Bevar buslinje 150S nord for Gl. Holte

Underskriftsindsamling for at redde linje 150S nord for Gl. Holte. 

Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner risikerer at miste buslinje 150S. Venstre har sat sagen på mødet i Hørsholm kommunalbestyrelse den 26. februar 2018. 150S er en vigtig forbindelse mellem Hørsholm og København med 4,8 mio. passagerer årligt. Den transporterer bl.a. hver dag mange unge mennesker til DTU, handelsskolen i Lyngby og Nærum Gymnasium samt mange mennesker på arbejder i DTU Scion og i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Som følge af investeringen i Letbanen og øgede omkostninger til Movia, står Region Hovedstaden overfor at skulle gennemføre besparelser på den regionale bus -og togdrift.  I regionens forretningsudvalg skal der tirsdag den 6. marts 2018 tages stilling til en række spareforslag, som kan medføre  serviceforringelser på busdriften i Nordsjælland, herunder linje 150S. Venstre og de fleste andre partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse ønsker, at Region Hovedstaden opretholder linje 150S i sin nuværende linjeføring frem til Kokkedal station og effektiviserer der, hvor borgerne får nye transportmuligheder nemlig oven på Metrocityringen og ved Letbanen.

Venstre i Rudersdal bakker op om underskriftsindsamlingen, da linjen nord for Gl. Holte også har betydning for kommunerne syd for Hørsholm.

Støt os i det. Skriv under. 

http://hoersholm.lokalavisen.dk/debat-fare-for-at-buslinje-150s-afkortes-til-gl.-holte-/20180126/laeserbreve/701269897/1016