der selvfølgelig kun kører til folkeskolen og kun i hverdagene morgen og aften OG bus 351, der kører mellem Grenå og Ebeltoft
Jeg har nu på 6 dage skaffet 700 underskrifter med over 150 bemærkninger for, hvorfor ruten ikke skal spares på eller nedlægges. Det er en livsnerve i vores samfund og en tryghed for vores børn, unge og gamle samt alle os andre, som nogle gange lader bilen stå, når vi kører mod arbejde.

Jeg beder jer inderligt om at reoverveje jeres beslutning om at trække støtten til denne rute, og vil gerne have lov til at komme ind og personligt aflevere underskrifterne til dig. Jeg kommer også gerne til dialogmødet 10.oktober.

Jeg håber i har haft et godt årsmøde

Med venlig hilsen

Heidi Hass Madsen
Forældre til børn, der hver dag bruger bussen og borger i den østligste del af region midt.
Vævervej 2, Glatved
8444 Balle
Tlf. 27643149

Nedenstående er høringssvaret, jeg har sendt til Norddjurs budgetskitse 2023, hvor der desværre er en kritisk røst omkring ruten.

Høringssvar:

I budgetskitsen synes der stadig formuleret en afstandtagen til at overtage den fulde drift af busrute 351 Grenå-Ebeltoft efter RM i forrige måned valgte at trække de midlertidige tilskud tilbage på godt 795.000 årligt. At der i skitsen står, at det er en udgift på 6 mio. er vist lidt pænt sat, da Norddjurs i forvejen selv har betalt alt ud over det angivne tilskud på knap 800.000, men lad det nu være det.
Rute 351 er den eneste rute tilbage i områderne Ålsø, Ålsrode, Østerballe og Glatved, som vil kunne transportere til og fra skole, til og fra arbejde i skoleferier og weekender og give en tryghed i lokalområdet, hvis man pludselig står uden bil eller vejret svigter en ellers habil cykelrytter.
Det er den rute, der fører unge mennesker fra Syddjurs til de videregående uddannelser i Grenå, og med bussernes knudepunkt i Rosmus vil vi i Norddjurs risikere, at de unge mennesker fra Ebeltoft og omegn istedet tager mod Århus eller Rønde, når der skal vælges uddannelsesinstitutioner, hvis der ikke længere findes en bus, der kan fragte dem.
Begrundelsen for at fjerne tilskuddet er, at der ikke længere er samme antal passagerer som tidligere og nej - det er der formentlig ikke. For denne busrutes vedkommende kan det have noget at gøre med en skolelukning i Ålsrode, men mest af alt er det formentlig en eftervirkning på COVID-19, som også Midttrafik selv konkluderer. Der skal nok komme motivation til busturene igen, og kommunen er her forpligtet til at sørge for offentlig transport- især i yderområderne.
Hvis det er kommunalbestyrelsens mening at lukke mere ned for området og fjerne flere muligheder end allerede gjort, så er en lukning den rette beslutning. Hvis kommunalbestyrelsen derimod ønsker at fremme trivsel, tryghed, tillid og endda boligsalg i disse områder, så er det nødvendigt, at de bakker op om borgernes og lokalforeningernes motivation og vilje til at skabe bedre fællesskab og tilgængelighed mellem byerne og til og fra byerne, arbejdspladserne og uddannelserne.
Dette kan gøres ved at bevare vores livline, bus 351.


Heidi Hass Madsen, beboer i Glatved og forælder til børn på Rosmus skole.    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Heidi Hass Madsen, beboer i Glatved og forælder til børn på Rosmus skole. vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...